Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Actua: Wat in geval van waterschaarste?

Voka Actua: Wat in geval van waterschaarste?

  • 20/05/2022

Voka Actua rond droogte

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse overheid een afwegingskader uit dat in aanloop naar of tijdens waterschaarste voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen. Dat afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen. Zo worden de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan beperkt en kunnen de socioeconomische en ecologische gevolgen bij effectieve waterschaarste geminimaliseerd worden.

Het afwegingskader water draaide vorige zomer proef. Hoe en wanneer treedt het in werking? Wie beslist erover? Welke maatregelen mogen we verwachten in geval van waterschaarste? Waar kan je als ondernemer nuttige en actuele info halen over de toestand van het watersysteem en de eventueel opgelegde maatregelen? Al die vragen komen aan bod tijdens de digitale Voka Actua Droogte: Wat in geval van waterschaarste? op dinsdagnamiddag 7 juni. Kathelijne Haspeslagh, adviseur milieu en klimaat bij het Voka Kenniscentrum, zal het nieuwe afwegingskader water schetsen.

Tijdens de infosessie haken we ook in op het waterbeleid van de Provincie West-Vlaanderen. Jasper Dugardeyn, droogtecoördinator provincie West-Vlaanderen zal het Waterplan toelichten. Hij zal ook een overzicht geven van een aantal waterprojecten waaraan bedrijven kunnen deelnemen en van de mogelijke steunmaatregelen. Want West-Vlaanderen is nog meer dan de andere Vlaamse provincies kwetsbaar op het vlak van waterbeschikbaarheid. Eén derde van de provincie is poldergebied met een continue dreiging van verzilting. Er is de sterke afhankelijkheid van neerslag en ‘vreemd’ water (water dat provincie binnenstroomt). In tijden van droogte hebben we, zeker in het kleine IJzerbekken, al gemerkt dat de aanvoer dreigt stil te vallen. Als landbouwprovincie is West-Vlaanderen toonaangevend in de agrofoodsector, maar het maakt bedrijven ook steeds afhankelijker van oppervlaktewater. En dan is er nog het kusttoerisme, met serieuze uitdagingen voor de drinkwaterbevoorrading.

Om de gevolgen van de klimaatwijziging op het vlak van waterbeschikbaarheid structureel aan te pakken, werkte de provincie West-Vlaanderen een integraal Waterplan uit. Dat richt zich zowel tot landbouw, industrie als natuur en omvat allerlei aanbevelingen en initiatieven voor het beperken van water, het vergroten van het wateraanbod, het efficiënter capteren en (her)gebruiken van water en het stimuleren van individuele watervoorraden.

Voka Actua Droogte

Wanneer: dinsdag 7 juni 2022

Programma:

  • 16.00 uur: inbellen in de sessie 
  • 16.15 uur: verwelkoming door Voka 
  • 16.30 uur: presentaties door Katelijne Haspeslagh en Jasper Dugardeyn 
  • 17.15 uur: Q&A 
  • 17.30 uur: einde

Inschrijven via deze link.

Meer info: bart.vansevenant@voka.be 0477/31 80 85

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie