Skip to main content
  • Nieuws
  • Weyts verschuift mobiliteitsproblematiek Tielt naar nieuwe vervoersregio

Weyts verschuift mobiliteitsproblematiek Tielt naar nieuwe vervoersregio

  • 26/01/2018

In de regio Tielt staat de mobiliteit al jaren onder druk. Daarom vroeg Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen aan de bevoegde minister om een nieuwe studie. In zijn antwoord, verwijst de minister nu naar het mobiliteitsplan dat moet worden opgemaakt tegen eind 2019, binnen een nog te installeren vervoersregio. Zo schuift de minister de zaken eigenlijk andermaal voor zich uit en lijkt een oplossing steeds verderaf.

Stilstaan is achteruitgaan. Dat geldt ook in en rond Tielt. Letterlijk dan ... De ontsluiting van de Tieltse ring is er nooit gekomen en de nieuwe bedrijventerreinen brengen steeds meer verkeer.

Voka West-Vlaanderen zal er dan ook nauwlettend op toezien dat dit dossier binnen de nieuwe vervoersregio prioritair behandeld wordt. We nemen verder ook zelf initiatief om het woon-werkverkeer op een alternatieve manier te organiseren. Samen met de betrokken bedrijven start Voka West-Vlaanderen een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor dat woon-werkverkeer, zodat de overheid zich kan focussen op de infrastructuur en wij als ondernemers ook onze duit in het zakje kunnen doen.

 

Contactpersoon

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen