Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Verhoogde investeringsaftrek van 25% loopt binnenkort ten einde

Ondernemers & Co: Sanctorum&Co - Verhoogde investeringsaftrek van 25% loopt binnenkort ten einde

 • 16/12/2022

Hebt u investeringen gepland, voldoen ze aan alle toepassingsvoorwaarden en vallen ze niet onder de uitsluitingen? Als u ze nog dit jaar doet, dan kan u nog genieten van het huidige voordelige stelsel van de investeringsaftrek van 25%. Eén van de tijdelijke maatregelen tijdens de coronacrisis was de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Eind dit jaar loopt de maatregel af.

Basispercentage gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd

 • In 2020 werd het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 door zelfstandigen of kmo’s.
 • De gewone investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021 die bij gebrek aan voldoende belastbare winst niet benut kon worden, was overdraagbaar naar de 2 volgende belastbare tijdperken (2022 en 2023). Normaal gezien is zo’n overdracht slechts 1 jaar mogelijk.

Gevolgen van de tijdelijke verhoging

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel. Na 31 december 2022 geldt een gewone investeringsaftrek aan het basistarief van 8%.

Wil u toch nog genieten van de verhoogde investeringsaftrek van 25%? Dan loont het de moeite na te gaan of u uw toekomstig geplande investeringen misschien kan vervroegen. Uiteraard moet dat economisch opportuun zijn.

Vanuit fiscaal standpunt gaat u best na of de investeringsaftrek wel zo goed mogelijk benut is. Is er sprake van een verlies van het boekjaar, dan kan u de investeringsaftrek bij gebrek aan voldoende belastbare basis niet volledig (of geheel niet) benutten. U moet hem overdragen, wat voor investeringen die in 2022 zijn gebeurd slechts 1 jaar kan. Is er sprake van overgedragen fiscale verliezen uit vorige belastbare tijdperken terwijl er een winst van het boekjaar is, dan is het wel mogelijk om de investeringsaftrek aan te wenden. De investeringsaftrek heeft voorrang op de overgedragen fiscale verliezen. De gewone investeringsaftrek en de notionele interestaftrek mogen niet in eenzelfde aanslagjaar toegepast worden, maar in de meeste gevallen zal de toepassing van de gewone investeringsaftrek voordeliger zijn.

Toepassingsvoorwaarden gewone investeringsaftrek

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de gewone investeringsaftrek moeten de volgende basisvoorwaarden cumulatief vervuld zijn. Het moet gaan om investeringen:

 • door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of kmo’s;
 • in materiële of immateriële vaste activa die afschrijfbaar zijn over een periode van minstens 3 jaar;
 • die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;
 • en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Basisuitsluitingen

Sommige investeringen zijn onweerlegbaar uitgesloten van de toepassing van de investeringsaftrek.

 • Investeringen in vaste activa die niet uitsluitend dienen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
 • Investeringen in vaste activa die niet afschrijfbaar zijn, zoals terreinen, of waarvan de afschrijving gespreid is over minder dan 3 belastbare tijdperken.
 • Investeringen in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, maar niet als het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die dezelfde investeringsaftrek zou kunnen genieten.
 • Investeringen in personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, met inbegrip van de zogenaamde ‘onechte’ lichte vrachtauto’s die door de fiscus met een personenwagen worden gelijkgesteld en niet aan de voorwaarden van een lichte vrachtauto voldoen.

Stel geplande investeringen niet uit tot 2023

Een investering van 100.000 euro die nog in 2022 gebeurt, leidt tot een investeringsaftrek van 25.000 euro, wat aan het normale tarief vennootschapsbelasting (25%) een belastingbesparing van 6.250 euro oplevert. Gebeurt diezelfde investering pas in 2023, dan zal de investeringsaftrek slechts 8.000 euro bedragen en de belastingbesparing slechts 2.000 euro. Het loont de moeite uw investeringsplannen nog eens te bekijken.

Frank Sanctorum en Elke Sanctorum, Sanctorum & Co BV

Sanctorum & Co

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie