Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Paper: Naar een ondernemend onderwijs

Voka Paper: Naar een ondernemend onderwijs

  • 06/05/2022

Voka vzw lanceerde onlangs een nieuwe Voka Paper, met als titel ‘Naar een ondernemend onderwijs (hoe scholen en ondernemingen elkaar sterker kunnen maken)’. Het document werd op 20 april voorgesteld aan een 40-tal bedrijfsmensen en schooldirecteurs uit de verschillende regio’s in Vlaanderen. We mochten ook een aantal West-Vlaamse ondernemingen en directieleden ontvangen. Plaats van samenkomst: Voka in Brussel. Doel van de avond: een sterker partnership tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. 

Na de officiële voorstelling van de paper was er ruimte voor dialoog. Zo werden er een 7-tal rondetafels ingericht waar scholen en bedrijven met elkaar konden connecteren en men de huidige samenwerking kritisch kon evalueren. Er werden heel wat aanbevelingen gegeven hoe de samenwerking verder versterkt kan worden.

Beleidsaanbevelingen

Om in Vlaanderen een economische groei van minstens 2% te realiseren, zijn er doorbraken nodig op verschillende domeinen. Gelet op de cruciale rol van voldoende competenties en talenten in de samenleving, is onderwijs een belangrijke hefboom voor die ambitie. Ondernemingen hebben dus alle belang bij een kwalitatief onderwijs, want daar worden de talenten van de toekomst gevormd. Ze kunnen er zelf ook actief aan bijdragen door intensief samen te werken met onderwijsinstellingen. Daarmee zorgen ondernemingen bovendien voor een betere afstemming met de huidige én toekomstige noden van de arbeidsmarkt.

Een betere samenwerking tussen scholen en ondernemingen vraagt in eerste instantie bijkomende inspanningen van de scholen en ondernemingen zelf. Zo moeten scholen meer openstaan voor de opportuniteiten uit het bedrijfsleven en actief een netwerk, buiten de schoolmuren, opbouwen en onderhouden. Ondernemingen moeten een langetermijnperspectief hanteren en moeten volop kiezen voor een structurele samenwerking. Het is noodzakelijk dat ook zij toekomstig talent mee ontwikkelen.

Een cruciale rol is weggelegd voor de overheid: de overheid moet een beleid voeren dat een doordrongen samenwerking zoveel mogelijk faciliteert en ondersteunt.

Voka formuleert daarvoor deze aanbevelingen:

» Bestaande belemmeringen moeten waar mogelijk weggewerkt worden.

» Er moet een strategie komen op het vlak van competenties (met een duidelijke vertaling naar het onderwijs- en opleidingsaanbod).

» Er moet verder werk gemaakt worden van een versterking van het STEM-onderwijs.

» Werkplekleren moet verder uitgebreid worden.

» Hybride loopbanen voor leraren en onderzoekers moeten gestimuleerd worden.

» Beroepskwalificerende trajecten moeten ingevoerd worden.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie