Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 20 - Standpunt: Bert Mons: De goesting om het steeds beter te doen

Ondernemers 20 - Standpunt: Bert Mons: De goesting om het steeds beter te doen

  • 16/12/2022

Bedankt Tim. Ik kon zelf geen mooiere titel bedenken voor de cover van de laatste Ondernemers van 2022. De goesting om het steeds beter te doen. Het mantra van zo veel ondernemers.

Ondernemers 20 - Standpunt: Bert Mons: De goesting om het steeds beter te doen

Maar toegegeven, die goesting kreeg het hard te verduren het afgelopen jaar. Van lockdown over spectaculair herstel tot recessie. Het voorbije jaar samengevat. Nooit eerder werden een economie, een land en zijn bevolking, maar bij uitbreiding de hele wereld, op zo’n korte tijd zo door elkaar geschud. Post corona stonden de bedrijven al voor gigantische uitdagingen… en toen kwam er nog de crisis in Oekraïne bovenop. De combinatie van toeleveringsproblemen en gestegen kosten zorgt voor een duidelijke negatieve impact op de activiteiten van de West-Vlaamse ondernemingen. De automatische loonindexering zadelt onze bedrijven op met een structurele concurrentiehandicap. De gevolgen kunnen groot zijn. Voor onze export, onze investeringen en bijgevolg voor onze werkgelegenheid.

Exact een jaar geleden, toen de ongerustheid van ondernemers inzake de energiebevoorradingszekerheid van ons land een hoogtepunt bereikte, trok onze voorzitter Philippe De Veyt hier nog aan de alarmbel. Ondertussen werd de levensduur van de 2 jongste kerncentrales verlengd, weliswaar principieel, nog niet op papier, en denkt men eraan om nog meer centrales open te houden om stroomtekorten in de winters van 2025 en 2026 te vermijden… De langetermijnvisie en het stabiel regelgevend kader waartoe Philippe vorig jaar opriep en de ambitie om onze kennis en innovatiekracht ter zake verder in te zetten en te valoriseren, vielen echter in dovemansoren.

Ondertussen blijven regeringspartijen elkaar in de haren vliegen alsof we aan de vooravond van verkiezingen staan. Nog 2 jaar te gaan… Mochten de dames en heren politici al die energie – vergeef mij de woordspeling – weten te kanaliseren om eindelijk werk te maken van die broodnodige arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen en fiscale hervormingen dan zouden ze er misschien, heel misschien, alsnog in slagen om de afkeer van mensen van de politiek te stoppen.

Ik wens onze politici heel veel goesting om het in 2023 beter te doen. Het is aan jullie om te bewijzen dat jullie complexe problemen kunnen vastpakken.

Bert Mons - Gedelegeerd bestuurder

Daarom deze oproep en de woorden van Tim indachtig: ik wens onze politici heel veel goesting om het in 2023 beter te doen. Het is aan jullie om te bewijzen dat jullie complexe problemen kunnen vastpakken en onderwerpen met nuance kunnen uitleggen. Dat begon deze bestuursperiode goed toen de regering experten inschakelde voor het leveren van ondersteuning voor de fiscale hervorming en de staatshervorming. En zelfs wat de pensioenen betreft, lag al langer een degelijk plan van een ex-, euh, zittende minister en commissie van experten op tafel… Maar nu trapt de Vivaldicoalitie in dezelfde val. In plaats van onderbouwde keuzes voor te leggen aan de kiezer, worden de slogans uit de kast gehaald. In plaats van front te vormen, holt elke partij haar extremere versie achterna of houdt ze vast aan het status quo. Zo’n strategie versterkt alleen de extremen en is gedoemd om te mislukken.

En ondertussen liggen de echte uitdagingen verderaf. Meer dan ooit tevoren moeten organisaties en bedrijven inzichten verwerven in geopolitieke en -economische ontwikkelingen, zodat ze de risico’s van wereldwijde instabiliteit beter kunnen inschatten. En dan heb ik het zelfs nog niet gehad over het klimaat…

En toch hebben onze ondernemers, zoals Tim, en met hen vele van hun ondernemende medewerkers nog elke dag de goesting om het beter te doen. Om verder te innoveren, te digitaliseren, te verduurzamen, te internationaliseren. Gelukkig maar, want zij zijn de échte architecten van onze welvaart en ons welzijn.

Beste ondernemers, het eindejaar nadert met rasse schreden. Neem de tijd om even te herbronnen, wat rust te nemen en op adem te komen. Jullie hebben het verdiend. Namens het bestuur en alle medewerkers van Voka West-Vlaanderen wensen wij jullie hartverwarmende kerstdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2023. Ook in het nieuwe jaar kunnen jullie op ons rekenen.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie