Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • West-Vlamingen ondersteunen massaal kmo’s - Win-winlening in opmars

West-Vlamingen ondersteunen massaal kmo’s - Win-winlening in opmars

  • 24/03/2021

Door de coronacrisis dreigt een groot aantal kmo’s in de problemen te geraken. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams viceminister-president en minister van Economie Hilde Crevits om, naast een aantal liquiditeitsmaatregelen (zoals uitstel van betaling onroerende voorheffing, het Vlaams beschermingsmechanisme en de globalisatiepremie), ook een aantal solvabiliteitsmaatregelen te ontwikkelen. Sommige financieringsinstrumenten zijn nieuw, zoals het Vriendenaandeel en het Welvaartsfonds. Andere instrumenten, zoals de populaire win-winlening en de achtergestelde leningen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV/z) bestonden reeds, maar werden flexibeler gemaakt en uitgebreid.   

Win-winlening

Uit cijfers van Vlaams viceminister-president en minister van Economie Hilde Crevits, blijkt dat West-Vlamingen en West-Vlaamse ondernemers gretig gebruik maken van de win-winlening. Van januari 2020 tot februari 2021 werden er 1.148 leningen afgesloten, waarvan 500 in de laatste vier maanden, goed voor 31,2 miljoen euro; het grootste totaalbedrag in Vlaanderen op Oost-Vlaanderen (35,3 miljoen euro) na. Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg volgen met respectievelijk 31 miljoen, 17,1 miljoen en 10 miljoen euro.

Met de win-winlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan klein en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Win-winlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 win-winleningen aangaan. “Maatregelen zoals de win-winlening en het Vriendenaandeel versterken de financiële draagkracht van ondernemingen om uit deze coronacrisis te geraken”, benadrukt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. “Er wordt daarbij ook actief beroep gedaan op de Vlaamse spaarder en dat is een goede zaak, want deze crisis zal nog lang aanslepen.”

Vriendenaandeel en Welvaartsfonds

Om de financiële nood van de Vlaamse ondernemingen in deze crisisperiode nog beter te kunnen opvangen, ontwikkelde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits recent ook het Vriendenaandeel. Via dit initiatief worden kapitaalparticipaties in vennootschappen fiscaal gestimuleerd. Familie en vrienden worden zo aangemoedigd aandelen te verwerven in kmo’s. De vriendenaandeelhouder zal tot 75.000 euro in volstort kapitaal kunnen injecteren in een vennootschap, die zo tot 300.000 euro vers kapitaal kan ophalen. De vriendenaandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden ontvangt een belastingkrediet van 2,5% gedurende de periode dat de aandelen worden aangehouden, met een maximum van vijf jaar. “Maatregelen zoals de win-winlening en het Vriendenaandeel versterken de financiële draagkracht van ondernemingen om uit deze coronacrisis te geraken”, benadrukt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. “Er wordt daarbij ook actief beroep gedaan op de Vlaamse spaarder en dat is een goede zaak, want deze crisis zal nog lang aanslepen.” 

En ook het Welvaartsfonds is in werking. Dat fonds moet veelbelovende innoverende start- en scale-ups die kampen met een financieringsnood ondersteunen door hen net die extra middelen te geven die nodig zijn om een versnelling hoger te schakelen. Het fonds zal hiertoe investeren in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van de ondernemingen. De Vlaamse overheid voorziet voor het Welvaartsfonds in een startkapitaal van 240 miljoen, terwijl 260 miljoen euro zal worden geïnvesteerd door private partners (banken, verzekeraars, investeringsfondsen).

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De coronacrisis hakt er voor veel ondernemers hard in. Dat zoveel West-Vlamingen onze zelfstandigen en kmo’s ondersteunen, is fantastisch. De uitbreiding van de win-winlening is duidelijk een goede zaak. Op die manier krijgen bedrijven die extra financiële stimulans om verder te werken en te investeren en kunnen particulieren bevriende zelfstandigen steunen. Met daarnaast ook het Vriendenaandeel en het Welvaartsfonds zorgen we voor extra solvabiliteit voor onze ondernemers.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag