Skip to main content
  • Nieuws
  • Wil de federale regering ook brons halen?

Wil de federale regering ook brons halen?

  • 16/07/2018

De Rode Duivels hebben een historische prestatie geleverd door een bronzen medaille weg te kapen in het WK voetbal. We mogen daar terecht fier op zijn. Ook de federale regering schurkt momenteel graag tegen onze voetbalhelden aan, in de hoop dat een deel van hun succes op ook op de politiek zou afstralen. Het weze Premier Michel en zijn team gegund, maar mogen we vragen dat zij dan ook een even goede prestatie op de politieke voetbalmat zouden leggen als onze jongens?

Belgie Brons

Met andere woorden, wat zou de federale regering moeten en kunnen doen om ook een bronzen medaille te halen? Laat ons hiervoor niet mikken op de derde plaats wereldwijd, maar op de derde plaats in Europa: politiek is dat immers de relevante competitie. Welnu, uit Voka’s transformatie-index blijkt dat we momenteel maar 8e staan, nog een eind verwijderd van de 3e plaats. We zullen dus nog serieuze inspanningen moeten leveren om die politieke bronzen medaille te kunnen halen. Onze grootste handicap om op te klimmen in de transformatie-index is en blijft onze lage werkzaamheidsgraad: er zijn veel te weinig mensen aan de slag in ons land en dit ondanks het historisch hoge aantal vacatures.

Het is daarom goed dat Premier Michel onderhandelingen over een ‘Arbeidsdeal’ gelanceerd heeft om dit aan te pakken. De Arbeidsdeal focust nu vooral op het wegwerken van een aantal knelpunten tussen de federale en regionale bevoegdheden inzake arbeidsmarkt: dat is op zich goed en noodzakelijk, maar zal zeker niet volstaan. Daarom heeft Voka al enkele malen opgeroepen om de lat hoger te liggen: de federale regering moet dringend binnen haar eigen bevoegdheden diepgaande arbeidsmarkthervormingen doorvoeren om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen.

Concreet schuiven we 4 prioritaire maatregelen naar voor:

  • Beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. België blijft één van de internationale uitzonderingen waar de werkloosheidsuitkering onbeperkt is in de tijd. Naar analogie van de ons omringende landen zou er sterker moeten ingezet worden op aanvankelijk voldoende hoge uitkeringen die vervolgens sterk degressief en eindig worden. Daardoor zouden werklozen veel sterker kunnen worden geactiveerd;
  • Ook de diverse soorten beschikbaarheid (passief, actief en aangepast) voor werklozen werken een snelle activering tegen. Enkel actieve beschikbaarheid kan werklozen helpen om snel naar een nieuwe job te kunnen doorstromen, de 2 andere stelsels zijn ‘fake’ activering.
  • Een activerend ontslagrecht zou de nadruk moeten verschuiven van louter passief uitbetalen van ontslagvergoedingen naar activerend inzetten van vergoedingen, om zodoende mensen voor te bereiden op een nieuwe tewerkstelling in plaats dat zij ten laste vallen van de gemeenschap;
  • Ook vragen wij dat een belangrijke paragraaf uit het federaal regeerakkoord nu eindelijk zou worden uitgevoerd, met name dat “… werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit. De hiervoor noodzakelijke herziening van de loonbarema’s, die vervolgens geleidelijk kunnen worden ingevoerd, moet in samenhang met de vermindering van het aantal paritaire comités worden afgerond.” Op die manier zouden oudere werknemers minder uit de markt worden geprijsd en niet werkloos worden.

Willen we Europees brons halen, dan zal de federale regering ten slotte ook een tand moeten bijsteken om eindelijk het begrotingsevenwicht te halen. Daarvoor moeten de hervormingen in de pensioenen en in de gezondheidszorg snel en onverkort worden doorgevoerd, zodat de stijging van de uitgaven in de sociale zekerheid afgeremd wordt. Met die hervormingen nemen we geen geld af van de mensen, maar zetten we de verhouding tussen bijdragen en uitkeringen correct voor de toekomst. Zo mag o.a. de discussie over zware beroepen niet draaien rond wie snelst mag stoppen met werken en dan kan profiteren van de bijdragen van de anderen, maar moeten we inzetten op een zo lang mogelijk productieve loopbaan voor iedereen.

‘Tous ensemble’: als alle partijen uit de federale regering zich eensgezind scharen achter deze hervormingen van de arbeidsmarkt en van de sociale zekerheid, dan zullen er nog veel goede resultaten worden geboekt in het laatste jaar van deze legislatuur en kunnen we Europees brons halen!

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant