Skip to main content
Map

Onze speerpunten voor 2022

  • 14/01/2022

Ook in een moeilijk jaar als 2021 rechtte jij als ondernemer de rug, probeerde je dagdagelijks jouw onderneming en jouw medewerkers te doen groeien en te ondersteunen. Wij verwachten hetzelfde van onze beleidsmakers in de dossiers die onze regio aanbelangen. Hierop zullen wij met Voka West-Vlaanderen het komende jaar inzetten.

Vlotter contact leggen

Noord-Frankrijk en La Wallonie picarde

In 2022 willen we je nog meer overtuigen van de gigantische afzetmarkt die Noord-Frankrijk is. Al te vaak laten we ons stoppen door vooroordelen gebaseerd op onze verschillen. Maar laat nu net die verscheidenheid en complementariteit van de beide regio’s de sterkte zijn die ons onderscheidt van andere metropolen. In tijden van ongekende arbeidsmarktkrapte moet en zal interregionale arbeidsmobiliteit één van de oplossingen zijn en ook hier zien wij tal van opportuniteiten. Ons goede voornemen is dan ook om Noord-Franse en Waalse werkzoekenden verder bewust te maken van de jobmogelijkheden in West-Vlaanderen en hen vlotter in contact te brengen met West-Vlaamse werkgevers.

Op een kruispunt

Westhoek

De Westhoek staat op een kruispunt. 2 dossiers die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken, komen op quasi hetzelfde moment op de politieke agenda. Ten eerste is er de kandidatuur van de Westhoek voor het behalen van het label ‘Landschapspark’. Dat label heeft tot op heden nog steeds geen decretale basis en brengt dus heel veel onzekerheid met zich mee. Zal dit invloed hebben op de beschikbaarheid van broodnodige nieuwe bedrijventerreinen in de Westhoek? Verdwijnen infrastructuurwerken die de mobiliteit in onze regio een boost moeten geven in de diepvries? Wordt de Westhoek een in omvang gigantisch natuurreservaat waarvan de verdere economische ontwikkeling gefnuikt zal worden? Meer vragen dan antwoorden. Daarom zullen wij dit dossier de komende weken en maanden van dichtbij blijven opvolgen, zodat de economische belangen van de Westhoek bovenaan de agenda blijven staan. Dat dossier hangt als een zwaard van Damocles boven een tweede belangrijk dossier voor onze regio: het ‘Complex Project Ieper-Veurne’. Dat de verbinding tussen Ieper en Veurne – en meer algemeen tussen het noorden en het zuiden van de Westhoek – beter moet, hoeft al lang geen betoog meer. Maar enkel de opsmukwerken aan de N8 zullen niet volstaan om de mobiliteitsproblemen van de Westhoek van de baan te helpen. Er is nood aan een visie op lange termijn. Vanuit Voka gaan we voor een bloeiende, ondernemende Westhoek die eindelijk goed ontsloten is en waar het opperbest is om te wonen, te werken en te ondernemen. En dat met respect voor natuur, landschap en klimaat.

Vol goede moed

Zuid-West-Vlaanderen

Dit jaar bestaat de E17 50 jaar E17. De opening van de snelweg betekende sinds 1972 heel wat voor onze regio en ook vandaag is het nog steeds één van onze grote troeven. Mobiliteit blijft ook in het nieuwe jaar één van onze prioriteiten. We halen dan ook opgelucht adem dat 2 belangrijke dossiers eindelijk afgewerkt zullen worden: de trompetaansluiting die de R8 moet verbinden met de A19 en het op- en afrittencomplex in Waregem dat een nieuwe invulling zal krijgen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Het is dringend tijd dat we voortgang maken met het vele studiewerk — denk maar aan de GRUP-procedure K-R8 en het complex project rond het kanaal Bossuit-Kortrijk — zodat we kunnen starten aan de broodnodige investeringen om de regio multimodaal te ontsluiten. Dat is belangrijk, want het belang van de binnenvaart zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Stappen zetten

Midden West-Vlaanderen

Dit moet het jaar worden waarin belangrijke stappen worden gezet om de regio multimodaal te ontsluiten. Hiervoor kijken we onder andere naar de verbreding van de E403 en de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie. We blijven ook ijveren om een oplossing te vinden voor de stroeve mobiliteit in en rond Tielt. Een andere bezorgdheid die steeds grotere proporties aanneemt, is die van de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten alle zeilen bijzetten om de vacatures ingevuld te krijgen. Hiervoor moeten we ook durven kijken naar gerichte economische arbeidsmigratie. En om in de toekomst veerkrachtig te blijven, moeten we inzetten op een sterk 5G-netwerk. Dat zal ervoor zorgen dat bedrijven sterker kunnen inzetten op technologie en robotisering, en dat we veel meer kunnen connecteren, ook op mondiaal niveau.

Duurzaamheid als codewoord

Brugge

In de energietransitie die op ons afkomt staat duurzaamheid centraal. In het kader van de bevoorradingszekerheid van groene elektriciteit mag het project Ventilus niet langer uitgesteld worden. Om de toekomstige welvaart te garanderen, blijft een nieuw bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge nodig. We moeten verder blijven inzetten op samenwerking tussen de vele bedrijven, studenten, scholen en het hoger onderwijs in de Brugse regio. Er dient eindelijk een goede binnenvaartverbinding naar Zeebrugge gerealiseerd te worden: hiervoor moet ofwel de Ringvaart rond Brugge ofwel het Schipdonkkanaal opgewaardeerd worden. Daarnaast moet de estuaire vaart als aanvullende modus verder uitgebouwd worden. Het is van groot belang dat Zeebrugge binnen de nieuwe fusiehaven alle groeikansen behoudt. Zo moeten de werken aan de nieuwe Visartsluis nog deze legislatuur opgestart worden.

Verder kijken naar de toekomst

Oostende

In de kustregio blijft er werk aan de winkel om het te grote aandeel werklozen en inactieve mensen te activeren en begeleiden. Laat ons daarnaast ook focussen op het aantrekken en hier houden van de hoger opgeleide en technische profielen. Ook ruimte om te ondernemen is een belangrijk dossier. In Middelkerke kwam recent 20 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen op de markt, maar wij moeten durven verder kijken naar de toekomst. Daarom vragen we een bijkomend bedrijventerrein van 20 hectare op de Kromme Elleboog in Oostende. Het hoeft niet te verwonderen dat die 2 bedrijventerreinen in de directe nabijheid van de luchthaven van Oostende liggen. Dat is een belangrijke economische toegangspoort tot onze regio en zelfs heel Vlaanderen, waarvan het potentieel nu verder gevaloriseerd moet en kan worden. Last but not least is de regio de ‘blauwe vallei’ bij uitstek; de bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector van de blauwe economie moeten wij zoveel mogelijk hier verankeren.

Bekijk onze volledige nieuwjaarsboodschap 2022 per regio via deze link.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie