Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Onze speerpunten voor 2023

  • 13/01/2023

Ook in een moeilijk jaar als 2022 rechtte je als ondernemer de rug, probeerde je dagdagelijks jouw onderneming en medewerkers te doen groeien en te ondersteunen. Wij verwachten hetzelfde van onze beleidsmakers in de dossiers die onze regio aanbelangen. Hierop zullen wij met Voka West- Vlaanderen het komende jaar inzetten.

Zuid-West-Vlaanderen

Accelereren richting de volgende 50 jaar

In het zuiden van de provincie roepen we op om niet alleen terug te blikken op 50 jaar E17, maar om ook te accelereren richting de volgende 50 jaar. Het knooppunt Aalbeke moet dringend een oplossing krijgen, de ring rond Kortrijk moet voltooid worden, Den Belgiek in Deerlijk moet geoptimaliseerd worden en ook de ontsluiting van de industriezones in Wevelgem kan stukken beter. We zien de toekomst van de mobiliteit in de regio overigens niet alleen over de weg. Zo moet voor de opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk dringend een voorkeursscenario uitgesproken worden over het tracé dat gevolgd zal worden om het kanaal te optimaliseren. Tot slot wijzen we erop dat Zuid-West-Vlaanderen met de luchthaven Kortrijk-Wevelgem over een unieke troef beschikt, zeker nu de attractiviteit van zakenluchtvaart verder toeneemt en de sector ongelofelijk inzet op (groene) innovatie.


Midden-West-Vlaanderen

Speerpunten in de verf zetten

Om de regio future proof te maken, moeten de eigen sterke sectoren (zoals de voedings- en zorgsector, maar ook de digitale sector) verder in de verf gezet worden. Die moeten we versterken, en kruisbestuivingen faciliteren. Het stimuleren van technologische evoluties (zoals bijvoorbeeld 5G) is daarbij cruciaal. Gezien de krapte van de arbeidsmarkt blijven we er ook van overtuigd dat we moeten inzetten op gerichte economische migratie om onze vacatures ingevuld te krijgen. Ook een goede ontsluiting blijft van primordiaal belang. Zo pleiten we ook in 2023 voor een derde rijstrook op de E403 en een verdere opwaardering van de binnenvaart via het Kanaal Roeselare-Leie.


Brugge

Extra ruimte voor bedrijvigheid

In de regio Brugge focussen we op 3 werkpunten. Het eerste: extra ruimte voor bedrijvigheid. Zo blijft een nieuw bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg (samen met een bijkomende 30 hectare elders in de regio) een absolute must voor de verdere economische ontwikkeling van de regio. Ten tweede willen we inzetten op de multimodale ontsluiting van de regio: een binnenvaartverbinding naar Zeebrugge, extra investeringen in het spoor, een upgrade van de autosnelwegen (E403 en omvorming van de E34/N49) en extra fietsveilige verbindingen zijn in dat opzicht allemaal noodzakelijk. En tot slot willen we verder werk maken van de arbeidsmarktkrapte. Het activeren van de inactieve beroepsbevolking, levenslang bijleren en gerichte economische arbeidsmigratie blijven hoog op onze agenda staan.


Oostende

Focus op 4 werven

We willen in 2023 in deze regio 4 grote werven aanpakken. De eerste richt zich op de arbeidsmarkt. Zo willen we inzetten op de activering van werklozen en inactieven én de connectie maken tussen de bedrijven en de scholen in de regio. Een tweede werf focust op de verdere groei van de luchthaven Oostende – Brugge (inzake passagiers, cargo en business aviation) en de zeehaven van Oostende (via een zeewaartse uitbreiding door de bouw van een nieuwe terminal en kaai tegen het einde van de oostelijke strekdam). Ten derde willen we de blauwe economie verder doen groeien door de werking errond te professionaliseren en uit te breiden. En ten vierde pleiten we voor een bijkomend bedrijventerrein van 20 hectare op de Kromme Elleboog in Oostende.


Westhoek

Alle stakeholders op één lijn krijgen

Op korte en lange termijn zijn er in de Westhoek heel wat werven die dringend aangepakt moeten worden opdat de streek aantrekkelijk zou blijven om te wonen, te werken en te ondernemen. Naast het nijpende tekort aan ruimte om te ondernemen is het hemeltergend dat er ook in het dossier rond het Complex Project Ieper-Veurne, dat de regio beter moet ontsluiten op mobiliteitsvlak, maar traag vooruitgang wordt geboekt. We zijn ervan overtuigd dat dit de allerlaatste kans is om de Westhoek naar behoren te ontsluiten en de mobiliteit er op het niveau van de 21ste eeuw te brengen. Daar heeft iedereen in de streek belang bij. We zijn dan ook bereid om met Voka West-Vlaanderen een voortrekkersrol te spelen in dit dossier om alle stakeholders op één lijn te krijgen.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie