Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Zet (nog) sterker in op digitalisering

Zet (nog) sterker in op digitalisering

  • 15/09/2022

Vickie Dekocker, senior expert onderwijs en arbeidsmarkt bij Agoria, wil dat het onderwijs nog meer inzet op digitalisering. 
De laatste suggestie uit onze reeks '8 verbeterpunten voor een slimmer onderwijsbeleid'.

Het beeld van leraren die zich richten tot hun leerlingen via een scherm zit nog vers in het geheugen. De digitaliseringsgolf kreeg de voorbije twee jaar een boosterprik. “Technologie kan onderwijs op veel vlakken ondersteunen en versterken”, aldus Vickie Dekocker die als senior expert onderwijs en arbeidsmarkt werkt bij Agoria

Naar een slimmer onderwijsbeleid: verbeterpunt 8

“Het eerste luik is infrastructuur en is het meest voor de hand liggend. Dat kan gaan van een laptop voor elke leerling, tot VR-brillen of een veilige internetbekabeling. Eens die voorzieningen er zijn, is het maar de vraag wat je ermee doet. Met VR-brillen kan je een leersituatie creëren die je in de realiteit moeilijker kan aanleren, zoals hoe je moet handelen bij explosiegevaar. Maar je kan even goed ook digitale content, zoals opgenomen lessen, digitale instructiefilmpjes, perfect inschakelen ter ondersteuning van de leerkracht of bij afwezigheid ervan. Die leermethode, het gebruik van digitaal leermateriaal, is courant bij kinderen van expats. De laatste stap is dat je data van die platformen inzet om leerlingen nog beter te begeleiden. Zo kan je kinderen die langer doen over bepaalde oefeningen gerichter begeleiden of hen meer uitdagen.”

“Zodra scholen de mogelijkheden van die drietrapsstrategie inzien, is het zaak leerkrachten maximaal in dat proces mee te nemen. Het is noodzakelijk dat er een groot stuk aan educatieve technologie (edtech) komt in de lerarenopleiding zodat de mogelijkheden ervan kenbaar zijn over hoe, wanneer en voor welk leerdoel technologie kan ingezet worden. Het is natuurlijk ook zaak om leerkrachten daar proactief op voor te bereiden. Leer hen hoe ze met virtual reality naar Griekenland kunnen reizen om zo leerlingen onder te dompelen in geschiedenis. Als je zorgt voor die professionalisering kunnen we bovendien het lerarentekort deels wegwerken door een leerkracht maximaal digitaal en fysiek in te zetten. Het is al te gek dat er studiezalen vol kinderen zitten als de leerkracht Frans ziek is. We staan gekend als kenniseconomie en als we dat label willen behouden, moeten we alle digitale middelen in de strijd gooien.”

Het kan niet zijn dat enkel scholen het monopolie claimen op onderwijs en leren. Edtechproviders zoals D-Teach uit Gent kunnen een gamechanger zijn.”

Vickie Dekocker

De Digisprong die door onderwijsminister Weyts werd gelanceerd en als doel heeft om de digitale infrastructuur in scholen op te krikken, is een stap in de goede richting volgens Vickie en onderwijsexpert Wouter Duyck. “Dat is een enorme investering van 350 miljoen euro als je weet dat het budget voor IT-infrastructuur voor covid tien keer zo klein was. Het is alleen zaak om die eenmalige inspanning ook structureel te verankeren. Je wil immers geen tweede Milieubox-scenario waar alle laptops die aan scholen worden geleverd in de doos blijven zitten.”

(lees verder onder de foto)

foto
Vickie Dekocker, senior expert onderwijs en arbeidsmarkt bij Agoria

 

Leegloop

Zorgt technologie voor de gevreesde kloof tussen leerlingen onderling? “Als je technologie niet goed aanwendt, is dat een potentieel risico. Door het gebruik van cijfermateriaal kan je exclusiviteit en inclusie laten samengaan. Een kind dat sneller leert, kan je sterker uitdagen gezien het meer progressie zal boeken, terwijl de leerkracht meer tijd kan steken in andere leerlingen die moeten bijbenen.”
In het hoger onderwijs is het verhaal anders volgens Wouter. “Daar stonden we voor corona al ver op vlak van online streams. Mijn grootste vrees is dat we daar te ver gaan. Ik zie nu al aula’s leeglopen. Studenten willen zich ook niet meer engageren om twee uur te pendelen voor drie uur les. Als ze vervolgens ook niet naar de opname kijken, krijg je generatiestudenten die 14 uur per week les hebben en eigenlijk ook niet meer aan het studeren zijn. Dergelijke scenario’s zijn nefast voor het onderwijs. Uit onderzoek blijkt nochtans dat participatie aan hoorcolleges nauw verbonden is aan studieresultaten. Het zou een goede zaak zijn als we zulke dingen begrenzen.”

Staart van het peloton

Volgens Vickie moeten scholen zeker ook de edtech een hand reiken. “Een school is geen op zichzelf staand geheel maar staat in contact met de samenleving. Het kan niet zijn dat enkel scholen het monopolie claimen op onderwijs en leren. Edtechproviders zoals D-Teach uit Gent kunnen een gamechanger zijn voor het onderwijs. We hinken nu al achterop in Europese digitale rankings en dat heeft rechtstreekse gevolgen voor de arbeidsmarkt die aan kruissnelheid digitaliseert. Als we levenslang willen leren, moet je jongeren van kleins af al in contact brengen met alle mogelijke leervormen waaronder de digitale. Bovendien ben ik benieuwd of we lessen zullen trekken uit de covidperiode. Ik koester stille hoop, maar ik zie nu al met lede ogen aan dat in de discussie rond het lerarentekort in alle talen wordt gezwegen over het gebruik van technologie ter ondersteuning van het leerproces.”
 

Laat Voka je ondersteunen bij issues rond arbeidsmarkt & onderwijs

foto

Op zoek naar talent? Of wil je jouw personeel beter opleiden en langer aan boord houden? Voka kan jou ondersteunen bij jouw HR-beleid.

Lees meer

 

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs