Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ivan Sabbe engageert zich voor nieuwe partij Voor U

Ivan Sabbe engageert zich voor nieuwe partij Voor U

  • 05/04/2024

“Er moet dringend iets gebeuren”

Bedrijven leiden én politiek actief zijn: de combinatie is niet evident, maar wel mogelijk. Dat wil Ivan Sabbe straks opnieuw bewijzen. De Bavikhoofse ondernemer trekt de lijst voor de nieuwe partij Voor U in West- Vlaanderen. “Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen me later verwijten niets te hebben ondernomen om iets aan de situatie in dit land te veranderen.”

Ivan Sabbe engageert zich voor nieuwe partij Voor U

Ivan Sabbe ademt ondernemerschap én politiek. Na zijn studies ingenieur textielkunde in Duitsland, diende hij in 1984 door het plotse overlijden van vader Jan vroeger dan verwacht het familiale tapijtbedrijf Prado-VTW over te nemen, samen met broer Michel en zus Cathy. “10 jaar later hebben we de zaak overgelaten aan het toenmalige Associated Weavers en ging ik aan de slag als verkoop- en marketingdirecteur bij Pauwels Transfo, een specialist in elektrische transformatoren.” Misschien was zijn grootste ‘kunststukje’ wel het prominent op de kaart zetten van Lidl België. “Ik was er aan de slag van 1993 tot 2007. In die periode hebben we in België 278 winkels geopend en evolueerden we naar 2.800 medewerkers en 1 miljard euro omzet. Nadien heb ik de horecaspecialist ISPC overgenomen (2012-2017) en na een zeer succesvolle metamorfose verkocht aan Sligro. Vandaag focus ik me via participaties in vastgoedvennootschappen vooral op de verhuur van industrieel-commerciële panden en residentiële projectontwikkeling. Als hobby verhuur ik ook nog een vakantiewoning en heb ik een B&B in Brugge.” 

Wanneer voelde u dat ook de politiek iets in u losmaakte? 

“Eigenlijk was dat als kind al, toen ik samen met vader Jan dagelijks naar het journaal keek. Het was de periode waarin Kortrijk de heimat van een aantal leidinggevende politici was (CVP’ers Alfred De Taeye, André Dequae, Albert De Clerck…). Mijn vader leunde vooral aan bij de visie van PVV en Herman Vanderpoorten. Bovendien kon ik me goed vinden in de uitspraak ‘si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s’occupera de vous’, een uitspraak waarvan de roots eigenlijk al dateren uit de tijd van Plato. Ik ben begonnen op lokaal niveau bij de PVV en zetelde van 1985 tot 1987 in de Kortrijkse gemeenteraad. In die hoedanigheid heb ik onder burgemeester Antoon Sansen de ontwikkeling van Hoog Kortrijk goedgekeurd, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ook de stadskern grondig zou worden vernieuwd.” 

Met welke mindset moet een ondernemer zich politiek engageren? 

“Ten eerste moet je op een andere manier denken. In een onderneming dokter je een hele strategie uit om het bedrijf goed te laten renderen en ben je je ervan bewust dat (de wet van) Murphy altijd mee aan tafel zit. In de politiek ben je genoodzaakt je op een aantal vooraf goed uitgekozen thema’s te concentreren, om vervolgens permanent op diezelfde nagel(s) te blijven kloppen. Daarnaast is er het gegeven van het andere tijdskader: in de politiek dingen in gang zetten gaat een stuk trager dan binnen de context van je onderneming. Bovendien werkt in een bedrijf iedereen om den brode: het belang van de zaak is dus ook je eigen belang. In de politiek raakt dat groepsbelang snel ondergesneeuwd ten opzichte van het persoonlijke belang.” 

De politiek heeft nood aan mensen die weten wat er in de maatschappij beweegt.

Zijn er, naar uw gevoel, genoeg ondernemers die zich politiek engageren? 

“Het is vooral belangrijk dat er voldoende mensen zijn die weten wat er in de privésector leeft. Dat moeten niet per se allemaal ondernemers zijn, maar wel personen die vanuit hun wereld concrete voeling met het reële economische landschap hebben. Zij beseffen namelijk beter dan wie ook welke implicaties politieke beslissingen voor bedrijven hebben. Het is ongelooflijk aan hoeveel regels en wetten een doorsnee bedrijf vandaag moet voldoen. Eigenlijk zou er voor elk nieuw ingevoerd decreet, een oud en niet langer relevant decreet moeten worden afgeschaft. Zo deed ik het destijds ook bij Lidl en ISPC : voor elke aanwinst van het assortiment, schrapten we een ander product uit het aanbod.” 

Welke lessen uit de politiek zijn u in het bedrijfsleven goed van pas gekomen? 

“De politiek traint je in het overlegmodel. Je kan niet voor elke (cruciale) beslissing in een onderneming iedereen inspraak geven, maar ik heb wel geleerd om voor bepaalde zaken langer en meer te luisteren naar argumenten van anderen en daar het beste uit te distilleren. Daarnaast leg ik dingen nu zo eenvoudig mogelijk uit, zodat iedereen ze begrijpt. Zeker bij Lidl was dat cruciaal: als je het niet op een A4’tje uitgelegd kreeg, begon je er beter niet aan. Als mens heb ik in de politiek vooral een ‘dikker vel’ gekweekt: je krijgt veel kritiek over je heen en op de duur word je daar toch iets resistenter tegen. Dat neemt niet weg dat sociale media eigenlijk een bedreiging voor het politieke ambt vormen. Waar je vroeger de moeite moest doen om een in correcte taal geschreven brief op de post te doen als je iets wou aankaarten, kan je nu klakkeloos bagger op sociale media gooien. Op zich kan ik perfect leven met kritiek, op voorwaarde dat het gefundeerd, beschaafd en respectvol gebeurt.” 

In 2007 stond u mee aan de wieg van Lijst Dedecker (LDD), omdat de VLD naar uw gevoel te veel naar links was opgeschoven. Waarom trekt u straks in West-Vlaanderen de Kamerlijst voor Voor U, waarvan Els Ampe de belangrijkste initiatiefneemster is? 

“Binnen de bestaande partijen vond ik geen visie waar ik me volledig bij kon aansluiten. Net als destijds met Lijst Dedecker, is er ook nu nood aan een positief alternatief. Dat alternatief mee op de kaart zetten, slorpt nu het leeuwendeel van mijn tijd op. Je moet mensen niet alleen bewust maken dat er een nieuwe partij is, maar ook het programma én je persoonlijk engagement duiden. Kijk: de financiële situatie van België is dramatisch, mensen moeten beseffen dat er dringend iets moet gebeuren, anders gaan het weer de werkenden zijn die nog eens extra gaan betalen. Daarom trek ik op mijn 63ste nog eens aan de alarmbel. We kunnen de volgende generaties niet met een nog grotere puinhoop achterlaten.” (BVC - Foto Kurt)

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie