Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Forfaitair voordeel elektriciteit en verwarming enkel nog indien woning

Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Forfaitair voordeel elektriciteit en verwarming enkel nog indien woning

  • 25/02/2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe voorwaarde voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming. Dat kan voortaan enkel nog als dat samen met een woning kosteloos ter beschikking gesteld wordt. Deze verstrenging heeft best wat impact. 

Wat houdt terbeschikkingstelling precies in?

Hoe de ‘terbeschikkingstelling van een woning’ begrepen moet worden, is niet zo duidelijk. De vennootschap die het onroerend goed ter beschikking stelt, moet er volgens ons wel niet noodzakelijk eigenaar van zijn. Het ‘ter beschikking stellen’ is een ruim begrip. Zodra een vennootschap over een gebruiksrecht beschikt als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder en ze dat zakelijk of persoonlijk recht afstaat aan bijvoorbeeld een bedrijfsleider, lijkt ons aan de voorwaarde voldaan.

Hoeveel bedraagt het forfaitair voordeel in 2022?

In 2022 bedraagt het forfaitair voordeel voor bedrijfsleiders 1.060 euro per jaar voor elektriciteit en 2.130 euro voor verwarming. Voor andere medewerkers is dat 480 euro per jaar voor elektriciteit en 960 euro per jaar voor verwarming.

Wat zijn de gevolgen van deze verstrenging?

Deze fiscale verstrenging kan in bepaalde gevallen negatieve gevolgen hebben. Als degene die het voordeel verleent het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend niet gelijktijdig ter beschikking stelt, zal het voordeel in hoofde van de begunstigde van de verwarming en/of elektriciteit gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde. Gezien de huidige hoge energieprijzen zal dat hoger uitvallen dan de forfaitaire waardering.

In de praktijk heeft de verstrenging ook een impact op de recent opgezette cafetariaplannen waarbij de levering van energie en verwarming aan personeelsleden als voordeel ingepast werd in het cafetariaplan en de werknemer slechts belast werd op de forfaitaire waardering van het voordeel.

En hoewel dat waarschijnlijk niet zo bedoeld was, heeft de maatregel een verregaandere impact dan voorzien. Deze aanpassing treft immers ook huidige situaties waar een bedrijfsleider bijvoorbeeld de kosten voor elektriciteit en verwarming laat dragen door zijn of haar vennootschap, terwijl de woning zelf volledig in zijn of haar privébezit is.

Waarom deze aanpassing?

Deze aanpassing kadert in een toekomstige fiscale hervorming. Voor de personenbelasting wil men uiteindelijk afstappen van alternatieve verloningsvormen. Meer specifiek vormt deze wijziging de wettelijke verankering van de administratieve zienswijze en die van de rulingdienst. Om te kunnen spreken over een ‘anders dan in geld verkregen voordeel’ moet de werkgever de rechtstreekse contractant zijn van de energieleverancier. Is de bedrijfsleider of werknemer de contractant van de energieleverancier en betaalt de vennootschap die kosten terug, dan gaat het om een ‘in geld verkregen voordeel’. Daarop zijn de forfaitaire waarderingsregels niet van toepassing.

In afwachting van deze grote aangekondigde fiscale hervorming, werd de ‘creatieve toepassing’ van de forfaitaire waardering van elektriciteit en verwarming beperkt.

Frank Sanctorum en Elke Sanctorum, Sanctorum&Co

 

Sanctorum&Co

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie