Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hervormingen bieden perspectief in omgevingsdossiers

Hervormingen bieden perspectief in omgevingsdossiers

  • 11/03/2022

De Vlaamse regering werkt aan 3 werven om vergunningsprocedures te hervormen en te vereenvoudigen. Die 3 werven hebben geleid tot conceptnota’s en zijn nog maar een start, maar bieden wel perspectief. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen steunt de hervormingsplannen. 

“Vlotte en voorspelbare vergunningsprocedures zijn cruciaal voor ondernemingen die willen investeren. Er komt een nieuwe duurzame investeringsgolf aan in de ondernemingen. We kunnen het ons niet veroorloven om investeringen mis te lopen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Het eerste dossier draait rond de omgevingsvergunning. Voor de aanleg van belangrijke maatschappelijke investeringen zoals fietspaden, rioleringen, bufferbekkens en windmolens, zou vanaf 2023 de minister van Omgeving en niet meer de provincie optreden als bestuursniveau dat vergunningen verstrekt. Door dit naar het Vlaamse niveau te tillen, wordt voorkomen dat dossiers vaak een maandenlange procedure moeten doorlopen én bij de provincie én bij de Vlaamse overheid, om vervolgens toch weer bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te belanden. Op die manier kan 4 tot 6 maanden tijdwinst worden geboekt voor de aanvragers. De vergunningsprocedure zelf moet ook flexibeler worden, zodat er meer kansen worden geboden om dossiers aan te vullen tijdens de procedure.

Een tweede dossier betreft de werkwijze rond milieueffectenrapporten (MER’s). Bedoeling is om af te stappen van overdreven dikke onleesbare rapporten en te gaan naar heldere studies die to the point zijn en waarbij ook ingezet wordt op digitalisering. Voor initiatiefnemers blijft rechtszekerheid wel een aandachtspunt. Als effecten in het voorproces goed in kaart worden gebracht overeenkomstig alle adviezen, mag het wel niet zo zijn dat op het laatste ogenblik nieuwe onderzoeksvragen uit de lucht komen vallen en tot nodeloze vertraging leiden.

Met een derde werf wil de Vlaamse regering een nieuw instrument invoeren: het omgevingsbesluit. Daarmee wil de Vlaamse regering herbestemmingen en vergunningen mogelijk maken via één geïntegreerde procedure. Alle processtappen vallen dan samen: één MER-rapport, één openbaar onderzoek en één finale beslissing. “Vooral voor handelingen van algemeen belang of voor uitbreiding van bedrijven biedt dit instrument een grote meerwaarde, en dit zonder de rechten van derden in gevaar te brengen”, besluit Bert Mons.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie