Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wet vergroening bedrijfswagenpark goedgekeurd

Wet vergroening bedrijfswagenpark goedgekeurd

  • 22/02/2022

In navolging van het akkoord dat de federale regering in mei vorig jaar na een nachtelijke marathonvergadering sloot, is op woensdag 10 november de wet over de vergroening van het bedrijfswagenpark en de bedrijfsmobiliteit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd. Hierdoor komt er duidelijkheid voor werkgevers en leasingmaatschappijen en kan de carpolicy voor de komende jaren vastgelegd worden. Tom Zajtmann, Partner Accountancy bij Crowe Spark, geeft de nodige uitleg bij het overheidskader.
 

De nieuwe wet is een heel pakket aan maatregelen met de bedoeling onze mobiliteit te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. De belangrijkste katalysator hiervoor is de aanpassing van de fiscale behandeling van de bedrijfswagen. Maar daarnaast komen er ook fiscale stimulansen voor het plaatsen van laadstations. “De huidige situatie was eigenlijk relatief eenvoudig”, legt Tom Zajtmann uit. “De fiscaliteit van een bedrijfswagen ligt altijd tussen de 50% en 100% aftrekbaarheid (40% bij uitstoot >200 gram) en die berekening maken we op basis van de CO2-uitstoot. Afhankelijk van de leeftijd en het model van de wagen heeft deze uitstoot een NEDC of een WLTP-waarde. Sommige modellen beschikken zowel over een NEDC als een WLTP-waarde. In dat geval mag je de gunstigste waarde gebruiken voor de berekening.

Ook belangrijk is dat je weet dat er vandaag al een onderscheid is tussen een fiscale hybride en een ‘fake hybride’. Om fiscaal als hybride bekeken te worden en dus te genieten van 100% fiscale aftrek (is op basis van een formule, dus kan ook klein beetje lager zijn) mag een wagen maximum 50 gram CO2 per kilometer uitstoten en moet er een batterijcapaciteit zijn van ten minste 0,5 kWh per 100 kg wagen.”
 

Belangrijke data

In de nieuwe wet zijn nu een aantal belangrijke sleutelmomenten vastgelegd, data waarop de fiscaliteit van bedrijfswagens gevoelig zal veranderen. “Als bedrijfsleider of fleetverantwoordelijke zijn dit data die je absoluut niet uit het oog mag verliezen”, zegt Tom Zajtmann. “Voor niet-emissievrije personenwagens zijn er drie belangrijke datums. De aftrekbaarheid hangt af van de datum van bestelling (ondertekening bestelbon of afsluiten huurcontract) van het voertuig. De eerste datum is 1 juli 2023. Alle niet-emissievrije voertuigen die besteld zijn voor deze datum blijven vallen onder de huidige regels rond aftrekbaarheid, op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert.” Voor niet-emissievrije voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een uitdoofregeling. “Ook hier worden de huidige aftrekformules behouden”, licht Tom Zajtmann toe. “Maar de overheid brengt de aftrekbaarheid vanaf 2025 geleidelijk (maximaal 75% in 2025) terug. De maximale aftrek wordt jaarlijks met 25% verminderd om uit te komen op 0% in 2028. De derde datum is 1 januari 2026, niet-emissievrije voertuigen zijn vanaf die datum niet meer aftrekbaar.”

Emissievrije voertuigen

Voor emissievrije voertuigen (elektrisch of waterstof) is er een aparte regeling. Wagens die voor 1 januari 2027 besteld zijn, blijven 100% fiscaal aftrekbaar zolang ze niet van eigenaar veranderen. Bestel je het voertuig na die datum, dan zal de aftrekbaarheid geleidelijk aan afnemen tot op 67,5% in 2031. “En ook voor de fiscale hybrides is er nog een aanpassing”, vertelt Tom Zajtmann. “Wanneer je zo’n voertuig bestelt na 1 januari 2023, is de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten begrensd op 50%. De kosten voor elektriciteit en andere kosten vallen niet onder deze beperking.”

Tot 31 december 2022 zijn de kosten voor de installatie van laadstations onder bepaalde voorwaarden 200% aftrekbaar

Tom Zajtmann (Crowe Spark)

Laadinstallaties

Om de overstap naar hybride en elektrische voertuigen nog extra te stimuleren kunnen bedrijven ook genieten van een verhoogde aftrek voor de installatie van laadstations. “Wanneer je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoet (bv. installatie moet publiek zijn, intelligent en stuurbaar) dan is er een verhoging van het voordeel, ongeacht het aftrekpercentage van de wagen die gebruik maakt van de installatie”, besluit Tom Zajtmann. “De kosten zijn tot 31 december 2022 in dat geval 200% aftrekbaar en van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 150%.”

Voordelen afwegen

Bedrijven zullen de komende jaren dus zeer goed hun huiswerk moeten maken. “Wanneer je met een wat ouder wagenpark zit, kan het verstandig zijn om oudere modellen wat sneller te vervangen”, verduidelijkt Tom Zajtmann. “Want als je bijvoorbeeld voor 1 januari 2023 een dieselwagen vervangt door een fiscale hybride, dan is deze nieuwe wagen voor de hele gebruiksperiode 100% aftrekbaar, voor alle onkosten inclusief brandstof. Doe je die vervanging na die datum, is er minder voordeel. Maar daarnaast gaan bedrijven ook de afweging moeten maken of het fiscale voordeel van een volledig elektrische fleet opweegt tegen de mogelijk kleinere investering voor niet-emissievrije wagens.”

Belangrijke data

  • 1/07/2023 De huidige regels rond aftrekbaarheid gelden voor alle niet- emissievrije voertuigen die besteld zijn voor 1 juli 2023. Voorwaarde is wel dat het voertuig niet van eigenaar verandert.
  • 31/12/2025 Uitdoofregeling voor niet-emissievrije voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld. De maximale aftrekbaarheid wordt jaarlijks met 25% verminderd om uit te komen op 0% in 2028.
  • 1/01/2026 Niet-emissievrije voertuigen zijn niet meer aftrekbaar.
Advertentie VanRoey- nov

Artikel uit publicatie