Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • De Expert: "Laat liquide middelen in je vennootschap renderen"

De Expert: "Laat liquide middelen in je vennootschap renderen"

  • 16/03/2022

Kris Organe - Business Developer DBI bij Degroof Petercam Private Banking

Veel kleine vennootschappen maken gebruik van het stelsel van de liquidatiereserve om op een fiscaal gunstige manier liquide middelen uit hun vennootschap te halen. Eén van de voorwaarden van dit regime is dat je deze middelen gedurende minstens vijf jaar in de vennootschap moet houden. Kris Organe (Degroof Petercam) legt uit hoe je tijdens die periode dankzij een DBI-bevek op een aantrekkelijke wijze kan beleggen. 

Kris Organe - Degroof Petercam

1. Geen kapitaalbescherming, wel potentieel hoger rendement

“Een DBI-bevek is een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit voor vennootschappen. Dergelijke fondsen beleggen bijna volledig in aandelen en keren jaarlijks het behaalde rendement uit aan de vennootschap-belegger (ten minste ten belope van 90%). Deze keuze biedt het voordeel dat ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden zo goed als volledig vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Eigenlijk kan de vennootschap dus, nagenoeg zonder bijkomende taxatie, beleggen. Deze fondsen bieden evenwel geen kapitaalbescherming.”

2. Interessanter dan (individuele) aandelen

“Beleggen in individuele aandelen in een vennootschap is minder aantrekkelijk geworden door de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018. Dividenden en gerealiseerde meerwaarden zijn in principe onderworpen aan vennootschapsbelasting van 25% (of 20% voor kmo’s op de eerste schijf van 100.000 euro), tenzij de belegging aan de zogenaamde DBI-voorwaarden voldoet:

  • De participatievoorwaarde stipuleert dat je vennootschap een participatie aanhoudt van minstens 10%, of 2,5 miljoen euro.
  • Je moet de aandelen minstens één jaar in volle eigendom bezitten.
  • De aandelen moeten betrekking hebben op een vennootschap die onderworpen is aan een normaal taxatieregime.

3. Bewaak het totaalbedrag van beleggingen in aandelen

“Je kan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20% op de eerste schijf van 100.000 euro) verliezen als de vennootschap aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van het gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarde. De omvang van de investering in een DBI-bevek heeft wel een impact op de notionele interestaftrek, al is de impact van de notionele intrestaftrek beperkt geworden (gelet op de lage intrestvoeten en de gewijzigde berekening).”

4. Meerwaarde voor de volgende generatie

“Zeker voor de zogenaamd kleine vennootschappen waarvoor de liquidatiereserve geldt, kan het interessant zijn om de beleggingen langer aan te houden in een vennootschap (in plaats van uit te keren aan de aandeelhouders). We stellen vast dat een vennootschap meer en meer wordt opgevat als een soort familiale beleggingsbox, die (gecontroleerd) kan worden doorgeschoven naar de volgende generatie.”

5. Voer voor specialisten

“Bij een belegging in een DBI-bevek is het belangrijk te bewaken dat er voldoende risicospreiding is binnen de gehele portefeuille. De private bankier dient dus het opgestelde risicoprofiel van de vennootschap te respecteren. De belangrijkste criteria bij die bepaling zijn de financiële situatie, de beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Ook de kennis en ervaring van de belegger spelen een rol. Daarom is het aangeraden de vennootschapsgelden goed te laten beheren of adviseren door experts. Zij streven binnen een beleggingsportefeuille steevast naar een goed evenwicht tussen optimalisatie, verstandige diversificatie en boekhoudkundige efficiëntie.”

https://www.degroofpetercam.com/

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag