Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 1 - Standpunt: Philippe De Veyt: Slagkracht

Ondernemers 1 - Standpunt: Philippe De Veyt: Slagkracht

  • 13/01/2023

Daar zetten we op in dit jaar.

De opeenvolgende crisissen van de voorbije 3 jaar hebben diepe sporen nagelaten en er is weinig reden om aan te nemen dat we op korte termijn mirakels zullen meemaken. Het IMF verwacht dat minstens één derde van de wereld in een recessie terechtkomt. Volgens de OESO zal de potentiële economische groei in de komende jaren amper 0,8% bedragen. De toestand van de financiële markten en de geopolitieke realiteit voorspellen weinig goeds.

Philippe De Veyt

Heel wat bedrijfssectoren kennen een economische terugval met een vertraging en vermindering van de vraag. Een negatief of nulgroeiscenario is daarbij niet uitgesloten. De inflatie en de daaraan gekoppelde automatische loonindexering vertalen zich dit jaar in een ongeziene verhoging van kosten en lasten, met nefaste gevolgen voor onze competitiviteit en productiviteit. Op 3 jaar tijd stijgen de loonkosten met meer dan 20%, waardoor de concurrentiehandicap tegenover onze buurlanden sterk oploopt en bijna 6% bedraagt in 2023. Ondertussen loopt de interimarbeid terug, verhoogt het aantal tijdelijke werklozen en treffen faillissementen vooral bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar.

Wat de stand van het land betreft, is de situatie uitermate verontrustend. In 2023 komen onze overheden naar schatting uit op een begrotingstekort van om en bij de 6% van het BBP, het equivalent van 34 miljard euro. De schuldgraad gaat de verkeerde kant uit en het overheidsbeslag bedraagt ondertussen meer dan 50%, en dan heb ik het nog niet over de vele heikele dossiers en hete hangijzers, die telkens weer de inefficiëntie en inertie van ons staatsbestel en bestuursmodel blootleggen. De recente rapporten van de Europese Commissie en het IMF tonen aan dat er op meerdere fronten dringend en grondig moet ingegrepen worden. De internationale rapporten bevestigen de bezorgdheden en aanbevelingen van Voka.

Hervormen is de boodschap. Hervormen is de morele plicht van onze politici.

Philippe De Veyt - Voorzitter

De feiten zijn onweerlegbaar. De status quo is in deze situatie geen optie. Onze gemeenschappelijke welvaart en maatschappelijk welzijn staan op het spel. Tot dusver zijn we er met zijn allen in geslaagd om met noodmaatregelen en symptoombestrijding min of meer de schade te beperken. De realiteit van vandaag toont echter aan dat we met die aanpak op onze limieten botsen en de toekomst hypothekeren. Structurele ingrepen en fundamentele probleemoplossing zijn een absolute must om de essentiële economische en sociale randvoorwaarden voor blijvende welvaart en welzijn te creëren. Hervormen is de boodschap. Meer nog: hervormen is een morele plicht. Hervormen vereist slagkracht. Politiek de volle verantwoordelijkheid nemen en de daad bij het woord voegen vergt slagkracht. The time is now, 2023 is het enige moment dat het nog kan.

Zeitenwende werd het woord van het jaar in Duitsland. In het Engelse taalgebied ging men voor permacrisis. 2022 zal de geschiedenis in gaan als disruptief en historisch, als een echt scharnierjaar. Het goede nieuws is dat we een stuk naïviteit zijn kwijtgeraakt. Zonder daadkracht zal het in het komend decennium niet meer lukken. De tijd van het gemakkelijke succes ligt achter ons. Een ‘zesje’ is niet meer goed genoeg. Nergens zal de weg van de minste weerstand nog tot resultaat leiden. En laat dat in onze ondernemerswoordenschat vooral goed nieuws zijn.

Ik wens jullie van harte het allerbeste voor 2023!

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie