Skip to main content
  • Nieuws
  • Wie schrijft kilometerheffing in Vlaams regeerakkoord?

Wie schrijft kilometerheffing in Vlaams regeerakkoord?

  • 11/09/2019

Maandag start de Week van de Mobiliteit. Massaal gaan we dan autoloos, aan het fietsen, aan het thuiswerken, enzovoort. Even massaal zullen aanbevelingen inzake infrastructuur, salariswagens en fietsvergoedingen gedeeld worden. Iedereen heeft een mening over mobiliteit. Vraag is hoe hoog dit thema op de agenda van de nieuwe Vlaamse regering staat. Wat is haar antwoord op de files? Kortom, wie heeft de moed om de kilometerheffing nog politiek te verdedigen?  

  • In Vlaanderen lag de slimme kilometerheffing een hele legislatuur op tafel.
  • Onder het mom van ‘geen draagvlak’ verdween de invoering van de slimme kilometerheffing uit de verkiezingsprogramma’s.
  • Betalen voor het gebruik van de wagen in plaats van voor het bezit ervan werkt sturend waardoor de files verminderen.
  • Laat ons op z’n minst het debat over de kilometerheffing levend houden.

Niets doen, is geen optie. Daar is iedeVlaamse snelwegreen het over eens. Brussel heeft zich al pro tol uitgesproken. In Vlaanderen lag de slimme kilometerheffing een hele legislatuur op tafel ondersteund met verschillende consultancyrapporten. De kilometerheffing voor vrachtwagens is al meer dan drie jaar in voege – zoals voorspeld – zonder enig effect op de files. Bedrijven betalen dus een extra belasting, maar blijven even lang in de file staan.

In volle verkiezingskoorts doet men blijkbaar minder moeite om minder populaire maatregelen deftig uit te leggen. Onder het mom van ‘geen draagvlak’ verdween de invoering van de slimme kilometerheffing uit de verkiezingsprogramma’s. Maar kiezen we niet net politici in de hoop dat zij met de beste oplossingen komen voor maatschappelijke problemen? En verwachten we niet dat zij deze oplossingen – ook al zijn die niet vertrouwd – aan ons uitleggen en de modaliteiten daarvan zo zetten dat deze als rechtvaardig worden beschouwd? 

“Blijven we enkel stroop aan de baard smeren en hopen dat de files zich vanzelf zullen oplossen?”

Goedele Sannen

De slimme kilometerheffing waarbij het ‘de gebruiker betaalt’- principe wordt toegepast, beantwoordt precies aan deze verwachtingen. Betalen voor het gebruik van de wagen in plaats van voor het bezit ervan, is rechtvaardig en werkt sturend waardoor de files verminderen. Bovendien laat zo’n heffing toe om ook de buitenlanders mee te laten betalen voor het gebruik van onze wegen. Zo slaan we twee vliegen in één klap. 

Laat ons dus op z’n minst het debat over de kilometerheffing levend houden. Liefst samen met de andere gewesten zodat er een uniform systeem kan worden uitgerold. Te beginnen met een concrete formulering in het Vlaams regeerakkoord.

Of blijven we enkel stroop aan de baard smeren en hopen dat de files zich vanzelf zullen oplossen? Of wachten we op nog meer initiatieven van steden die via lage-emissiezones (LEZ) al verdoken stadstollen invoeren? De effecten op mobiliteit en luchtkwaliteit van de zogenaamde LEZ blijven onduidelijk. Het is echter zeer eenvoudig om binnenkort iedereen die de stad binnenrijdt een factuur te sturen, groen of niet groen. Willen we deze versnipperde initiatieven verder in de hand werken? 

Of gaan we toch voor een coherent mobiliteitsbeleid - en dus een slimme kilometerheffing - op Vlaams niveau? Voka kiest alvast voor dat laatste.    
 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Imu Salesforce
IMU Multiburo