Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • West-Vlaanderen boven - en dat is deze keer géén goed nieuws

West-Vlaanderen boven - en dat is deze keer géén goed nieuws

  • 28/01/2022

Ook in 2022 blijft de grootste bekommernis voor onze bedrijven de krapte op de arbeidsmarkt. En die lijkt niet te zullen afzwakken, integendeel: de spanning op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot als nu. In West- Vlaanderen staat die spanning al helemaal op scherp.

Ondanks de coronacrisis is er meer dan werk genoeg, maar zijn er nauwelijks nog werknemers te vinden. Tellen we de openstaande vacatures van de VDAB en de wervings- en selectiekantoren samen, dan was er eind november 2021 in West- Vlaanderen nauwelijks 1 (!) werkzoekende per vacature.

Wat de werkzoekendengraad (= de verhouding van het aantal werkzoekenden tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd) betreft, scoort West-Vlaanderen nog steeds het sterkst van alle Vlaamse provincies. Eind november 2021 bedroeg die graad 4,7%, tegenover 5,7% in Vlaanderen. Regio’s zoals Tielt en Diksmuide komen met 3,2% zelfs in de buurt van de magische 3%, die als een volledige tewerkstelling wordt beschouwd. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt stijgt ook de werkzaamheidsgraad. Terwijl Vlaanderen en België hameren op een streefcijfer van 80% bij de 20 tot 64- jarigen, hebben veel West-Vlaamse gemeenten die ambitie al lang gerealiseerd. Midden-West-Vlaanderen loopt daarbij als regio voorop met 80,1% in 2019.

Van brandjes blussen naar structurele maatregelen

Er is dus op vandaag al geen reserve meer in West-Vlaanderen. Door de vergrijzing en de verwachte positieve impact van automatisering en digitalisering stevenen West-Vlaamse bedrijven zelfs af op gigantische personeelstekorten. Zo berekende Voka West-Vlaanderen dat we minstens 77.000 extra arbeidskrachten nodig hebben om de groei van onze bedrijven te blijven garanderen.

In de komende jaren willen we 50.000 buitenlandse talenten verwelkomen die de innovatie en productiviteit van onze ondernemingen versterken.

Om het tij te doen keren, is een crisisbeleid in de lijn van corona allesbehalve de oplossing. We moeten naar doortastende, structurele maatregelen die op korte én lange termijn zorgen voor een gezonde instroom op de arbeidsmarkt. Voka West-Vlaanderen ziet alvast een aantal hefbomen:

  1. Er moet een modern, flexibel arbeidsrecht komen, gekoppeld aan acties rond opleiding, een strenge precisieaanpak door de VDAB en een activerende werkloosheidsuitkering en ontslagregeling. Verder moet elk individu zijn of haar digitale vaardigheden aanscherpen. Onze ondernemingen mogen ook die digitale transformatieboot niet missen.
  2. Ook al is de werkzoekendengraad in West-Vlaanderen laag, we kunnen, onder meer door kwalitatieve opleidingen en intensieve begeleiding, nog minstens 15.000 werkzoekenden activeren.
  3. In West-Vlaanderen is nog steeds 1 op 5 mensen op beroepsactieve leeftijd niet-actief, hoewel er nog arbeidspotentieel is, vooral bij de inzetbaren, arbeidsongeschikten en studenten. Met een goede begeleiding en ondersteuning moeten minstens 12.000 niet-actieven aan het werk kunnen.

Over de grenzen heen kijken

Deze maatregelen vormen een cruciale stap, maar zullen niet volstaan om de dreigende tekorten structureel op te lossen. In coronatijden mag het sluiten van de grenzen dan wel een populaire maatregel zijn om het virus in te dijken, voor arbeidsmarktkrapte is dit ronduit nefast. We moeten net resoluut over de (taal)grenzen kijken.

Voka West-Vlaanderen pleit dan ook voor interregionale mobiliteit, maar nog meer voor gerichte economische arbeidsmigratie, zowel van hoog-, midden- als kortgeschoolden. Buiten onze landsgrenzen is er nog heel wat potentieel aan menselijk kapitaal. Naar het voorbeeld van andere Europese landen moeten we meer inzetten op het aantrekken van buitenlands talent om bij ons te komen werken. Enkel zo kunnen we het arbeidstekort terugdringen. Voka West-Vlaanderen stelt hier een duidelijke doelstelling voorop: in de komende jaren (horizon 2030) willen we 50.000 buitenlandse talenten verwelkomen die de innovatie en productiviteit van onze ondernemingen versterken!

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie