Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Willy Naessens Group heeft als grootste industriebouwer een rol te vervullen

Willy Naessens Group heeft als grootste industriebouwer een rol te vervullen

  • 07/12/2023

Net als het iconische beeld van Willy Naessens op zijn paardenkar, galoppeert zijn bedrijf ook richting duurzaamheid. Als grote speler in o.a. de bouwsector liggen er immers heel wat uitdagingen, maar evengoed ook oplossingen. Van doorgedreven levenscyclusanalyses van alle betonelementen tot een bijna onverzadigbare drang naar energie-efficiëntie. 

 

Tekst Laurens Fagard – Foto Nathalie Dolmans

Your people are your company's most important capital’. Een citaat dat op een levensgrote zwart-witfoto van Willy Naessens prijkt aan de ingang van zijn eigen bedrijfsgebouw. De toon is meteen gezet. Bij Willy Naessens Group is het sociale aspect heilig en dat bevestigt Kris Vanrenterghem volmondig. Als chief sustainability officer stuurt hij een duurzaamheidsteam aan voor de volledige groep. Een lijvig werk voor een industriereus die intussen is uitgegroeid tot een bedrijf met een 2.500-tal medewerkers en een omzet boven het miljard. “De laatste vier jaar kreeg het duurzame verhaal echt vorm”, aldus Kris. “Ik werkte al met mijn eigen studie- en adviesbureau in alternatieve energietechnieken en –bronnen in opdracht voor Willy Naessens Industriebouw. In 2020 werd het bureau geïntegreerd in de groep. Sinds die periode werden grote stappen gezet.”

Vandaag is de structuur binnen Willy Naessens onderverdeeld in vijf aparte bedrijfstakken:  Build (industriebouw), Concrete (betonfabrieken), Pools (zwembaden), Food (voedingsdistributie) en Invest (vastgoed en private equity). “In alle takken zijn we marktleider. Als de ene poot wat minder draait door economische schommelingen, vangen we dat op met de rest. Het is een belangrijk aspect van duurzaamheid dat vaak onderbelicht blijft. De werkzekerheid is hier een pak groter dan bij andere bedrijven die zich op één markt toespitsen.”

Door overnames groeide Willy Naessens de afgelopen jaren met zevenmijlslaarzen. Onlangs nam het nog HVAC-installatiebedrijf Gosseye uit Ronse over. “We blijven trouw aan onze filosofie van verticale integratie. Bij een acquisitie proberen we zo snel mogelijk de cultuur van onze groep over te brengen. Een van de managers die al jaren ervaring heeft en het DNA ademt, draait dan een tijdje mee in de nieuwe entiteit. Zo’n formule werkt goed en is ook nodig als je wilt dat medewerkers op dezelfde lijn staan. Zeker op duurzaamheidsvlak.”

(lees verder onder de foto)

Kris Vanrenterghem, chief sustainability officer

 

Duurzaamheidsdualiteit

“Hoe dan ook zit duurzaamheid al vanaf het begin diepgeworteld in onze bedrijfstakken. We zijn dan wel bezig met beton en er is nog heel wat progressiemarge, maar er is al een hele weg afgelegd. Voor beton is heel wat water nodig en toch zijn al onze centrales al jaren nullozer. We vangen het water op en behandelen het om nadien te gebruiken als volwaardig proceswater. Het hemel- en oppervlaktewater wordt integraal benut. Via een eigen kwaliteitssysteem doen we gecertificeerde proeven om de recepten voor ons beton zo energie-efficiënt mogelijk te maken”, vertelt Kris.

“Gaandeweg proberen we zoveel mogelijk cement te vervangen door meer duuzame oplossingen zoals hoogovenslak uit de staalindustrie. Dat bijproduct heeft een lagere CO2-impact, maar kent wel een tragere uithardingsperiode. Als je nieuwe elementen giet op bijvoorbeeld enkel hoogovenslak, duurt het een dag langer vooraleer je het beton kan ontkisten. Daardoor speelt het economische verhaal ook weer een rol. Hoewel we al voortdurend in gesprek zijn met cementfabrikanten om meer duurzame oplossingen af te nemen en te gebruiken, kunnen we onszelf dus niet uit de markt cijferen door enkel daar vol op in te zetten. Maar we houden de nieuwste technieken om CO2 te beperken of af te vangen en te injecteren in het beton nauwlettend in de gaten en werken er ook heel actief aan mee.”

Daar is recyclage in prefab ook een voorbeeld van. “We hebben verschillende fabrieken waar we gewelven fabriceren. Die worden op een lange productielijn op correcte maat gezaagd. Het kop- en voetstuk werd vroeger gebruikt als fundament voor wegenis. Daar zijn we van afgestapt. Nu verbrijzelen we ze en worden ze opnieuw als granulaat gebruikt in onze betonelementen. Van een minderwaardig recuperatieverhaal zijn we nu geëvolueerd naar een volwaardige grondstof. Die transitie en denkwijze willen we volledig doortrekken naar al onze fabrieken. Maar de regelgeving vertraagt het proces wel wat. Er zijn nu maximumpercentages voor gerecycleerd materiaal, maar wij willen er als marktleider voor ijveren om die op te trekken.” 

Duurzaamheid zit al vanaf het begin diepgeworteld in onze bedrijfstakken”

Kris Vanrenterghem, chief sustainability officer

NASA-data

Dat circulariteit in de bouwsector stilaan meer zijn intrede vindt, hoeft Kris niet te verwonderen. “We zijn gestart met levenscyclusanalyses (LCA) voor al onze betonelementen. Die analyses bekijken hoe het element is opgebouwd, hoe het scoort op energie- en milieutechnisch vlak, maar evengoed naar hoeveel er gerecycleerd kan worden en hoe het transport verloopt. Die cijfers zijn voer voor Environment Product Declarations (EPD), documenten die aangeven wat de milieu-impact is. De resultaten uit de vele LCA’s die we opmaken, bieden veel nieuwe inzichten naar innovatie toe. Er is dus nog wat werk voor de boeg, maar ze leggen wel meteen de vinger op dingen die duurzamer kunnen.”

Daarnaast is ook energie-efficiëntie één van de stokpaardjes binnen Willy Naessens. “Er gaat immers heel wat energie naar onze processen. Al onze betoncentrales zijn volledig elektrisch en draaien op 100% hernieuwbare energie. Van dat percentage produceren we jaarlijks ongeveer 70% zelf. Via de kwartiergegevens van de tellers en eigen ontwikkelde software die draait op artificiële intelligentie, maken we trendanalyses. Zo weten we op voorhand waar ons energieverbruik zal zitten. Meer nog, we koppelen onze data aan de klimaatgegevens van de NASA. Er zijn wiskundige modellen die nu al tot op het uur de temperatuur voorspellen in 2030.”

“Met onze eigen energiegemeenschap kunnen we die data gebruiken om slim batterijen in te schakelen op de locaties waar we veel zonnestroom opvangen. Op momenten dat er veel productie is van hernieuwbare energie die we niet meteen kwijtraken, verdelen we strategisch verder naar andere afnemers binnen de groep. Tijdens de drie weken bouwverlof kan onze Food-divisie volledig voort op de stroomoverschotten van de rest. Maar ook voor toekomstige investeringen zijn de trendanalyses een goed referentiekader.”

(lees verder onder de foto)

In mei 2023 vierde de Willy Naessens Group 60 jaar en op 5 december werd de Group verkozen tot Onderneming van het Jaar 2023.    

 

Klimaatkoers

In 2021 werd Willy Naessens ook als eerste bouwonderneming onafhankelijk gecertificeerd als klimaatneutrale organisatie. “Naast onze doorgedreven CO2-reductiestrategie intern, kijken we naar gevalideerde compensatieprojecten. We hebben besloten om daar ook op in te zetten omdat we het belang van bepaalde projecten hoog inschatten. In een bepaalde regio in India ligt nog geen distributienet voor elektriciteit. Het project dat we daar ondersteunen zal een net voor groene stroom helpen ontwikkelen. Zo draag je ook bij aan duurzame ontwikkeling. Energie ligt ons als thema nauw aan het hart, dus kijken we voor sommige projecten ook wel in die richting. Maar ook in landen waar we veel omzet genereren zoals Nederland, ondersteunen we bijvoorbeeld een biogasproject.”

“Klimaatcompensatie is voor ons een tussenstap. Het kost ook flink wat geld. Maar niets doen, kost nog veel meer. Het maatschappelijk belang wordt alsmaar groter. Je merkt aan alles dat de duurzaamheidstransitie diep in de gelederen is gedrongen. Men zegt vaak: inzetten op duurzaamheid is een investering. Maar voor ons is het gewoon een noodzaak. Vandaar dat we nu al veel pistes tegelijk aan het bewandelen zijn als het gaat over duurzaamheid en innovatie, zonder dat we weten of die binnen vijf jaar nog relevant zullen zijn. Ik maak graag de vergelijking met het wielrennen. Je kan nog dagen of weken palaveren over welk materiaal je zal gebruiken in een wedstrijd, maar uiteindelijk moet je toch de fiets op.”

Die no-nonsensementaliteit leeft ook heel sterk bij de medewerkers volgens Kris. “Het voordeel is dat de communicatielijnen hier kort zijn en daardoor de betrokkenheid ook groter is. Via verschillende workshops kwamen er meer dan 400 verbetervoorstellen rond reductie waarvan een 100-tal nu effectief opgenomen werden. Volgend jaar organiseren we zelfs een dag rond duurzaamheid met alle medewerkers. Als een tiende van al die medewerkers concrete dingen begint toe te passen en elk jaar verhoogt dat deel, is de opdracht toch al meer dan geslaagd?”
 

Meer weten over ons aanbod rond duurzaam ondernemen?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Bekijk zeker ook volgende events of opleidingen

Contactpersoon

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Interesse in duurzaam ondernemen?

Meer informatie rond het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Klik hier

Artikel uit publicatie