Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ervaringstraject Kulak: jouw wapen in the war for talent

Ervaringstraject Kulak: jouw wapen in the war for talent

  • 24/03/2023

Derdejaarsstudenten Toegepaste Economische Wetenschappen of Handelsingenieur van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk kunnen sinds 2014 een ervaringstraject volgen. Ze lopen dan stage bij een bedrijf en voeren er een project uit. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen gaat nu op zoek naar nieuwe bedrijven om mee samen te werken. 

Stages maken geen standaardonderdeel uit van de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) of Master Handelsingenieur (HIR). Zij kunnen dus afstuderen zonder ooit één stap in een bedrijf of organisatie gezet te hebben. En dat terwijl er wel vraag naar is, zowel bij studenten als bedrijven. Als antwoord daarop heeft de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk (kortweg Kulak) in 2014 een ervaringstraject opgezet. Dat is een keuzerichting voor gemotiveerde derdejaars TEW en HIR, waarin ze enerzijds een stage doorlopen en anderzijds een project uitvoeren bij en voor een (meestal West-Vlaamse) organisatie.

De voorbije 8 jaar werd op die manier succesvol samengewerkt met tal van organisaties van verschillende pluimage. Start-ups of multinationals, profit of nonprofit, productie of diensten…: allemaal hebben ze economen nodig met kennis van zaken en met veel goesting. Aan goesting ontbreekt het de studenten van Kulak niet, want het gaat om een keuzetraject. Kwalitatieve bedrijven verdienen kwalitatieve studenten. De faculteit legt dan ook toelatingsvereisten op aan de studenten.

Meerdere stagiairs binnen het traject zijn na afstuderen reeds aan het werk gegaan bij hun stagebedrijf. Elk jaar gaat het om 10 à 15 studenten, dus de plaatsen zijn beperkt. Dit jaar start de universiteit een nieuwe selectieronde voor stageplaatsen. Op een infosessie in samenwerking met Voka West-Vlaanderen wordt het traject in detail toegelicht. Daarnaast worden verwachtingen van de potentiële stageplaatsen geschetst. Geïnteresseerde bedrijven kunnen die avond meteen een letter of commitment ondertekenen om de samenwerking officieel vast te leggen.

Het infomoment vindt plaats op dinsdagavond 16 mei. Gedreven organisaties (zowel profit als non-profit) op zoek naar jong en gemotiveerd talent kunnen zich inschrijven bij joyce.simoens@voka.be.
kulak.be/bachelorervaringstraject

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie