Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Apzi - Voka West-Vlaanderen licht dossier nieuwe zeesluis Zeebrugge toe in Vlaams Parlement

Apzi - Voka West-Vlaanderen licht dossier nieuwe zeesluis Zeebrugge toe in Vlaams Parlement

  • 25/02/2022

Op donderdag 3 februari was Apzi – Voka West-Vlaanderen uitgenodigd als spreker in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Op de agenda stond een bespreking van het dossier van de nieuwe Visartsluis in de haven van Zeebrugge en de vertraging ervan.

Apzi – Voka West-Vlaanderen licht dossier nieuwe zeesluis Zeebrugge toe in Vlaams Parlement

Andere sprekers waren de ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters, de Vlaamse overheidsadministratie Mobiliteit en Openbare Werken, het havenbestuur MBZ en de studiebureaus die de vele onderzoeken moeten afronden.

Vanuit Apzi – Voka West-Vlaanderen brachten we een duidelijke, meervoudige boodschap:

De nieuwe sluis is hoogdringend: de bestaande Vandammesluis dateert uit 1985 en vereist frequent onderhoud om te kunnen blijven functioneren. Indien er zich een grotere calamiteit aan de Vandammesluis zou voordoen, zou de achterhaven van Zeebrugge onbereikbaar zijn voor zeeschepen. Dat zou enorme economische gevolgen hebben voor de haven(bedrijven). Tot slot is er nood aan extra sluiscapaciteit om de verdere groei van de haven en haar bedrijven te realiseren.

Het regeerakkoord is het regeerakkoord”: nog in 2024 moet een definitief projectbesluit genomen worden, gevolgd door de start van de werken. Dat werd ons ook zo beloofd door minister-president Jan Jambon tijdens een bespreking van dit dossier.

In 2024 moet een definitief projectbesluit genomen worden, gevolgd door de start van de werken. Dat werd ons ook zo beloofd door minister-president Jan Jambon.

Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid bij omwonenden en bedrijven, na 20 jaar onderzoeken en talloze aankondigingen. Het moet nu echt wel dringend gaan gebeuren.

De gevolgde procedure van ‘complexe projecten’ laat steken vallen. Ondanks brede participatie en consultatie blijkt 100% draagvlak moeilijk. Daarnaast is er een veel te grote mate van detaillering, waardoor het studeren en onderzoeken maar blijft aanslepen. Daardoor blijft er onzekerheid omtrent de finale beslissing. De procedure moet dus herbekeken worden en meer rechtszekerheid garanderen. Er moet bekeken worden welke opties mogelijk zijn. Mogelijk kan een grotere rol voor het Vlaams Parlement de legitimiteit, het maatschappelijke draagvlak en de rechtszekerheid verhogen.

Het was in elk geval een nuttige gedachtewisseling, waarbij duidelijk werd dat de verschillende West-Vlaamse parlementsleden mee aan de kar trekken. Zo stelden o.a. Mercedes Van Volcem (Open VLD), Bert Maertens (N-VA), Maaike De Vreese (N-VA), Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit) pertinente vragen over de redenen van vertraging. Positief is dat overheid en havenbestuur aankondigden dat er 12 extra mensen worden aangeworven om het studiewerk en de procedure sneller te laten vooruitgaan.

In de komende weken zal het dossier verder besproken en opgevolgd worden, met focus op de procedurele tekortkomingen en mogelijke oplossingen om binnen de voorziene timing de werken te kunnen opstarten.

Apzi - Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie