Skip to main content
  • Nieuws
  • Wie grijpt de vele kwaliteitsvolle jobs?

Wie grijpt de vele kwaliteitsvolle jobs?

  • 24/01/2018

De economie boert goed, met als gevolg dat bedrijven schreeuwen om mensen. Sommigen beweren dat werkzoekenden beter niet zouden ingaan op de stortvloed aan vacatures, omdat het toch alleen maar precaire jobs zouden zijn: lage lonen, hoge werkdruk en onzekere omstandigheden. Niets is minder waar: de verhouding deeltijdse versus voltijdse jobs blijft stabiel; de nieuwe flexi-jobs zijn slechts een klein percentage van het volledige aantal banen en ze worden zelfs niet meegerekend in de jobgroei. Laat ons uitgaan van facts and figures.

  • In Vlaanderen staat de werkloosheid op een historisch laagtepunt.
  • De echte uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt.
  • We moeten werk maken van dringende ingrepen op onze arbeidsmarkt.

De welvaart van werknemers en uitkeringstrekkers wordt vandaag voornamelijk gehypothekeerd door een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten om alle vruchten van de groei te kunnen plukken.

259.000 jobsKwaliteitsvolle jobs

Onze economie staat er heel goed voor. Het federaal Planbureau voorspelt dat er over de hele legislatuur 259.000 jobs zullen bij komen. Het aantal werklozen daalt met 3,7% ten opzichte van januari 2016. In Vlaanderen staat de werkloosheid zelfs op een historisch laagtepunt. De ondernemers hebben dus woord gehouden. Dankzij de indexsprong en de taxshift is er een nieuwe economische dynamiek op gang gekomen in ons land. Ondernemers willen opnieuw investeren en uitbreiden. Dit doen ze met kwaliteitsvolle jobs: het aantal kleine deeltijdse jobs (minder dan 2/3 arbeidstijd) is afgenomen, het aantal grote deeltijdse jobs nam sterk toe. Meer dan 8 op de 10 jobs in dit land zijn 4/5 of meer, daar mogen we fier op zijn. Ook voor moeilijke groepen stijgen de tewerkstellingskansen: het afgelopen jaar was de banengroei het sterkst bij 50-plussers en ook de jeugdwerkloosheid daalt.

“De bewering dat er enkele laagbetaalde flexi-jobs zouden bijkomen, is pertinent onjuist.”

De bewering dat er enkele laagbetaalde flexi-jobs zouden bijkomen, is pertinent onjuist. Omgezet in voltijds equivalente (VTE) jobs maken de flexi-jobs 2.890 VTE’s of 3,4% uit van alle VTE’s in de horeca. Dit is marginaal binnen de horeca, laat staan binnen de volledige werkgelegenheid. Daarenboven worden flexi-jobs niet meegeteld in de cijfers van jobgroei, want je kan pas een flexi-job uitvoeren als je al een job hebt.

Krapte op de arbeidsmarkt

Laat ons dus stoppen met het verspreiden van slogans en laten we ons concentreren op de échte uitdaging, namelijk de krapte op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers zijn wanhopig op zoek naar mensen om de vele vacatures ingevuld te krijgen. Als we hier niet snel actie ondernemen, dreigen we nieuwe investeringen en opportuniteiten voor meer welvaart te verliezen. Laat ons daarom werk maken van dringende ingrepen op onze arbeidsmarkt.

Eén van de mogelijke ingrepen is meer arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Hoewel de werkloosheid overal in België daalt, blijven de regionale verschillen groot. West-Vlaanderen kent een van de laagste werkloosheidsgraden van heel West-Europa. Dat terwijl het naburige Henegouwen 11,8% werklozen kent: het hoogste van heel Wallonië. Voka vraagt dan ook om de arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel te versterken. VDAB, Forem en Actiris werken vandaag al redelijke goed samen, maar er moeten dringend nog meer samenwerkingsverbanden en creatieve uitwisselingen worden opgezet.

Daarnaast zijn er nog tal van andere ingrepen nodig om de jobmatching te verbeteren, zowel op regionaal als op federaal niveau: laat mensen langer werken, zorg voor meer activering van werklozen, zorg voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt…. In Vlaanderen werd recent een pact voor de arbeidsmarkt gelanceerd door Vlaams minister Muyters: Voka werkt daar volop aan mee, ten bate van de ondernemers én de werkzoekenden. Hopelijk nemen de federale regering en de andere sociale partners dat ook ter harte.

Er is nu de kans om nog meer duurzame en kwaliteitsvolle jobs te creëren, laat ons die kans grijpen voor meer welvaart voor iedereen.

Niko Demeester - Secretaris Generaal - niko.demeester@voka.be -  0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant