Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Decostere Accountancy - Vermijd ongewenste inmengingen na een echtscheiding

Ondernemers & Co: Decostere Accountancy - Vermijd ongewenste inmengingen na een echtscheiding

  • 08/04/2022

Een nieuwe start na uw echtscheiding? Vermijd ongewenste inmengingen in uw bedrijf

Na veel slapeloze nachten is uw echtscheiding definitief rond. Het vonnis werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en de verdeling van het vermogen is een feit. Het volgende hoofdstuk in uw leven kan beginnen. 

Frisse start?

Maar helaas loopt het leven ook tijdens dit nieuwe hoofdstuk niet steeds over rozen en al zeker niet wanneer u na uw echtscheiding komt te overlijden op het ogenblik dat uw kinderen nog (te) jong of zelfs nog minderjarig zijn. Uw kinderen erven na uw echtscheiding uw vermogen immers in volle eigendom. Maar is uw 18-jarige zoon of dochter op dat ogenblik wel bekwaam om enige eigenaar te zijn van uw bedrijf, dit te leiden of over te gaan tot de verkoop ervan?

Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, het opgebouwde vermogen in stand te houden én uw jonge kinderen na uw overlijden te beschermen tegen zichzelf is het raadzaam om de leiding over uw bedrijf tijdelijk over te dragen aan een zakenpartner of een vertrouwenspersoon met meer levenservaring en dit totdat uw kinderen de “leeftijd van verstand” hebben bereikt. Deze tijdelijke toekenning van de leiding over uw bedrijf aan uw zakenpartner of vertrouwenspersoon kan u regelen via een bewindsclausule in uw testament.

Regelingen treffen

Maar wat als uw kinderen nog minderjarig - en hierdoor handelingsonbekwaam - zijn op het ogenblik van uw overlijden? Op dat ogenblik zal uw ex terug aan zet zijn. Elke langstlevende ouder oefent het ouderlijk gezag uit over de kinderen totdat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Uw ex zal dan niet enkel beslissingen kunnen nemen omtrent de woonplaats van uw kind, de schoolkeuze en de hobby’s. Uw ex zal het ouderlijk vruchtgenot hebben van alle goederen die uw kind van u heeft geërfd onder de last om te zorgen voor het onderhoud en de opvoeding. Uw ex kan de dividenden ontvangen die vanuit uw vennootschap zouden worden uitgekeerd en meer algemeen alle inkomsten opstrijken zoals huurinkomsten, interesten en dividenden van tegoeden/ beleggingen bij de banken. Bovenop dit ouderlijk vruchtgenot zal uw ex ook het beheer waarnemen over alle goederen die uw kind van u heeft geërfd. Dit betekent dat uw ex uw bedrijf zal kunnen leiden door de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering. Via dit stemrecht zal uw ex zichzelf kunnen benoemen als bestuurder. Ook de verhuur van uw vastgoed, het zelf betrekken van een woonst, het innen van schuldvorderingen op uw vennootschap vallen dan onder meer onder dit beheer. 

Zo definitief is de breuk met uw ex bijgevolg niet als u na uw echtscheiding verder niets regelt! Via uw testament kan u uw ex alvast het ouderlijk vruchtgenot ontnemen. Uw kinderen zullen de inkomsten dan zelf ontvangen op een eigen rekening. Aan uw ex het beheer over het vermogen van de kinderen ontnemen is een moeilijker verhaal. De bewindsclausule in uw testament kan mogelijk nietig worden verklaard door de rechter wanneer deze tijdens de minderjarigheid van de kinderen wordt voorzien. Om uw bedrijf veilig te stellen, kan u als alternatief voorzien in een tijdelijk vruchtgebruik ten voordele van uw zakenpartner of vertrouwenspersoon die dan de controle verkrijgt. Maar deze vruchtgebruiker ontvangt dan ook de dividenden en zal zijn deel van de erfbelasting moeten betalen wat vaak ook niet de bedoeling is.

Zekerheid inbouwen

De oprichting van een maatschap als controlevehikel boven uw bedrijf zal dan ook meer zekerheid bieden. De leiding over uw bedrijf wordt dan bij uw overlijden – en ook tijdens uw leven wanneer u om eender welke reden onbekwaam zou worden (bv. coma na een accident) – waargenomen door uw zakenpartner of vertrouwenspersoon als zaakvoerder van deze maatschap. Uw ex wordt hierdoor volledig buiten het beheer gehouden en uw jonge kinderen zullen het beheer pas waarnemen op de dag dat zij voldoende ervaring hebben opgedaan.

Uw echtscheiding was rond, maar vooraleer u een nieuw hoofdstuk schrijft, doet u er goed aan om uw dierbaarste bezit – uw jonge kinderen én uw bedrijf – te behoeden tegen ongewenste situaties en inmengingen.

Saar Vanhee, Juriste en vermogensplanner

Decostere Accountancy

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie