Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Capitalatwork - Vooruitzichten 2022

Ondernemers & Co: Capitalatwork - Vooruitzichten 2022

  • 28/01/2022

Zoals gewoonlijk biedt deze periode de mogelijkheid om terug te blikken op wat opnieuw een bewogen jaar is geweest. Het jaar 2021 draaide, dankzij de diverse belangrijke inspanningen en beslissingen wereldwijd, grotendeels weer op volle toeren.

We keren nog even verder terug, naar het volle begin van de coronacrisis, meer bepaald naar 23 maart 2020, toen het dieptepunt van de markten werd bereikt. Dit was tevens het hoogtepunt van de onzekerheid, met een fors ingrijpen van de overheden en centrale banken tot gevolg. In dat tweede kwartaal van 2020 kwam men tot het inzicht dat de ongeziene monetaire en fiscale stimuli grote, en vooral positieve, gevolgen zouden hebben.

Vooreerst heeft de monetaire stimulus ervoor gezorgd dat de rentevoeten zeer laag tot zelfs negatief zijn gebleven. Dit feit heeft vele overheden toegelaten extra schulden aan te gaan en zodoende de economie maximaal fiscaal te stimuleren. De gevolgen hiervan hebben velen ertoe aangezet om in het tweede kwartaal van 2020 zichzelf de vraag te stellen: ‘Hoe kunnen we ons het best beschermen tegen het risico dat de inflatie mogelijks fors kan oplopen?’

We bevinden ons vandaag de dag zonder enige discussie in een klimaat van oplopende en hoge inflatie. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten bedraagt de inflatie meer dan 5%. Deze ‘consumentenprijzeninflatie’ is de inflatie waarmee we dagelijks geconfronteerd worden.

  • Het is de officiële inflatie zoals deze wordt meegedeeld door de bureaus voor statistiek van alle landen.
  • Het is de inflatie die u terugvindt bij de afrekening van uw winkelaankopen.
  • Het is de inflatie die u terugvindt op uw energiefactuur.

De lage rente, en de negatieve rente in Europa, heeft evenwel ook voor ‘Asset Price Inflation’ gezorgd. ‘Asset Price Inflation’ is de stijging van de prijzen die wordt betaald voor ‘activa’ zoals vastgoed en aandelen van bedrijven.

De uitdaging was en is vandaag nog steeds dubbel. Hoe kunnen we ons beschermen tegen het oplopen van consumentenprijzeninflatie én het steeds duurder worden van vastgoed en investeringen in bedrijven?

1/ Bescherming tegen “consumentenprijzeninflatie” (=CPI) door de combinatie van inflatiegelinkte obligaties en aandelen.

  • Inflatiegelinkte obligaties hebben een prijs die gelinkt is aan de consumentenprijzeninflatie en u zodoende beschermt tegen aanhoudende inflatie.
  • Aandelen van bedrijven met pricing power bieden eveneens een uitstekende bescherming tegen de consumentenprijzeninflatie. Dit omdat veel bedrijven “pricing power” hebben en de stijgende inflatie gewoon aan hun cliënten kunnen doorrekenen. Ze behouden zodoende hun marges en zien hun winsten verder toenemen.

2/ Hoe kunnen wij ons, in een klimaat van zeer lage rentes, beschermen tegen steeds stijgende vastgoedprijzen en prijzen die worden betaald voor bedrijven en andere investeringen? De beste manier om ons hiertegen te beschermen, is “belegd” te blijven. Geen beter voorbeeld hiervan dan maart 2020. Dit is evenwel een “wijs” advies voor beleggers met een tijdshorizon van 10 jaar of langer.

Ondertussen kondigt het beleggingsjaar 2022 zich, zoals elk beleggingsjaar, aan vol met beloftes, onzekerheden, verwachte en onverwachte gebeurtenissen.

Zoals elk jaar zullen de financiële markten een antwoord zoeken op vele vragen zoals ‘Wat zal de impact zijn van minder monetaire stimuli? Zorgt Omikron voor het definitief onder controle krijgen van de pandemie? Zal de economische groei sterk blijven? Wat zal de impact zijn van de gigantische investeringsgolf in infrastructuur, klimaat,... die op ons afkomt? Zullen de opgelopen geopolitieke spanningen met China en vooral Rusland op een verstandige manier worden aangepakt?

Conclusie: dé belangrijke les in beleggen blijft: spreiding, kalmte bewaren en te allen tijde overzicht behouden in moeilijkere tijden.

Bart Mortier, Directeur West- en Oost-Vlaanderen CapitalatWork NV

Capitalatwork

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie