Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Decostere Accountancy - De vergroening van de autofiscaliteit

Ondernemers & Co: Decostere Accountancy - De vergroening van de autofiscaliteit

  • 11/02/2022

Onze regering wil de wagenparken van de ondernemingen vergroenen. De uiteindelijke bedoeling is dat iedere bedrijfswagen (op een paar uitzonderingen na) vanaf 2026 volledig elektrisch rijdt. De regering wil dat verwezenlijken door de fiscale voordelen verbonden aan personenwagens stapsgewijs ingrijpend te beperken en uiteindelijk volledig af te schaffen voor wagens die (geheel of gedeeltelijk) rijden met een brandstofmotor.

Personenwagens met een brandstofmotor: uitdoofscenario

De fiscale aftrekbaarheid van de autokosten voor personenwagens met een brandstofmotor kunnen we onderverdelen in 3 fasen:

Fase 1: Voor de wagens aangekocht voor 1/07/2023 wijzigt er niets. Zij blijven onderworpen aan de huidige regeling waarbij de aftrek van de autokosten berekend wordt op basis van de gramformule. Zo bekomt u een aftrekpercentage met 50%/40% (*) en 100% als respectievelijk absoluut minimum en maximum. Deze regeling wordt behouden voor zolang de wagen aanwezig blijft in de onderneming.

Fase 2: Voor wagens die worden aangekocht in de periode 01/07/2023 – 31/12/2025 speelt de periode van aankoop een doorslaggevende rol. Ook dan berekent u de aftrek volgens de gramformule, maar het absolute minimum verdwijnt en het absolute maximum wordt trapsgewijs afgebouwd zoals weergegeven in volgende tabel:

Tabel 1

Indien u bijvoorbeeld in 2024 een wagen aankoopt met een benzinemotor en een uitstoot van 122 g/km, dan geeft deze nog recht op een aftrek van 62,1% voor de autokosten. In 2024 en 2025 moet er geen beperking worden toegepast, want het resultaat valt mooi tussen de minimum- en de maximumgrens. In 2026 echter zal de aftrek beperkt worden tot 50%; in 2027 tot 25% en vanaf 2028 is de wagen niet meer aftrekbaar.

Fase 3: Voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2026 is er geen aftrek meer voorzien. Deze vallen onmiddellijk terug op 0% zonder uitdoofregeling.

Hybride personenwagen: uitdoofscenario

Voor de hybrides kunnen we een analoge redenering volgen als voor de wagens met een brandstofmotor. Het enige grote verschil is dat de aftrek van de brandstofkosten onmiddellijk vanaf heden wordt beperkt tot 50%. Voor de andere kosten kunnen we dezelfde tabel volgen als hierboven. Vanaf 2026 vervalt de beperking op de brandstofkosten omdat dan ook voor de andere kosten het plafond van 50% wordt bereikt.

Emissievrije wagens (inclusief waterstof)

Voor de wagens die uitsluitend elektrisch rijden, blijft de fiscale aftrek behouden, zij het dan wel in verminderde mate. We onderscheiden volgend overzicht:

Tabel 2

In tegenstelling tot de wagens die (geheel of gedeeltelijk) op fossiele brandstoffen rijden, behouden de elektrische wagens hun fiscaal regime in het jaar van aankoop. Een elektrische wagen aangekocht in 2028 kan rekenen op een fiscale aftrek van 90% voor de volledige levensduur van het voertuig in de onderneming. Alle elektrische wagens aangekocht vanaf 01/01/2031 kunnen ook rekenen op een aftrek van 67,5% voor de volledige levensduur in de onderneming.

Conclusie

De fiscale voordelen voor personenwagens worden dus aanzienlijk beperkt. Niettemin willen we toch benadrukken dat dit geen verbod is om wagens te kopen met een brandstofmotor. Dit is nog steeds perfect mogelijk, maar u moet dan wel bereid zijn om de fiscale aspecten erbij te nemen. We beklemtonen dit nog eens omdat de fiscaliteit niet de enige drijfveer mag zijn in uw beslissing om een wagen te kopen. Er zijn immers nog tal van niet-fiscale factoren die een rol spelen.

Filip Vanhoutte, Intern Gecertificeerd Fiscaal Accountant

Decostere Accountancy

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie