Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen bepleit sterke rol regionale luchthavens

Voka West-Vlaanderen bepleit sterke rol regionale luchthavens

  • 02/12/2022

Op donderdag 17 november organiseerde de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van de 3 Vlaamse regionale luchthavens (Antwerpen, Oostende en Wevelgem). Voka West-Vlaanderen was er aanwezig om zijn toekomstvisie voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem toe te lichten.

Aanleiding voor de hoorzitting was een MKBA-studie (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) die recent is opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering. Daarin worden voor elk van de 3 luchthavens een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt, gaande van sluiting over status quo tot zeer sterke groei. Bij de lokale stakeholders en luchthavengemeenschappen zorgde de studie dan ook al voor heel wat animositeit. Tijdens de hoorzitting kregen Voka West-Vlaanderen en Antwerpen-Waasland de kans om hun eigen toekomstvisie toe te lichten en om met de volksvertegenwoordigers in debat te gaan. Andere sprekers waren het studiebureau dat de MKBA opstelde, de LOM Vlaanderen (d.i. de luchtvaartontwikkelingsmaatschappij die instaat voor de infrastructuur op de regionale luchthavens), gedeputeerde Jean de Bethune als ondervoorzitter van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, en Bond Beter Leefmilieu.

Voor Voka is het duidelijk: onze regionale luchthavens vormen een gateway to the world en faciliteren op die manier connectiviteit en economische groei. Voor onze Vlaamse exporteconomie zijn ze onmisbaar. Daarnaast vormen ze een belangrijke schakel in de multimodale ontsluiting van onze regio. Ze zijn uniek door hun nabijheid en snelle dienstverlening, en zijn belangrijke tewerkstellingspolen. Het zijn met andere woorden strategische toegangspoorten, die ook op het vlak van innovatie, verduurzaming en versterking van de luchtvaartindustrie nog veel meer uitgespeeld kunnen en moeten worden.

Regionale luchthavens

De Vlaamse overheid moet daarom dringend een ambitieuze langetermijnvisie uitwerken voor de 3 regionale luchthavens, in interactie met de luchthaven van Zaventem. Een gezamenlijk verhaal kan het ontwikkelingspotentieel verder valoriseren en de nieuwe omgevingsvergunningen in de juiste plooi leggen. Wat de West-Vlaamse luchthavens betreft, moeten er zowel in Oostende als in Kortrijk op korte termijn pilootprojecten opgestart worden inzake duurzaamheid (o.a. elektrische vliegtuigen, zonnepaneelvelden, onderzoek naar waterstof, geothermie) en moeten de banden met de aanwezige onderwijs- en kennisinstellingen nog meer aangehaald worden. Ook wat betreft drones zijn er heel wat mogelijkheden waarop ingespeeld kan worden (zoals expresscargo via drones, eVTOL’s, ‘vertiports’).

Meerdere USP’s

Voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is de aanwezigheid van alle cruciale infrastructuur een echte troef. Voka is er dan ook van overtuigd dat er snel verdere groei kan plaatsvinden voor beide passagiers- en cargovervoer, general & business aviaton, drones, helikopters. De nabijheid van Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is voor al die sectoren een echte USP. Verschillende private bedrijven hebben al geïnvesteerd in deze luchthaven (o.a. in nieuwe businessterminals, loodsen, cargo village) en staan klaar om verdere stappen te zetten. Ook een nauwere samenwerking met de zeehavens kan op meerdere vlakken een meerwaarde bieden: denk maar aan een nieuw digitaal platform voor behandeling van douane- of FAVV-documenten.

De Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem heeft van haar kant dan weer een mooi verhaal te bieden als general & business aviation hub, zeker gezien het nabije netwerk van lokale industriële gebruikers en partners. Andere troeven van ILKW zijn onder meer de dynamiek, de ligging en de flexibiliteit van een kleine regionale luchthaven. De bouw van een zogenaamde ‘Remote Control Tower’ zou een bijkomende troef vormen: op die manier ontstaat er namelijk een gecontroleerd luchtruim. Dat zou de luchthaven en de omliggende luchthavengebonden bedrijven verder versterken en verankeren.

Contactpersonen

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie