Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Politica bij burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem

Voka Politica bij burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem

  • 07/04/2023

Op dinsdag 7 maart organiseerde Voka West-Vlaanderen een ontmoeting tussen ondernemers en de burgemeester van Ichtegem, Lieven Cobbaert (Open VLD). Naast de taken die horen bij het burgemeesterschap van Ichtegem, volgt hij ook heel wat regiobrede economische dossiers op, zoals de toekomst van de haven van Oostende en de blauwe economie. Hij is tevens bestuurder bij de “luchtvaartontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen” en is op die manier mee verantwoordelijk voor de investeringen vanuit de Vlaamse overheid op de luchthaven van Oostende. Daarnaast is Cobbaert bestuurder bij Fluvius, het bedrijf dat instaat voor de publieke nutsleidingen, en heeft hij een goed zicht op de uitdagingen voor bedrijven inzake energietransitie, de gevolgen van zware regenval en droogte,…

Voka Politica

Een brede waaier aan thema’s passeerde dan ook de revue tijdens het gesprek tussen burgemeester en ondernemers. Op het lokale vlak had het bestuur goed geluisterd naar de oproep van Voka uit 2018 dat gemeenten ondernemingsvriendelijker moeten zijn, want op dat moment was er bijvoorbeeld nog geen dienst lokale economie. Tijdens de huidige legislatuur werd dat rechtgezet. Op die manier kan de stad beter inzetten op de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Er is ook nog een problematiek van zonevreemde bedrijven die opvolging vraagt.

Blauwe economie

Binnen de regio Oostende ligt de politieke focus op afstemming omtrent werkgelegenheidsdossiers, groei voor de haven en luchthaven van Oostende, en wil men de blauwe economie (momenteel soms nog te vaak een containerbegrip) beter bekendmaken om zo in te spelen op de vele openstaande vacatures bij de bedrijven in die sector. Het is hoe dan ook de belangrijkste groeipool voor regio Oostende, dus afstemming en samenwerking zijn meer dan ooit nodig.

Fluvius zal tussen nu en 2032 4 miljard extra euro investeren om de Vlaamse distributienetten (elektriciteit, aardgas,…) te moderniseren, te digitaliseren en te automatiseren. Dat is broodnodig, aangezien heel wat van deze netten vandaag niet futureproof zijn. Ook inzake energie en klimaat moet een achterstand ingehaald worden: rioleringen moeten vernieuwd worden, wachtbekkens aangelegd, regenwaterplannen opgemaakt, enz. Er zijn zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau heel wat ambitieuze doelstellingen geformuleerd, maar Fluvius zal ook hier 7 miljard euro investeren in een upgrade van de Vlaamse infrastructuur.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie