Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De Expert: "4 manieren om geld uit je vennootschap uit te keren"

De Expert: "4 manieren om geld uit je vennootschap uit te keren"

  • 25/03/2022

Niko Hostyn - Manager Estate Planning bij Degroof Petercam

Er zijn diverse interessante manieren om geld uit je vennootschap uit te keren. Niko Hostyn van Bank Degroof Petercam legt hieronder de meest courante in algemene lijnen uit. Hij staat daarbij vooral stil bij de mogelijkheden van de liquidatiereserve. 

Nico Hostyn

1. Dividenduitkering

“Dat is de meest gebruikte manier voor de uitkering van opgestapelde liquiditeiten uit de vennootschap. Het is de algemene vergadering van de onderneming die dit beslist, alleen gaat dit meestal wel gepaard met een roerende voorheffing van 30%.”

2. VVPR bis-regime

“Hierbij kan een kleine vennootschap een dividend aan de aandeelhouders uitkeren aan een tarief van 15% na een wachttermijn van 3 jaar na de inbreng. Een tarief van 20% geldt bij uitkering tijdens het tweede jaar na de inbreng. Voorwaarde is wel dat er een kapitaalinbreng in cash is gebeurd na 1 juli 2013. Het mag niet gaan over preferente aandelen en de aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven.”

3. Individuele Pensioentoezegging (IPT)

“Bij een IPT legt de vennootschap voor de bedrijfsleider een extra pensioenspaarpot aan via een verzekeringspremie, die bovendien voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar is. Als de bedrijfsleider tot aan de pensioenleeftijd actief is gebleven, kan het kapitaal in principe worden uitgekeerd aan een voordelig tarief van 10%.”

4. Liquidatiereserve

“Hierbij boekt een vennootschap haar boekhoudkundige winst na belasting geheel of gedeeltelijk naar een afzonderlijke reserve. Die overboeking gaat gepaard met een bijzondere heffing van 10%. Bij een latere uitkering van een dividend na 5 jaar vanaf de aanleg van de liquidatiereserve, wordt er nog een bijkomende roerende voorheffing geheven van maar 5%.

Voor wie?

“De aanleg hiervan kan interessant zijn voor zogenaamde kleine vennootschappen. Dit is niet het geval indien een (kleine) vennootschap wordt aangehouden door een holdingvennootschap. Die laatste hebben zo’n liquidatiereserve niet nodig omdat ze vaak kunnen genieten van een vrijstelling/ verrekening van de roerende voorheffing.”

Waarom?

“Kleine vennootschappen maken hier vooral gebruik van als er voldoende liquide middelen zijn en de aandeelhouders fysieke personen zijn. Belangrijk is dat het bedrijf, op het moment van de aanleg van de reserve, voldoende cash heeft voor het betalen van de afzonderlijke aanslag van 10%. Wie in de jaren na de aanleg van de reserve grote investeringen gepland heeft, doet er goed aan de liquiditeitspositie van de onderneming te monitoren. Het zou namelijk kunnen dat er daardoor, op het moment van de uitkering, onvoldoende liquide middelen ter beschikking zouden zijn.”

www.degroofpetercam.com

Lees hier wat je met je liquide middelen kan doen tijdens de wachtperiode van minimaal 5 jaar.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie