Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vlaams project Kustvisie is geen ver-van-ons-bed-show

Vlaams project Kustvisie is geen ver-van-ons-bed-show

  • 21/04/2023

Voka vraagt afstemming met bedrijfswereld

De Vlaamse overheid heeft een plan van aanpak goedgekeurd met betrekking tot het dossier Kustvisie. Daarin worden mogelijke alternatieven onderzocht om onze kust de komende 100 jaar en langer te blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. Op basis van dat onderzoek blijven voor de strandzones nog 2 kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is (alternatief ‘Ter plaatse’) of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee (alternatief ‘Zeewaarts’). Die alternatieven vormen het startpunt om de komende 2 jaar een Vlaams strategisch beleidsplan op te maken. 

Bij ‘Ter plaatse’ blijven de hoog- en laagwaterlijn waar ze vandaag zijn. Bij ‘Zeewaarts’ verschuiven ze op lange termijn gemiddeld een honderdtal meter richting zee. De Vlaamse overheid kan beide alternatieven de komende 100 jaar of langer in kleine stapjes uitrollen of net in hele grote stappen. Het alternatief ‘Zeewaarts’ lijkt meer kansen dan het alternatief ‘Ter plaatse’ te bieden, omdat het een optie is om op lange termijn aan al onze stranden opnieuw duinen te creëren én de huidige strandbreedte te behouden en op vele plaatsen zelfs licht te verbreden.

Voor onze kusthavens zullen extra beschermingsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Voor de haven van Oostende zal er tussen 2030 en 2050 ofwel een verdere ophoging rondom de hele haven nodig zijn, ofwel de aanleg van een stormvloedkering of een sluis in de voorhaven. Indien voor een sluis wordt gekozen, zullen de strekdammen zo’n 800 meter langer gemaakt moeten worden. In de komende jaren zal dat verder onderzocht moeten worden, zodat daarover ten laatste tegen 2030 een beslissing kan worden genomen. Voor de haven van Zeebrugge zal men sowieso een open toegang tot zee moeten behouden. Dat is het enige redelijke alternatief voor de voorhaven van Zeebrugge. Een eerste ophoging van de strekdammen en kades moet allicht vóór 2060 gebeuren. Voor de jachthaven van Zeebrugge zal een stormvloedkering of nieuwe sluis nodig zijn. Een definitieve keuze is wellicht tegen 2040 nodig, de aanleg ervan is wellicht nodig vóór 2060.

We spreken wel degelijk over morgen niet over overmorgen.

Bert Mons

Veel vragen

Voor Voka West-Vlaanderen is het essentieel dat er hieromtrent dringend overleg komt met de havenbedrijven uit zowel Oostende als Zeebrugge. Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: “Dergelijke ingrepen zullen een immense impact hebben op de bedrijfsvoering van onze havenbedrijven. Zij zijn echter nog helemaal niet betrokken in het proces; ze zijn daarover zelfs nog niet geïnformeerd. Nochtans rijzen er nu al heel wat vragen inzake de betaalbaarheid, haalbaarheid, impact op bedrijfsvoering,… Alle terminals gaan ophogen, zal bijvoorbeeld een enorm kostenplaatje met zich meebrengen. Wie zal dat betalen? De Vlaamse overheid kan dit niet zomaar op de kap van de bedrijven schuiven. Er zal nog veel overleg met de private ondernemingen nodig zijn om tot een goede regeling te komen. Want als er in Oostende tegen 2030 een beslissing moet genomen worden omtrent een nieuwe zeesluis, dan spreken we wel degelijk over morgen en niet over overmorgen. Kortom: er moet hierover dringend meer afstemming met de bedrijfswereld gebeuren. Dit mag geen ver-van-ons-bed-show worden.”

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie