Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Fiduciaire Godderis - Voordelen van alle aard van personenwagens en fietsen voor bestuurders van vennootschappen

Ondernemers & Co: Fiduciaire Godderis - Voordelen van alle aard van personenwagens en fietsen voor bestuurders van vennootschappen

  • 20/10/2023

Over het voordeel alle aard voor het gebruik van een personenwagen of fiets door bestuurders van vennootschappen bestaan heel wat onduidelijkheden en misverstanden. Hierbij een opheldering én een overzicht van optimalisaties.

De bedrijfswagen 

Er is steeds een voordeel van alle aard in hoofde van de bestuurder voor het gebruik van een personenwagen wanneer er “persoonlijk gebruik” is van de bestuurder. Wat wordt nu verstaan onder persoonlijk gebruik?

  • de zuivere privéverplaatsingen
  • het woon-werkverkeer : de verplaatsingen van en naar de vaste werkplaats. Er is geen sprake van woon-werkverkeer wanneer de exploitatiezetel en de woonplaats van de bestuurder zich op hetzelfde adres bevinden. Wanneer de bestuurder zijn bedrijfswagen steeds op het bedrijf laat en zijn woon-werkverkeer met een privéwagen doet of met de fiets is er geen sprake van woon-werkverkeer. 

Wanneer wordt een werkplaats beschouwd als een vaste plaats van tewerkstelling? Het standpunt van de Administratie is dat een plaats van tewerkstelling als vast wordt beschouwd wanneer een bestuurder gedurende het belastbaar tijdperk er minstens 40 dagen aanwezig is (al dan niet opeenvolgend). Hoe kan men bewijzen dat men geen persoonlijk gebruik heeft van een bedrijfswagen? Dit impliceert noch zuivere privéverplaatsingen doen met de bedrijfswagen, noch woon-werkverkeer hebben gereden. Door een volledig gedetailleerd logboek bij te houden van alle verplaatsingen met de bedrijfswagen of – nog beter – door de installatie van een track-and-trace systeem waarmee je alle verplaatsingen kunt staven naar de fiscus toe, heb je een onderbouwd dossier. 

Vaak wordt een privéwagen verhuurd aan de vennootschap, maar als met deze wagen toch privé wordt gereden door de bestuurder is dit geen oplossing om het voordeel van alle aard te vermijden in hoofde van de bestuurder. Zodra er een privégebruik is , bij manier van spreken slechts één kilometer, is het volledig jaarlijks wettelijk voordeel van alle aard verschuldigd door de bestuurder. 

2 factoren bepalen de grootte van het fiscaal voordeel van alle aard van een bedrijfswagen: de CO2-uitstoot van het voertuig en de aanschaffingsprijs van de wagen. Wat wanneer men met een fiscaal onvriendelijke wagen rijdt en toch de beroepsmatig gereden kilometers wil in kosten inbrengen in de vennootschap? Dan schaft men best de wagen privé aan en laat men de vennootschap de beroepsmatig gereden terugbetalen aan de bestuurder, aan de hand van de werkelijke kilometerkost inclusief de brandstof. Uiteraard moeten die verplaatsingen gedetailleerd worden verantwoord. 

Op die manier kan de bestuurder zich toch beroepsmatig verplaatsen in een mooi voertuig zonder een torenhoog voordeel aan alle aard te moeten betalen. Vergeet daarbij niet dat de verplaatsing woonwerkverkeer als een privé verplaatsing moet worden beschouwd. Tevens moeten we benadrukken dat de terugbetaling van de kosten van de vennootschap maandelijks verantwoord moet worden op de loonfiche van de bedrijfsleider. Zo wordt de verwerping van de terugbetaalde kost in de vennootschap vermeden, alsook een taxatie in hoofde van de bedrijfsleider of een taxatie als geheime commissielonen in de vennootschap. 

De bedrijfsfiets 

Het voordeel van alle aard is nihil wanneer aan de bedrijfsleider een bedrijfsfiets wordt ter beschikking gesteld onder bepaalde voorwaarden. De terbeschikkingstelling van een rijwiel of een speed pedelec en toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is vrijgesteld van belasting als:

  • De bedrijfsfiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor het woonwerkverkeer, maar het is niet vereist dat het volledige traject van woonwerkverkeer met de fiets wordt afgelegd.
  • De vrijstelling van het voordeel van alle aard gaat ook niet verloren wanneer de fiets daarnaast ook voor privéverplaatsingen wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het weekend.
  • Wanneer de woonplaats van de bedrijfsleider en de exploitatievennootschap zich op hetzelfde adres bevinden is dit een probleem voor de vrijstelling van het voordeel van alle aard en moet er toch een voordeel worden aangerekend aan de bedrijfsleider voor het gebruik van de bedrijfsfiets. 

Francky Godderis, Fiduciaire Godderis

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie