Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Mijn vennootschap en ik: fiscale tips & tricks om voordelig geld uit je vennootschap te halen

Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Mijn vennootschap en ik: fiscale tips & tricks om voordelig geld uit je vennootschap te halen

  • 18/11/2022

Als ondernemer is de stap naar een vennootschap snel gemaakt. Een vennootschap beperkt namelijk je privé aansprakelijkheid en biedt bovendien heel wat fiscale optimalisaties. Hoofdvraag is wel: hoe kan je het geld, dat in die vennootschap zit, eruit halen en liefst zo voordelig mogelijk? Want als bedrijfsleider wil je kunnen genieten van die opgebouwde winsten. Een one-fits-all oplossing bestaat niet, maar we zetten je met onderstaande tips alvast wel op weg.

Optimaliseer je bezoldiging als bedrijfsleider

De eenvoudigste manier blijft verloning. Echter, met een gemiddelde belastingdruk van 50%, is dit ook meteen de duurste. Beperk je loon dus tot een fiscaal optimaal bedrag. Houd hierbij niet enkel rekening met de personenbelasting maar ook met o.a. de eigen cashnood, sociale bijdragen, de minimumbezoldiging voor het verlaagd tarief vennootschapsbelasting, 80%-grens bij IPT-premies etc. Minder loon betekent ook minder aftrekbare kosten voor de vennootschap, waardoor de bijkomende winst kan uitgekeerd worden als dividend. Bedraagt het jaarlijks dividend niet meer dan 800 euro, dan zal hierop zelfs geen roerende voorheffing verschuldigd zijn. Dit moet je wel via de aangifte personenbelasting regelen. Loon vervangen door dividenden kan dus al voor een serieuze belastingbesparing zorgen.

Vergeet de onkostenvergoeding niet

Loon kan ook aangevuld worden met extralegale voordelen zoals bv. een onkostenvergoeding. De ontvangen vergoeding is geen loon, maar een terugbetaling van kosten betaald door de bedrijfsleider, gemaakt voor rekening van de vennootschap. Deze terugbetaling is aftrekbaar voor de vennootschap en onbelast bij de bedrijfsleider. Het betreft hier dus niet echt een optimalisatie, maar eerder een correcte toewijzing van kosten. Het bedrag kan bepaald worden op basis van bonnetjes of op forfaitaire wijze. Opgelet, zowel RSZ als fiscus hanteren hun eigen forfaits die vaak verschillen. Voor onkostenvergoedingen geldt ook een ficheplicht. Nieuw dit jaar is dat per type kost het exacte forfaitaire bedrag opgenomen moet worden. Bovendien moet elk forfaitair bedrag gestaafd kunnen worden, hetzij met een ruling, hetzij via steekproeven.

Doe aan pensioensparen via de vennootschap

Via een IPT-verzekering bouwt de vennootschap een pensioenspaarpot op voor haar bedrijfsleider. Bij uitkering van het kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd geldt een belastingdruk van slechts 10%. De premies die de vennootschap stort zijn aftrekbaar indien de bedrijfsleider voldoende loon ontvangt (cfr. 80%-regel). Belangrijk, de aftrekbaarheid van de gestorte IPT-premies wordt steeds verder ingeperkt door de fiscus, wat het regime minder aantrekkelijk maakt. Een VAPZ-contract is gelijkaardig.

Jaarlijks zijn maximaal 3.302,77 euro aan gestorte premies aftrekbaar (aj. 2023). Hier geldt geen vlak belastingtarief, maar moet je rekening houden met de progressieve tarieven. Bezit je privé vastgoed, dan kies je beter voor een IPT dan voor een VAPZverzekering.

Via pensioensparen zit je geld niet langer vast in de vennootschap, maar in een pensioenspaarpot. Toch biedt deze meer flexibiliteit. Het is namelijk mogelijk om een gedeeltelijke vervroegde uitkering te doen wanneer je vastgoed wenst aan te kopen.

Leen geld via de vennootschap

Niemand die je tegenhoudt om privé uitgaven met de bankkaart van de vennootschap te betalen, op voorwaarde dat deze correct verwerkt worden in de boekhouding. De betalingen zullen geboekt worden op een debet-rekening courant. Er wordt dus eigenlijk een lening aangegaan bij de vennootschap. Hierop zijn wettelijk 10,2% interesten verschuldigd (aj. 2023), wat ver boven de huidige marktrente reikt… Maar sluit je hiervoor een leningovereenkomst met je vennootschap, dan zal de wettelijke interestvoet die je moet toepassen slechts 2,57% bedragen, voor een lening terugbetaalbaar op 3 jaar. Let wel, een lening is minder flexibel aangezien je deze volgens een afgesproken aflossingstabel moet terugbetalen. En nog eentje die vaak vergeten wordt: vergeet ook niet de nodige verslaggeving op te stellen die het Wetboek van Vennootschappen voorschrijft.

Conclusie

Door het combineren van verschillende mogelijkheden kan toch een aardig bedrag van de vennootschap naar je privé uitgekeerd worden. Vergelijk jouw situatie niet zomaar met collega-ondernemers, maar bepaal wat voor jezelf van toepassing kan zijn. Houd hierbij steeds in het achterhoofd dat vele kleine voordelen, één groot kunnen vormen.

Emma Gilgemyn, fiscaal adviseur

Titeca

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie