Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka komt met nieuw voorstel over kinderopvang

Voka komt met nieuw voorstel over kinderopvang

  • 16/06/2023

"Aanbod verbreden door fiscaal gunstige financiering vanuit ondernemingen"

Kinderopvang is een heet hangijzer in ons land. Recent kwamen een aantal incidenten in de actualiteit, maar er zijn vooral 7.000 opvangplaatsen te kort en in één jaar tijd waren er liefst 7.000 vacatures voor deze sector. Samen met aanbieder Helan Kinderopvang, werkte Voka een voorstel uit om die uitdaging aan te pakken. Intussen voorziet ECS in Zeebrugge al een tijdje zelf kinderopvang voor de medewerkers.

De wetgeving voorziet nu al de mogelijkheid om bedrijfsopvang bij het bedrijf zelf te organiseren. “Daarvoor geldt een fiscaal voordeel van 8.760 euro per plaats per jaar. Het initiatief kan deel uitmaken van een cafetariaplan, maar de complexe regelgeving en financiering zorgen bij veel werkgevers voor vraagtekens, want dit is niet hun corebusiness. Daarom willen we het anders aanpakken”, vertelt Daan Aeyels, senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid bij Voka vzw.

In plaats van opvang per bedrijf te organiseren, luidt het Voka-voorstel om gemengde plaatsen te voorzien in al bestaande initiatieven. “Dan zouden ervaren spelers in hun netwerk van kinderopvangplaatsen zowel gesubsidieerde als door bedrijven gefinancierde plaatsen kunnen aanbieden. Op die manier creëren we extra plaatsen, die dus niet in concurrentie gaan met het al bestaande aanbod. Door dat te organiseren per plaats per jaar, zouden ook kleine bedrijven kunnen participeren. Door de samenwerking met erkende aanbieders, is de kwaliteit ook gegarandeerd. Zo zouden medewerkers met een hoger belastbaar beroepsinkomen niet langer afhangen van de inkomensgerelateerde kinderopvang (waarbij ze meer betalen dan iemand met een lager loon), maar via de door hun werkgever gefinancierde plaatsen van een lager tarief kunnen genieten, als onderdeel van een cafetariaplan of als extralegaal voordeel”, aldus Daan Aeyels.

Het zou fijn zijn mochten de lokale besturen ons voorstel ondersteunen via cofinanciering en door het ter beschikking stellen van infrastructuur.

Daan Aeyels
Daan Aeyels

Aeyels heeft er goede hoop op dat ook de betrokken ministers zich achter het voorstel scharen. “Het is de bedoeling de hoogste kwaliteit van omkadering te voor- zien. Voka had positieve eerste contacten met de bevoegde Vlaamse ministers Crevits en Brouns. Het gaat namelijk niet enkel om kinderopvang, maar ook om het wegnemen van drempels bij werkzoekenden. Zo betaalt VDAB de kosten voor kinderopvang voor werkzoekenden die een opleidingstraject volgen. Het zou ook fijn zijn mochten de lokale besturen dat ondersteunen via cofinanciering en door het ter beschikking stellen van infrastructuur.”

Kelly Oreel en Griet Van Reeth

Werk-privébalans ondersteunen

Bij ECS hebben ze sinds eind 2006 uitstekende ervaringen met de eigen kinderop- ang. De specialist in supplychainlogistiek en intermodale transportoplossingen gaf vorm aan het initiatief bij de verhuis naar nieuwe kantoren. “Bij ons werken veel jonge mensen. We hebben er altijd naar gestreefd om de werk-privébalans voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden”, vertelt Kelly Oreel, verantwoordelijke voor de ECS-crèche. “Deze aanpak vermijdt de stress die ontstaat als je eerst jouw kroost bij de opvang moet afzetten en vervolgens nog tijdig op jouw werk moet geraken. Bovendien past de eigen kinderopvang ook prima bij de identiteit en de waarden van ons familiebedrijf.”

Initieel organiseerde ECS de opvang voor een achttal baby’s en peuters. “We zijn gestart met één voltijdse kinderverzorgster, wat lange tijd volstond”, pikt hr-verantwoor- delijke Griet Van Reeth in. “De overname van 2XL in 2017, zorgde voor een verdub- beling van ons aantal medewerkers (op vandaag zijn dat er ongeveer 660, waarvan 530 in België, nvdr). Daardoor groeide ook de vraag voor de crèche. Vandaag kunnen we 18 kinderen opvangen, dat is ook onze maximumcapaciteit. 4 mensen zijn er deeltijds mee bezig, terwijl we nog één medewerkster hebben die als back-up kan fungeren: zij werkt op de hr-administratie, maar heeft het diploma van kinderverzorgster. Dat is een grote troef, want het is niet eenvoudig om extra mensen of back-up te vinden.”

Het initiatief kon meteen op veel enthousiasme rekenen. “We zijn erg tevreden over de heel positieve feedback die we krijgen van medewerkers die er gebruik van maken”, vervolgt Kelly. “Ze vinden het heel fijn dat hun kindjes zo dichtbij zijn en ze over de middag eens kunnen gaan kijken hoe ze het stellen. Stel dat er een probleem met een kindje zou zijn, kan de ouder in een mum van tijd al ter plaatse zijn. De combinatie van werk en kinderopvang biedt aan jonge moeders ook de kans om langer borstvoeding te geven; daar is een afzonderlijke ruimte voor ingericht. Voor medewerkers die hun kind aan een andere crèche hebben toevertrouwd, is het handig om weten dat er op hun werk een plan-B mogelijk is, op voorwaarde natuurlijk dat er een plaats tijdelijk beschikbaar is.”

De forfaitaire (halve)dagprijs ligt lager dan de gangbare overheidstarieven.

Kelly Oreel en Griet Van Reeth

Troef bij aanwervingen

ECS bekostigt de kinderopvang zelf met een deel van het welzijnsbudget. “Daarmee ondersteunen we onder meer ook sport- en gezondheidsinitiatieven”, gaat Griet Van Reeth verder. “In de strijd om talenten aan te trekken, is de opvang alleszins een extra en originele troef. Het onderstreept onze erkenning als Great Place to Work.”

De opvangfaciliteit is geïntegreerd in het hoofdkwartier van ECS in Zeebrugge. “Ook voor medewerkers die in een ander gebouw (op circa 1 minuut rijden) aan de slag zijn, is het erg handig. Zij appreciëren ook de hoge graad van zorgzaamheid, creativiteit én de vele aandacht die we aan het voedingsaspect besteden. Elke dag wordt er vers gekookt. Ook de kleinkinderen van aandeelhouder Christine De Dijcker zijn er kind aan huis en vertoeven er heel graag. Niets illustreert beter het familiale karakter van de onderneming dan Christine in de wandelgangen te zien rondlopen met haar oogappel(s) aan de hand.”

De medewerkers die van de ECS-opvang gebruik maken, betalen daarvoor via een forfaitaire (halve)dagprijs dat met hun loon wordt verrekend. “Dat forfait ligt lager dan de gangbare overheidstarieven. Daarnaast betalen we onze kinderverzorgsters meer dan de wettelijke barema’s van de kinderopvangsector, omdat die naar ons gevoel relatief laag liggen voor de inspanningen die onze crèchemedewerkers dagelijks met hart en ziel leveren. We kunnen andere werkgevers die een dergelijk initiatief over- wegen deze stap zeker aanraden, op voorwaarde dat hun schaalgrootte voldoende is. We weten uit ervaring dat ook Kind en Gezin voor kwalitatieve ondersteuning zorgt”, besluit Griet Van Reeth.

In de strijd om talenten aan te trekken, is de opvang een extra en originele troef.

Griet Van Reeth

Zelf kinderopvang organiseren binnen je onderneming?

Steeds meer ondernemingen overwegen om hun medewerkers te ontlasten door zelf een kinderopvang te organiseren binnen het bedrijf. In tijden van ‘war for talent’ is dat zeker ook een mooie troef om als werkgever te bieden. Maar hoe start je daar nu mee? Op donderdag 24 augustus organiseert Voka West-Vlaanderen een online infosessie over het onderwerp. Op donderdag 7 september vindt een fysieke infosessie plaats in het kantoor in Kortrijk.

Meer info: lisa.dentandt@voka.be

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie