Skip to main content

Word VLAREMA-proof

  • 18/05/2018

Alle bedrijven en organisaties in Vlaanderen zijn verplicht 18 VLAREMA-afvalstromen apart in te zamelen en aan te bieden voor ophaling. Vanaf juni zijn er in totaal 21 VLAREMA-stromen.

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, of kortweg VLAREMA. Het is de regelgeving die elk Vlaams bedrijf verplicht om de meest bruikbare 18 afvalstromen selectief in te zamelen en te laten ophalen door een erkend afvalophaler.

Belangrijk om weten is dat de overheid deze lijst uitbreidt van 18 naar 21 verplicht te sorteren stromen. Welke 3 fracties komen erbij?

  1. Geëxpandeerd polystyreen: zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur
  2. Folies: zuivere omverpakkingen en vervoersverpakkingen die niet rechtstreeks met een product in contact kwamen: recycleerbare folie zoals bijvoorbeeld krimpfolie rond flessen en pallets.
  3. Harde kunststoffen:
  • Productieafval (zoals spuit- en snijresten)
  • Kunststofverpakkingsafval (zoals kratten en emmers)
  • Kunststofbouwafval (zoals raamkozijnen, kabel- en dakgoten)
  • Kunststofafval (zoals tuinmeubilair en bloempotten)

Vanaf 1 juni 2018 is het in Vlaanderen verplicht om ook voor deze 3 fracties een oplossing te hebben. De afvalstoffenproducent moet deze stromen gescheiden aanbieden, waarbij er geen ondergrens geldt. De stromen moeten ook apart worden gehouden bij het inzamelen en ophalen. Dit is in lijn met het ‘Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’. Het doel? Kunststoffen tot hoogwaardiger grondstoffen recyclen.

Renewi, partner in materialenbeheer, biedt de juiste oplossingen aan. Ook al komen deze afvalstromen bij uw bedrijf slechts in bijzonder kleine mate vrij, ze horen niet in de restafvalcontainer thuis. Vermijd boetes en wordt Vlarema-proof!

Voor mee info surf naar www.renewi.be/vlarema

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx