Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 3 punten om economie aan te zwengelen

3 punten om economie aan te zwengelen

  • 16/06/2023

Duidelijk statement tijdens #WijZijnWestVlaanderen

Eind mei sloegen Voka - Kamer van Koophandel West- Vlaanderen en UNIZO West- Vlaanderen opnieuw de handen in elkaar voor de derde editie van #WijZijnWestVlaanderen. De West-Vlaamse ondernemersorganisaties nodigden West-Vlaamse politici en ondernemers uit in de Warande in Brussel.

De derde editie van #WijZijnWestVlaanderen, dé topontmoeting tussen West-Vlaamse ondernemers en politici, vond plaats een jaar voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Het ideale moment om terug te blikken op de huidige legislatuur, maar vooral om vooruit te blikken. “Over iets meer dan een jaar trekken we naar de stembus voor wat zeer boeiende, doch onvoorspelbare, verkiezingen beloven te worden. Maar dat mag allesbehalve een excuus zijn om in tussentijd op veilig te spelen en het status quo in stand te houden. De stilstand regeert het land. Dat is het aanvoelen bij heel wat van onze ondernemers”, zei Jef Maeseele, voorzitter UNIZO West-Vlaanderen. “Onze West-Vlaamse economie sputtert”, zei Philippe De Veyt, voorzitter Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “De knipperlichten staan nog niet op rood, maar ze kleuren wel feloranje.”

De grootste rem op de economische activiteit? Het vinden van voldoende werkkrachten en de ontspoorde loonkosten. De West-Vlaamse economie is aan het slabakken, dus mag het beleid dat nu absoluut niet doen. Onze toekomstige welvaart hangt ervan af. De ondernemersorganisaties zien 3 cruciale punten waarop het beleid moet inzetten om de economie weer aan te zwengelen:

  • Een beleid dat onze concurrentiekracht kan versterken, in plaats van die verder te ondergraven. Er moet nu gepraat worden over de aanpassing van de automatische koppeling van de lonen aan de index.
  • Een beleid dat innovatie nog meer aanmoedigt. Innovatie is tenslotte de katalysator, of sterker nog, de motor van onze economische groei. Durfkapitaal en nieuw ondernemerschap moeten ondersteund worden.
  • Een beleid dat talent creëert, aantrekt en behoudt. Talent dat broodnodig is om onze ondernemingen en onze economie te laten draaien.
Wij zijn West-Vlaanderen

Ondernemers aan het woord

Tijdens 3 opeenvolgende panelgesprekken met West-Vlaamse topondernemers werd dieper ingegaan op de uitdagingen voor West-Vlaanderen. In het eerste panelgesprek met als thema ‘arbeidsmarkt’ hamerden Frédéric Van Damme (The MORIS Company) en Sabine Declercq (Soubry) op een sterkere activatie van werkzoekenden en inactieven om de nijpende arbeidsmarktkrapte te bestrijden. Ook moet ingezet worden op gerichte economische arbeidsmigratie.

Wij zijn West-Vlaanderen

Het nijpende tekort aan ruimte om te ondernemen werd in het tweede panelgesprek, met als thema ‘omgeving’, besproken met Hannelore Raes (Agristo) en Wouter Vermeersch (Brouwerij Eutropius). Uit een behoeftestudie van Provincie West-Vlaanderen blijkt dat er voor de periode 2017-2027 een tekort is van netto 430 hectare aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. In 2017 nog stemde de Vlaamse Regering in met de vraag van de Provincie om extra ruimte om te ondernemen mogelijk te maken. Voor die broodnodige hectares aan bedrijventerreinen mocht Provincie West-Vlaanderen een beroep doen op het Vlaams reservepakket van het toenmalige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 5 jaar later zijn we nog geen stap verder. “Nochtans is het voor Voka, UNIZO en de West-Vlaamse ondernemers duidelijk: voer de beslissing uit, wijs de afgesproken en noodzakelijke hectares toe en laat ondernemers bouwen aan de toekomst van West-Vlaanderen.” Ook de stikstofproblematiek, het oneindige procederen en het gebrek aan zeker- en rechtszekerheid bij vergunningsaanvragen kwamen aan bod.

In het laatste panelgesprek, met als thema ‘infrastructuur’, gingen Hans Boels (Lybover) en Wim Boydens (4D Trans) dieper in op de uitdagingen die de vergroening van het bedrijfswagenpark met zich meebrengen. De ondernemers pleitten daarnaast voor de nodige investeringen in infrastructuur. Door niet of te traag te investeren blijven dossiers jaren liggen, geraken studies verouderd en ziet niemand het bos nog door de bomen. “De nieuwe zeesluis in Zeebrugge, de verbinding Ieper-Veurne, de R8 rond Kortrijk, de derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge, de Zuid-Westelijke ontsluiting van Tielt,...: één ding hebben ze gemeen: het zijn geen prestigeprojecten, maar broodnodige investeringen om onze regio in beweging te houden. Ze zijn belangrijk voor de logistieke stromen, maar ook voor bijvoorbeeld een vlot woon-werkverkeer. Het zal erop aankomen een meerjarenplanning op te maken over de legislaturen heen om alle prioritaire dossiers in een juiste cadans onder te brengen en zaken in beweging te krijgen.” Ook voor de West-Vlaamse havens en luchthavens zijn belangrijke infrastructuurwerken nodig.

Krachten bundelen

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Met #WijZijnWestVlaanderen willen de West-Vlaamse ondernemersorganisaties een duidelijk statement maken: het is cruciaal om werk te maken van de vele uitdagingen in de regio en daartoe de krachten te bundelen. De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen: ondernemers en politici, over partijgrenzen heen.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie