Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Standpunt: Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

Standpunt: Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

  • 11/02/2022

België: laagste groeicijfers van de Europese klas

Volgens de eerste raming van de Nationale Bank viel de economische groei in de laatste maanden van 2021 bijna stil. Een nieuwe Voka-enquête onder 700 Vlaamse bedrijven midden januari gaf aan dat die economische pauze begin 2022 doorzet. Vlaamse bedrijven verwachten dat hun omzetgroei in het eerste kwartaal nagenoeg stilvalt. Niettemin verwachten de ondernemingen weer beterschap in de rest van het jaar. Hun verwachtingen voor het volledige jaar 2022 blijven voorzichtig positief, maar die verwachtingen werden wel al neerwaarts bijgesteld sinds onze enquête van begin december

Bert Mons

Ondanks de belangrijke economische hindernissen zijn er ook redenen om positief te blijven over 2022. De omikrongolf is spectaculair qua aantal besmettingen maar die leiden amper tot zware ziekte en ziekenhuisopnames. Bovendien lijkt de piek te zijn bereikt. De besmettingen leiden ook duidelijk amper tot zware ziekte en ziekenhuisopnames. Tot nog toe ziet het ernaar uit dat de economische schade van deze golf (gemiddeld genomen) zal meevallen. De ongerustheid bij de bedrijven over corona is ook duidelijk aan het afnemen.

Onze enquêtes bij Vlaamse ondernemers, alsook internationale signalen, geven aan dat de toeleveringsproblemen in de loop van dit jaar geleidelijk zouden moeten verbeteren. De mate waarin dat gebeurt zal variëren van input tot input, maar de internationale productieketens zouden zich in de loop van het jaar toch stilaan moeten kunnen herstellen.

De meeste verwachtingen voor het internationale conjunctuurklimaat wijzen op een positievere dynamiek na de winter. Als die er effectief komt, zullen de Belgische exporteurs daarin meegaan.

Ondanks de focus op de stijgende energiefactuur zijn de vooruitzichten voor de gemiddelde koopkracht positief dankzij stevige tewerkstellingsgroei en forse loonstijgingen (grotendeels via de loonindexering). De Nationale Bank verwacht een gemiddelde koopkrachtstijging van 7,1% in de periode 2022-2024. Dat impliceert dat de gezinsbestedingen een belangrijke motor voor economische groei zullen zijn. Naast die positieve signalen blijven er uiteraard ook risico’s. De hindernissen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, hebben een duidelijke impact op de bedrijven. En een aantal recente beleidsballonnetjes kunnen de situatie nog verergeren.

Hoge energieprijzen, hoge prijzen van allerlei grondstoffen en stevige loonstijgingen door de indexering zorgen voor een belangrijke stijging van de kosten voor de bedrijven. Meer dan de helft van de Vlaamse bedrijven kan die extra kosten niet of slechts heel gedeeltelijk doorrekenen in hun verkoopprijzen. Als die situatie te lang aanhoudt, zal dat bedrijven in moeilijkheden brengen.

Recente beleidsbeslissingen of -ballonnetjes die voor extra belastingen op nacht- en ploegenarbeid (essentieel voor onze exportbedrijven) zouden zorgen, of die de compensatie voor de hogere energiefactuur voor de gezinnen zou financieren via hogere lasten voor bedrijven, zouden de druk nog opvoeren. Dat soort ideeën gaat trouwens voorbij aan het feit dat bedrijven nu al het grootste deel van de extra energiefactuur voor ons land opvangen via de loonindexering.

Veruit de grootste bezorgdheid van de Vlaamse ondernemers blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens de beschikbare indicatoren blijft die ook toenemen. Die krapte wordt een van de belangrijkste uitdagingen voor de Vlaamse bedrijven in de komende jaren.

Deze winter wordt een lastige periode voor onze economie, maar met de lente zou geleidelijk beterschap moeten komen. De verwachtingen van ondernemers voor het volledige jaar blijven voorzichtig positief. Dat herstel is evenwel fragiel, en vereist onder meer dat we geen extra risico’s nemen met onze concurrentiepositie. Bovendien blijven de vooruitzichten voor België in internationaal perspectief vrij mager. Volgens de jongste vooruitzichten van de Europese Commissie is België in 2022 dan wel op weg naar een economische groei van 2,6%, maar dat is het laagste cijfer van heel Europa…

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie