Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Zo tevreden ben jij over Voka West-Vlaanderen

Zo tevreden ben jij over Voka West-Vlaanderen

  • 06/05/2022

Als Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zijn wij het grootste en meest dynamische ondernemersnetwerk in West-Vlaanderen. De drijvende kracht achter dat netwerk? Onze leden. Conform onze baseline ‘Samen ondernemen, samen groeien’ zijn we er dan ook van overtuigd dat onze organisatie kan groeien door inzicht te krijgen in de mening en percepties van onze leden. In dat opzicht houden we regelmatig ledenbevragingen: worden hun verwachtingen ingelost? 

Voka verdedigt je belangen, Voka verbindt je met collega-ondernemers, Voka versterkt je onderneming. Maar hoe percipiëren jullie, onze leden, die 3 pijlers? Spelen onze producten en diensten voldoende in op jullie noden en verwachtingen, die misschien wel fundamenteel veranderd zijn in de afgelopen jaren? Wij gingen het na in onze jaarlijkse ledentevredenheidsenquête. De bevraging liep van 18 februari tot 18 maart 2022.

Voka als gesprekspartner

90% beschouwt Voka West-Vlaanderen als een waardevolle gesprekpartner, die toegevoegde waarde creëert aan de hand van opleidingen en netwerkevenementen. Dat cijfer ligt in lijn met de enquête van 2021. Leden geven aan dat onze opleidingen, alsook onze dienstverlening en persoonlijke ondersteuning, steeds op maat zijn van de lokale ondernemer. Ze beschouwen onze opleidingen als zeer accuraat en vinden de specifieke kennis die gedeeld wordt een meerwaarde, zowel voor hun persoonlijke groei als voor de groei van hun onderneming. Ook de interactie met collega-ondernemers – tijdens de opleidingen en tijdens netwerkmomenten – is een stimulans voor groeiend en bloeiend ondernemerschap.

Voka als belangenvertegenwoordiger

88% vindt dat Voka West-Vlaanderen zijn/ haar belangen verdedigt. Dat cijfer ligt in lijn met de enquête van 2021. Uit de bevraging komt naar voren dat leden Voka West-Vlaanderen beschouwen als de sterke stem van ondernemers op verschillende niveaus. Ze vinden dat Voka steeds op de barricade staat om ondernemersbelangen te verdedigen. Daarnaast appreciëren onze leden dat Voka West-Vlaanderen hen op de hoogte stelt van de laatste maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.

Voka als ondernemersnetwerk

Voka verbindt – en dat beamen onze leden! Het netwerk is met stip de Voka-factor die jullie het meest weten te appreciëren. Volgens onze leden bieden onze netwerkevenementen tal van opportuniteiten om nieuwe contacten te leggen: een cruciale voorwaarde om te groeien en bloeien als onderneming. Hoewel het netwerkgegeven door de coronapandemie even op een laag pitje stond, geven onze leden aan dat dat gemis ruimschoots gecompenseerd werd door het lobbywerk en alle informatie – altijd heet van de naald – die we deelden. Daarnaast kloppen leden steeds bij Voka West-Vlaanderen aan voor belangenbehartiging, advies op maat en de vele opleidingen (in al hun vormen en formaten), zo blijkt.

Zou jij een Voka-lidmaatschap aanbevelen?

De Net Promotor Score (NPS) geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat jij, op een schaal van 0 tot 10, een lidmaatschap bij Voka West-Vlaanderen zou aanbevelen aan een collega-ondernemer. Kortom: ben jij in die mate tevreden over Voka West-Vlaanderen dat je een lidmaatschap bij ons zou aanbevelen? De gemiddelde score die onze leden gaven, was 7,5/10. De uiteindelijke NPS is een absoluut getal dat varieert tussen -100 en +100. Een positieve NPS wordt als goed beschouwd, een negatieve – logischerwijs – als slecht. De NPS voor Voka West-Vlaanderen is 9. Onze score lijkt geleidelijk te stijgen: begin 2021 behaalden we nog een NPS van 2, eind 2021 lag dat cijfer al op 5.

Wil jij ook je mening laten horen?

Nog niet de kans gekregen om een enquête in te vullen of om tijdens een netwerkmoment je suggesties door te geven? Laat van je horen: je kan steeds terecht bij jouw persoonlijke relatiebeheerder.

Contactpersonen

Ann De Decker

Member Services/Relatiebeheer

Bruno Delaere

Member Services/Relatiebeheer

Sarah Hennion

Member Services/Relatiebeheer

Lore Martens

Member Services/Relatiebeheer

Mathijs Van Loo

Member Services/Relatiebeheer

Cathy Verstraete

Member Services/Relatiebeheer

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie