Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Kortrijk: “Grote strategische werven in planningsfase”

Kortrijk: “Grote strategische werven in planningsfase”

  • 17/11/2023

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK) benutten als cruciale link tussen de Leie en de Schelde en via het K-R8-project (Kracht) de mobiliteit en leefbaarheid in de buurt van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren: daar wil het Kortrijkse stadsbestuur vol voor gaan.

Kortrijk: “Grote strategische werven in planningsfase” Vincent Van Quickenborne

De Vlaamse regering veranderde K-R8 in 2019 van een ‘complex project’ naar een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). “Dat gebeurde om sneller te kunnen komen tot deelrealisaties, zoals de huidige werken aan het nieuwe stadspark Vlasakker”, verklaart burgemeester Van Quickenborne (Open Vld). “We zitten intussen aan de tweede van 5 fasen, het opleveren van een zogenaamde scopingsnota. Die wordt momenteel geactualiseerd met de beslissing van de Vlaamse regering om de reservatiestrook van de R8 (die begint aan de overkant van de Colmar) te schrappen.” 

Wij blijven ijveren voor de agendering van het ontwerp voorkeursbesluit Kanaal Bossuit-Kortrijk.

Vincent Van Quickenborne, Burgemeester Kortrijk

Dat is goed nieuws voor de mensen die in die wijken wonen. “Nu er daar geen autosnelweg meer kan komen, is er ruimte voor een stadspark. Na het goedkeuren van de scopingsnota door de Vlaamse regering, volgt er studiewerk. Daarna zullen we zichtbare resultaten zien, zoals de verdere ontwikkeling van de Doorniksesteenweg met een trambusverbinding tussen het nieuw te bouwen station en Kortrijk Xpo. Ook de herinrichting van de op- en afritten aan Kortrijk-Noord en de mogelijke inplanting van een nieuw voetbalstadion voor KV Kortrijk, staan op de agenda.” 

Voorkeursbesluit 

Kanaal Bossuit-Kortrijk blijft een complex project en dat kent 4 fasen. “De verkenningsfase voor dit project is afgerond met de startbeslissing van de Vlaamse regering op 8 september 2017. De daaropvolgende onderzoeksfase (fase 2) liep tot in oktober 2020. De regio gaf hierover zijn standpunt op in december 2020, onder andere met een voorkeur voor het ringtracé met tunnel onder de Leie. Die onderzoeksfase had in maart 2021 moeten resulteren in een ontwerp van voorkeursbesluit door de Vlaamse regering, maar dat raakt tot op vandaag maar niet geagendeerd op de ministerraad. Nu blijft het wachten op een voorkeursbesluit, met een definitieve keuze voor één van de 3 alternatieve tracés. Dat is vervelend, want in tussentijd ontstaat er onnodig veel rechtsonzekerheid in het projectgebied.” 

Het kanaal kan de schakel tussen Leie en Schelde worden die containerschepen van onze Vlaamse havens nog sneller tot in het Europese vasteland krijgt. “Zo’n containerschip haalt gemakkelijk 200 vrachtwagens uit het verkeer, de opwaardering van het kanaal levert ook ruimte voor zo’n extra 100 hectare watergebonden bedrijfsactiviteiten in onze streek. Voor Kortrijk en de regio betekent de keuze voor het ringtracé ook eindelijk een volwaardige aaneensluiting van de R8.” De grootste reden voor de vertraging is de kostprijs van meer dan 1 miljard euro. “Wij vragen dat de Vlaamse regering het ontwerp voorkeursbesluit KBK goedkeurt en dat ze – desnoods beperkte – startbudgetten voorziet. Een nieuwe Vlaamse regering zal na de verkiezingen van 2024 de nodige budgetten moeten voorzien.” (BVC - Foto DD)

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie