Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Bijsturing van de Vlaamse energiesteun: Op naar een level playing field?

Bijsturing van de Vlaamse energiesteun: Op naar een level playing field?

  • 10/02/2023

De Vlaamse regering neemt actie om te zorgen dat bedrijven die worstelen met hoge energiefacturen de steun krijgen die ze nodig hebben. Ze stuurt daarom de energiesteun bij na tegenvallende resultaten. Met versoepelde voorwaarden en verlengde energiesteun zou het voor meer bedrijven mogelijk moeten zijn om steun te krijgen. Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) is ervan overtuigd dat die veranderingen ertoe zullen leiden dat meer bedrijven kunnen profiteren van deze noodzakelijke steun. Een realistische of te rooskleurige voorspelling?

Het Vlaamse steunkader, dat eind vorig jaar het levenslicht zag, is een pleister op een houten been. De criteria om in aanmerking te komen voor energiesteun voor het vierde kwartaal van 2022 zijn te streng. Zo kunnen enkel ondernemingen die een operationeel verlies lijden een beroep doen op het kader. Er is ook een verdubbeling van de energiefactuur ten opzichte van dezelfde periode in 2021 vereist. Voka West-Vlaanderen waarschuwde de beleidsmakers dat die strikte voorwaarden veel ondernemingen a priori uitsluiten. De cijfers van minister Brouns bevestigden dat ook: slechts 200 bedrijven dienden een steunaanvraag in, voor in totaal ongeveer 6 miljoen euro van het voorziene en beschikbare budget van 125 miljoen euro. Ongeveer 120 miljoen euro aan noodzakelijke steun kon dus niet doorstromen naar ondernemingen die dringend hulp nodig hebben.

Bepaalde bedrijven dreigen nog steeds uit de boot te vallen door de nieuwe criteria, die nog altijd strenger zijn dan het Europese minimum.

Terwijl Duitsland en Frankrijk optimaal gebruikmaken van het Europese kader en volop beleid voeren om de energiefactuur voor ondernemingen te beheersen, legt Vlaanderen meer en striktere voorwaarden op en is zuiniger met steunbedragen. Daardoor komt het gelijke speelveld in de Unie en bijgevolg ook de concurrentiepositie van onze bedrijven in het gedrang. Sterker nog, zelfs binnen onze eigen landsgrenzen stellen we een concurrentieel nadeel voor Vlaamse bedrijven vast: om energiesteun voor het vierde kwartaal van 2022 te kunnen aanvragen, moeten ondernemingen in Vlaanderen een operationeel verlies lijden, maar in Wallonië is enkel een daling van het bedrijfsresultaat vereist (voor steun tot 500.000 euro). Dat ongelijke speelveld is onhoudbaar. Binnen de grenzen van de EU, maar zeker ook binnen onze eigen landsgrenzen.

Soepelere criteria

De Vlaamse regering kondigde daarom recent aan dat bedrijven nu ook steun kunnen aanvragen voor het eerste kwartaal van 2023. De criteria voor de steunaanvraag zullen iets soepeler zijn. Dat vernam Voka West-Vlaanderen eind januari. Elke gezonde onderneming met uitgaven van minstens 7.500 euro aan elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen kan rekenen op steun. De verdubbeling van energiekosten is niet meer vereist, enkel een stijging van minstens 50% van de energiefactuur ten opzichte van referentieperiode 2021. Daarnaast moet de EBITDA in het eerste kwartaal van 2023 minstens 50% gedaald zijn. Ook moeten de totale meerkosten aan elektriciteit en gas minstens de helft van de EBITDA-daling (tussen 50 en 70% EBITDA-daling) bedragen, met een plafond op 35% van de referentie-EBITDA van 2021.

Geen wonderoplossing

Het was absoluut noodzakelijk om de voorwaarden meer in lijn te brengen met het Europese steunkader en de toepassing ervan in onze buurlanden. Een veerkrachtig Europees industrieel beleid waarborgt een gelijk speelveld en een goed functionerende interne markt die de Vlaamse exportgerichte industrie voldoende slagkracht geeft. Toch lijkt deze maatregel geen wonderoplossing, aangezien de steunbedragen en -percentages nog steeds op een lager niveau liggen dan in onze buurlanden. Overigens dreigen bepaalde bedrijven nog steeds uit de boot te vallen door de nieuwe criteria, die nog altijd strenger zijn dan het Europese minimum. Het blijft daarom onzeker of de bijgestuurde energiesteun een level playing field voor de Vlaamse ondernemers kan garanderen.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie