Skip to main content
Map

Zet Brussel terug op de kaart!

  • 19/10/2021

Voka Metropolitan schudt Brusselse beleidsmakers wakker

De vlucht van bedrijven uit Brussel gaat door. Europese instellingen schroeven hun fysieke aanwezigheid in Brussel terug. Kantoren zijn onderbezet door het thuiswerk, dat nu structureel wordt. Als Brussel een economische sleutelrol wil blijven spelen in dit land is er dringend een economische toekomstvisie nodig. Drie domeinen zijn voor Voka essentieel. De grote strategische zones van Schaarbeek-vorming, de oude NAVO-terreinen en het Heizelplateau moeten een economische invulling krijgen. Brusselse werklozen moeten sterker worden toegeleid naar jobs in Vlaanderen. En de nationale en internationale bereikbaarheid van Brussel moet verbeterd worden.

“Voka Metropolitan blijft overtuigd van het potentieel van Brussel als economische motor en internationale aantrekkingspool. Maar er zijn vele tekenen dat die motor sputtert en we hebben de indruk dat de beleidsverantwoordelijken dit onvoldoende beseffen. We missen een sense of urgency om Brussel terug op de kaart te zetten, nationaal en internationaal”, aldus Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan, die zelf aan de leiding staat van een internationaal dienstenbedrijf dat zijn activiteiten in Brussel zwaar onder druk ziet staan.

Tekenen aan de wand

De uittocht van bedrijven uit Brussel naar Vlaanderen houdt aan. In 2020 trokken 1708 bedrijven van Brussel naar Vlaanderen, terwijl er slechts 1177 de omgekeerde beweging maakten.

De files zijn terug van slechts even weggeweest. We merken een omgekeerde modal shift van het openbaar vervoer naar de auto.

Telewerken is structureel doorgebroken, wat voor een kantorenregio als Brussel een enorme impact heeft op de lokale economie die draait op de toelevering van materiaal en diensten.

De internationale investeringen in Brussel vielen met 40% terug in het coronajaar 2020. De internationale reisbeperkingen speelden Brussel parten.

Brussel doet het al een decennium minder goed qua groei en werkzaamheidsgraad dan de andere regio's. Het Brusselse BBP groeide het voorbije decennium gemiddeld met amper 0,7% per jaar, tegenover een 1,8% groei in Vlaanderen en 1,3% in Wallonië. De werkzaamheidsgraad in Brussel blijft hangen rond de 61%, tegenover 75% in Vlaanderen en 65% in Wallonië. Voor de periode 2022-2026 verwacht het Planbureau een gemiddelde economische groei van 1% in Brussel, tegenover 1,6% in Vlaanderen en 1,3% in Wallonië.

Actie nodig op 3 terreinen

Geef bedrijven ruimte in Brussel

Zet in op de herontwikkeling van strategische zones om nieuwe bedrijven en activiteiten aan te trekken. Niet alles kan door telewerk worden vervangen. Er bieden zich enorme opportuniteiten aan op te herontwikkelen terreinen op de grens van Brussel met Vlaanderen.

  • Voor Schaarbeek-Vorming heeft Brussels gewest reeds jaren geleden voorzien in een logistieke bestemming, maar het dossier zit geblokkeerd door discussies met de huidige eigenaar (Fonds voor Spoorweginfrastructuur).  Een gemiste kans voor de ontwikkeling van de kanaalzone voor stadsdistributie, logistiek en circulaire activiteiten (afvalrecyclage, urban mining), die ook jobs opleveren voor kortgeschoolden.
  • De oude NAVO-terreinen langs de Leopold III-laan en A201 bieden een enorm ontwikkelingspotentieel om internationaal georiënteerde en kennisgerichte bedrijven aan te trekken. De globale visie is afgestemd, maar er moet wel voldoende ruimte voor bedrijven verzekerd worden.
  • De herontwikkeling van het Heizelplateau zit in een impasse, met een potentieel voor aantrekken van (zaken)toeristen. In de Vlaamse rand kreeg Broeklin intussen wel een vergunning voor een volledig nieuw project van werkwinkels.


Mobiliseer Brusselse werklozen

Het Brusselse gewest kent een hogere werkloosheid, terwijl Vlaanderen kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten. Tot voor de coronacrisis nam de mobiliteit van Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen gestaag toe, tot een 57.000, maar die viel in 2020 terug. De ambitie moet zijn om de interregionale arbeidsmobiliteit terug te doen groeien, met 3.000 personen extra per jaar.

Verzeker de bereikbaarheid

Het is nu niet het moment om mobiliteit naar Brussel verder te bemoeilijken, met het risico dat de  files verder verzwaren en bedrijven en pendelaars Brussel definitief de rug toekeren.

  • Maak werk van een slimme kilometerheffing in de hele Brusselse metropool, zodat het verkeer meer gespreid wordt in tijd en ruimte. Het moet gaan om een slimme heffing, gemoduleerd volgens tijdstip, traject en type voertuig, dus geen brute tolheffing. De heffing moet ook tussen de regio’s worden afgestemd.
  • Brussels Airport verdient blijvende steun om zich doorheen deze zware crisis te worstelen. Het zou een fatale vergissing zijn om vliegverkeer te laten verdwijnen naar onze buurlanden. Intussen moet  het federale niveau nu werk maken van een vliegwet die de onzekerheid over de verdere toekomst van Brusselse Airport wegneemt.
  • Naast de fysieke bereikbaarheid wordt de digitale connectiviteit meer dan ooit een wissel op de toekomst. De Brusselse regering besliste deze zomer de stralingsnormen te versoepelen (van 6 naar 14,5 Volt/meter). Dat is een eerste stap, maar verdere versoepelingen zijn nodig om de concurrentie met andere Europese steden aan te gaan.

Globale toekomststrategie

De Brusselse metropool – Brussel en de brede rand – beschikt over enorme troeven om verder te schitteren als internationaal economisch centrum, als ons venster op de wereld. En ze bieden ook perspectieven voor jobs voor Brusselaars, ook voor kortgeschoolden. Het komt er nu op aan om de troeven uit te spelen in een doordachte economische toekomststrategie.

Contactpersoon