Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 15 - Standpunt: Bert Mons: Twin transitie

Ondernemers 15 - Standpunt: Bert Mons: Twin transitie

  • 07/10/2022

Twin wie... hoor ik je zeggen? Bij gebrek aan een Septemberverklaring bij het ter perse gaan, neem ik je graag mee in wat meer dan ooit het mantra moet worden en zijn van onze West-Vlaamse ondernemingen: meer productiviteit dankzij duurzaamheid en innovatie. 

Ondernemers 14 - Standpunt: Bert Mons: Twin transitie

Onze maatschappij en economie staan onder steeds grotere druk door tal van wereldwijde uitdagingen: klimaat, droogte, vervuiling, schaarste,… Een fundamentele aanpak en gedragsverandering dringen zich steeds meer op, maar dat gaat moeizaam. Er moet een versnelling hoger geschakeld worden. Veel zal daarbij moeten komen van duurzame technologie en digitalisering. De laatste jaren is er politiek heel wat beginnen te bewegen. Zo is de Europese Unie voortrekker geworden van een robuustere en duurzamere economie. Daarom lanceerde ze de Green Deal en zet ze sterk in op de zogenaamde Twin Transitie, waarmee ze tegelijkertijd de EU wil digitaliseren en verduurzamen.

Gelukkig heeft Vlaanderen een goede uitgangspositie. Zo kenden we de afgelopen jaren een sterke groei voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast beschikken we over enkele uitstekende onderzoekscentra met een uitmuntende en internationaal erkende expertise in duurzame en digitale technologie. Maar ondanks die sterke fundamenten moeten we een versnelling hoger schakelen. Daarom formuleren we bij Voka enkele aanbevelingen.

We pleiten ervoor om de O&O-intensiteit verder te verhogen naar 5%. Gezien de enorme uitdagingen, hebben we niet alleen nood aan incrementele, maar zeker ook disruptieve innovatie. De investeringen van de overheid moeten bovendien zo snel mogelijk naar 1% van het bbp. Er moet meer visie en een duidelijk beleid rond de participatie in Europese waardeketens ontwikkeld worden. De ondersteuning moet ook uitgebreid worden richting de commercialisatiefase. De financiële ondersteuning van succesvolle groeibedrijven en multidisciplinaire samenwerkingen kunnen nog versterkt worden. Ook het aantal beschikbare STEMprofielen op onze arbeidsmarkt moet dringend omhoog.

Meer productiviteit dankzij duurzaamheid en innovatie.

Bert Mons - Gedelegeerd bestuurder

De overheid onderschat ook de inertie die onaangepaste regelgeving veroorzaakt. Innovaties zijn vaak niet mogelijk door verouderde regelgeving. Zowel in eigen land als op Europees niveau moet dat aangepakt worden. Een belangrijk element daar is het creëren van meer uniforme standaarden en productnormen. Maar er is ook nog werk aan de juiste randvoorwaarden om te komen tot meer datauitwisseling tussen verschillende partijen. Daarnaast moet de Vlaamse overheid met haar datastrategie en datanutsbedrijf meer inzetten op use cases gelinkt aan de twin transitie en datadeling tussen bedrijven onderling. Het is ook van enorm belang om vergunningsprocessen te versnellen.

Last but not least moet 5G versneld uitgerold worden en tegelijkertijd moet ook de ontwikkeling van 6G gestimuleerd worden. Rond beide communicatietechnologieën lopen we sterk achter, terwijl het belang en de impact ervan als energie-efficiënt platform blijven groeien. Daarnaast bestaat er in ons land heel wat relevante onderzoeksinfrastructuur, maar de benutting en de toegankelijkheid ervan voor bedrijven laten nog te wensen over.

In deze uitdagende tijden geldt daarom meer dan ooit: blijven investeren door te verduurzamen en te digitaliseren.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie