Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 10 - Standpunt: Bert Mons: Viel Sinterklaas dit jaar op 1 mei?

Ondernemers 10 - Standpunt: Bert Mons: Viel Sinterklaas dit jaar op 1 mei?

  • 17/05/2024

In de aanloop naar de verkiezingen was het uiteraard te verwachten dat de partijen op 1 mei nog een paar versnellingen hoger zouden schakelen met allerlei spectaculaire beloftes. Dat ze daarbij het enorme (en oplopende) begrotingstekort en de aangetaste concurrentiepositie van onze economie zo goed als compleet zouden negeren, was toch iets verrassender. Dat wordt ruw ontwaken op 10 juni.

Bert Mons

Vooruit wil het minimumloon verhogen naar 2.500 euro, PS wil naar 2.800 euro. Dat is een verhoging met respectievelijk 25% en 40%. En dat terwijl het minimumloon sinds 2020 al met 25% gestegen is, en we al de hoogste minimumlonen van Europa hebben. Tegelijkertijd komen kwetsbare groepen nu al moeilijk aan de bak op onze arbeidsmarkt. Zo is minder dan de helft (47,5%) van de laaggeschoolden in ons land aan het werk, de op één na laagste werkzaamheidsgraad voor die groep in Europa. De hoge minimumlonen in combinatie met relatief weinig flexibiliteit vormen een hoge toegangsdrempel voor kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt. Een nieuwe forse verhoging van het minimumloon zou die drempel nog verhogen. Daardoor dreigen nog meer laaggeschoolden uit de boot te vallen. 

Zowat alle partijen beloven meer koopkracht via een fiscale hervorming die de belastingdruk op arbeid verlaagt. Daar valt veel voor te zeggen. De OESO bevestigde vorige week nog dat België nog altijd met ruime voorsprong de zwaarste belastingdruk op arbeid heeft van alle industrielanden. Ondanks alle beloftes is die belastingdruk in deze legislatuur niet gezakt, maar nog toegenomen. Maar gezien de dramatische budgettaire toestand is er gewoon geen geld voor miljarden aan lastenverlaging. Vandaar dat dit soort beloftes enkel zin hebben als daar ook een geloofwaardig financieringsplan aan gekoppeld wordt. En dat leek op 1 mei toch grotendeels te ontbreken. Naast een zware belastingdruk op arbeid heeft België trouwens ook al een zware belastingdruk op kapitaal, waardoor ‘mirakeloplossingen’ van meer belastingen voor bedrijven of vermogens ook heel snel onrealistisch worden. 

Groen wil het aantal wettelijke verlofdagen verhogen van 20 naar 25. Dat soort beloftes zijn uiteraard makkelijk, gezien de factuur daarvoor bij de bedrijven gelegd wordt. Daarbij wordt vlot ‘vergeten’ dat de concurrentiepositie van de bedrijven al aangetast is door de sterke loonstijgingen van de voorbije jaren. Daar nu nog een extra laag bovenop leggen, is geen goed idee. Dat soort zaken valt trouwens beter op bedrijfsniveau te regelen. Veel sectoren en bedrijven hebben vandaag al verlofregelingen die veel verder gaan dan het wettelijke minimum. Maar dan kunnen bedrijven en werknemers zelf in functie van de mogelijkheden en wensen bepalen hoe ver ze daarin willen/ kunnen gaan. 

PVDA pakt al de hele campagne uit met allerlei beloftes van een soort sociaal paradijs van minder werken voor meer loon en hogere pensioenen. Het opvallendste voorstel voor 1 mei uit die hoek was een nieuw idee voor een extra belasting voor bedrijven. Daarbij ‘vergeten’ ze dat de belastingdruk op bedrijven in ons land al bij de hoogste van Europa hoort, net zoals de belastingdruk op arbeid, de belastingdruk op kapitaal en de totale belastingdruk. Het idee dat we de belastingdruk op bedrijven nog serieus kunnen verhogen zonder ernstige schade toe te brengen aan onze economie is een illusie. 

Zonder ernstig plan wordt het ruw ontwaken op 10 juni.

Bert Mons, Gedelegeerd bestuurder

Vlaams Belang tot slot belooft een belastingverlaging van 8,5 miljard euro en zou dat financieren met het einde van de transfers naar Wallonië (door het splitsen van de sociale zekerheid). Zelfs al zou dat kunnen (niet dus), dan nog kloppen de bedragen niet. Als Vlaams Belang al hun (weinig realistische) financieringsideeën aanwenden om de belastingen te verlagen, blijft het natuurlijk nog de vraag hoe ze het begrotingstekort willen terugdringen. De vrijgekomen middelen via het afschaffen van de transfers kunnen niet 2 keer ingezet worden.

De volgende regering wordt geconfronteerd met de zwaarste budgettaire uitdaging sinds het begin van de jaren 80. De legislatuur start met een begrotingstekort van 27 miljard en zonder ingrijpen loopt dat op tot 45 miljard aan het einde van de legislatuur. Meer loon, minder belastingen, minder werken, meer pensioen… zijn allemaal valabele beleidskeuzes. Maar over hoe we dat kunnen realiseren bleef het op 1 mei verontrustend stil. De factuur bij de overheid of bij de bedrijven leggen, klinkt voor sommigen misschien makkelijk, maar zegt niets over hoe we onderliggend die zaken mogelijk kunnen maken. Dat kan enkel via een sterkere economie. Meer economische groei, via een sterkere productiviteitsgroei, betekent meer welvaart. En die kan dan vervolgens ingezet worden voor meer koopkracht of minder werken. 

Sinterklaas kwam dit jaar al op 1 mei met beloftes van cadeautjes voor iedereen. Zonder ernstig plan hoe we onze economie structureel kunnen versterken zal het, zoals gezegd, ruw ontwaken worden op 10 juni.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie