Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: CapitalatWork - Investeren in tijden van hoge inflatie

Ondernemers & Co: CapitalatWork - Investeren in tijden van hoge inflatie

  • 27/01/2023

Inflatie is sinds vorig jaar één van de belangrijkste thema’s op de financiële markten. Na een periode van verschillende decennia waarin inflatie gestaag steeg en onder controle leek, is sinds 2022 het algemene prijspeil wereldwijd door het dak gegaan. In de VS bereikte de jaarlijkse inflatie afgelopen zomer een piek van meer dan 9%, terwijl in verschillende Europese landen de pieken ver boven de 10% uitkwamen. Voor dergelijke niveaus moeten we al teruggaan tot begin jaren 80. Naast het feit dat het leven voor iedereen een heel stuk duurder wordt, heeft het eveneens een aantal belangrijke implicaties op de financiële markten. 

Rentevoeten zijn sterk gestegen, weliswaar van historisch lage niveaus, wat de waardering van zowat alle activa heeft doen afnemen, terwijl speculatieve zeepbellen prompt werden doorprikt. Speculanten die het voorbije decennium niets anders gekend hebben dan heel lage tot zelfs negatieve rentes, zijn met de neus heel hard op de feiten gedrukt. Toekomstige kasstromen zijn nu eenmaal onontbeerlijk in het waarderen van activa en waardering is nu eenmaal belangrijk.

De kiemen voor de huidige hoge inflatie kunnen teruggevonden worden in het uitbreken van de Covid-pandemie, intussen al ongeveer 3 jaar geleden. Initieel ging de coronacrisis gepaard met een sterk dalende inflatie en in sommige regio’s zelfs deflatie. Toen zowat de hele wereld in lockdown ging, stonden onze economieën letterlijk even stil, wat de vraag naar producten en diensten deed ineenstorten, alsook de prijzen. De reactie van bedrijven en overheden liet echter niet lang op zich wachten, wat de inflatie uiteindelijk weer deed aanwakkeren. Productie werd al dan niet gedwongen stilgelegd, voorraden werden afgebouwd, terwijl massaal in de kosten werd geknipt. De aanvoerketen werd hierdoor grondig verstoord.

Niets deed vermoeden dat er snel een oplossing ging komen, tot vaccins in recordtempo werden ontwikkeld en toegediend, waardoor in 2021 in veel landen een grote immuniteit werd opgebouwd. Lockdowns werden opgeheven en de vraag naar goederen en diensten hernam veel sneller dan iedereen had gedacht. Een vraag die mede gedreven werd door de expansieve monetaire en fiscale maatregelen genomen door centrale banken en overheden wereldwijd, waardoor massaal geld in de economie werd gepompt. Rentes werden gedrukt tot recordlaagtes, met zelfs negatieve rentes op heel wat activa. De vraag werd zo omhoog gestuwd en leidde al snel tot een oververhitting van veel economieën. Dit leidde tot serieuze tekorten in sommige goederen omdat bedrijven het moeilijk hadden deze explosieve vraag te volgen, door slepende lockdowns in sommige delen van de wereld maar ook door personeelstekorten. Nu nog hebben lockdowns in China een impact op de productie van sommige producten die nodig zijn om afgewerkte producten te produceren.

Ten slotte deed de oorlog in Oekraïne de inflatie helemaal ontsporen. Het heeft tot een nooit geziene energiecrisis geleid, zeker in Europa, waar we het gros van onze grondstoffen moeten invoeren. Fors gestegen energieprijzen hebben de inflatie finaal naar recordhoogtes doen stijgen. Hoe kunnen beleggers nu omgaan met dergelijke inflatie? Aandelen zijn historisch gezien altijd een goeie ‘hedge’ gebleken tegen oplopende inflatie. De redenen daarvoor zijn dat bedrijven verschillende wapens hebben om hun winsten en marges te beschermen. In eerste instantie kunnen veel bedrijven de prijzen aanpassen aan de gestegen kosten. Het is daarom belangrijk op zoek te gaan naar bedrijven die een grote prijszettingsmacht hebben. Een goed voorbeeld hiervan is Solvay. Terwijl de gemiddelde prijsstijging voor Solvay in 2021 5% bedroeg, was dit in 2022 plots 20% in het eerste kwartaal, 26% in het tweede en zelfs meer dan 30% in het derde kwartaal. Het maakt dat Solvay zijn omzetcijfer nooit zo snel heeft weten stijgen als afgelopen jaar. Daarenboven kunnen bedrijven in de kosten snijden en efficiëntiemaatregelen nemen. Zo wist Solvay zijn marges te verhogen, ondanks de forse stijging die ze kenden in hun grondstoffen, personeelsen distributiekosten. De winstgroei van veel bedrijven is daardoor vorig jaar fors versneld.

Voor Europese bedrijven die internationaal actief zijn, komt daar nog bovenop dat de zwakke Euro een verdere boost geeft aan de winstgroei gezien de winsten behaald buiten de Eurozone in euro vertaald meer waard zijn. Tenslotte, terwijl gestegen rentes negatief zijn voor bedrijven met veel financiële schuld op de balans, is het omgekeerde waar voor bedrijven met heel veel cash op de balans, zoals typisch veel technologiewaarden. Deze cash brengt zo een hogere rentevergoeding op. Apple bijvoorbeeld heeft momenteel 60 miljard dollar aan netto cash op zijn balans. Een 3% hogere rente, geeft zo 1,8 miljard dollar aan extra winst voor het bedrijf.

Naast aandelen kunnen ook specifieke bedrijfsobligaties een bescherming bieden tegen inflatie. Zo kan u obligaties met een vlottende rente kopen, waarbij de rente periodiek aangepast wordt aan de huidige rentestand, of inflatiegelinkte obligaties waarbij een reële coupon wordt uitgekeerd en de waarde van de obligatie wordt aangepast aan de effectieve inflatie van die periode, waardoor uw vermogen te allen tijde beschermd is voor oplopende inflatie.

In tijden van hoge inflatie verdampt het geld op uw spaarboekje ieder jaar in reële termen, zeker tot zolang rentes beneden de huidige inflatie liggen. Beter is uw geld te activeren in bedrijven van hoge kwaliteit, die prijszettingsmacht hebben om hun winsten te beschermen. Uw vermogen zal er op de lange termijn wel bij varen.

Bart Mortier, Directeur West- en Oost-Vlaanderen CapitalatWork NV

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie