Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • YouthStart activeert kwetsbare jongeren

YouthStart activeert kwetsbare jongeren

  • 07/06/2021

In 2020, een moeilijk COVID-jaar, heeft YouthStart aan 700 kwetsbare jongeren een training gegeven gebaseerd op de principes van ondernemerschap. Met resultaat: 73% van de deelnemers is geactiveerd. Ze startten een onderneming, vonden een passende job of beslisten opnieuw onderwijs te volgen. Die training geeft de vzw YouthStart intussen al 22 jaar, met steun van bedrijven en zonder structurele subsidies. “Dit jaar willen we 1.000 jongeren bereiken, en hopelijk kunnen we later ons recept ter beschikking stellen van andere organisaties om nog meer kwetsbare  jongeren te activeren”, zegt Bart De Bondt, managing director van YouthStart.

Tekst: Jan Van Doren

Tal van organisaties zetten in op kwetsbare jongeren om hen nieuwe kansen te geven. YouthStart is één van hen, maar wel reeds lange tijd een gevestigde waarde. De organisatie werd in 1998 opgericht op initiatief van Voka-Comité Brussel, de voorloper van Voka Metropolitan. Drijvende krachten waren de ondernemers Luc Geuten (Mitiska) en Gaëtan Hannecart (Matexi).

De Bondt: “Het concept werd 22 jaar geleden gehaald uit New York. Ondernemer Steve Mariotti had er een methode gevonden om jongeren uit de Bronx die in de criminaliteit verzeilden, op het pad van regulier ondernemerschap te brengen. De methodiek van zijn National Foundation for Teaching Entrepreneurship (NFTE): jongeren meer zelfvertrouwen geven en hun talenten doen ontdekken, hen ambitie en goesting doen krijgen om een (oude) droom te realiseren, hen dan middels aanscherping van vaardigheden aan de slag doen gaan met een businessplan. Het werd een groot succes.”

Youthstart

Training voor NEET

Het basisrecept zoals YouthStart het hanteert, bestaat uit een 8-daagse training, in groepen van 10 tot 15 deelnemers. De trainingen worden gegeven door mensen met bedrijfservaring. De financiering is verzekerd door een reeks sponsorende ondernemingen. Op het einde van de training presenteren de jongeren hun bedrijfsidee en toekomstplan. Doelgroep zijn laaggeschoolde NEET-jongeren (not in employment, education or training) tussen 16 en 30 jaar.

De Bondt: “Deze formule is bijzonder succesvol. We laten onze impact jaarlijks meten door de VUB. Die geeft aan dat 73% van de deelnemers na de training aan de slag gaat. De meerderheid in een nieuw onderwijstraject, anderen als werknemer, en een kleine groep als zelfstandige. Dat maakt dus dat wij er in slagen deze groep te activeren met een éénmalige investering van 1.000 euro per trainee, terwijl ze anders de gemeenschap jaarlijks 33.000 euro kosten, aan uitkeringen, begeleiding, gederfde ontvangsten.”

Jongeren bereiken

YouthStart is recent gestart met “direct recruitment”, waarbij jongeren instromen via pakkende online- en offline-campagnes direct gericht naar de doelgroep. Dat blijkt zeer goed te werken. De Bondt: “We hebben het laatste half jaar bijzonder veel expertise opgebouwd in direct recruitment. Wij kunnen zo jongeren bereiken die publieke instanties niet of veel moeilijker bereiken. We zullen er dit jaar in lukken om reeds 30% van onze kwetsbare jongeren via onze direct recruitment programma’s te laten instromen. Eens onze expertise helemaal op punt staat, delen we graag die inzichten met de overheid en andere sociale spelers.”

De directeur van YouthStart ijvert voor een erkenning van zijn organisatie met structurele werkingssubsidies. “Dan moeten we minder tijd steken in het vinden van nieuwe sponsors en kunnen we ons maximaal focussen op onze missie om van alle laaggeschoolde NEET-jongeren in België IEET’s te maken: in employment, education or training.”

Meer info

Meer info over YouthStart en de mogelijkheden van een partnership, of aanbieden van opleidingen: bart.debondt@youthstart.be of www.youthstart.be

Contactpersoon

Artikel uit publicatie