Skip to main content
  • Nieuws
  • West-Vlaamse economie trapt 2018 beresterk af

West-Vlaamse economie trapt 2018 beresterk af

  • 07/02/2018

Alle barometers van orderboekjes, productie en tewerkstelling staan op mooi weer. De Europese economie in het algemeen en de West-Vlaamse in het bijzonder starten 2018 zoals 2017 afgesloten is: beresterk. Het signaal dus dat de economie stevig aantrekt. U zal dus ook nog in 2018 die groeiverwachtingen wellicht verpulveren.

Ondernemingen hebben duidelijk de wind in de zeilen en dat is goed nieuws. Onze regio kan prat gaan op een uitstekend socio-economisch rapport. De bruto toegevoegde waarde van onze regio neemt toe, ondernemers kijken positief de toekomst tegemoet en de situatie op de arbeidsmarkt  blijft  gunstig evolueren. De krapte begint echter wel pijn te doen en dreigt onze groei nu ook af te remmen.

Hoe dan ook is de gunstige economische evolutie in alle West-Vlaamse regio’s merkbaar, soms wat meer uitgesproken in de ene regio dan in de andere, maar alle regio’s gaan erop vooruit. Het ondernemersvertrouwen zit trouwens al enkele jaren in stijgende lijn, en dat voor alle sectoren. De West-Vlaamse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België vertoont dan ook een duidelijk opwaartse beweging. Het komt er nu op aan om die groei vast te houden en voorop te blijven lopen. Op Vlaams niveau behoren we tot de besten van de klas, maar dat mag ons niet op onze lauweren doen rusten.

Verderop in deze Ondernemers leest u de cijfers meer in detail, maar ik citeer er hier alvast enkele. Er komen steeds meer (nieuwe) ondernemingen bij. In West-Vlaanderen was er in 2016 een nettogroei van 3,8%, maar ook hier zijn er sterke regionale verschillen. De netto-aangroei in het arrondissement Brugge oversteeg met 4,6% zelfs het Vlaams gemiddelde van  4,3%. Ook de cijfers m.b.t. de omzet en investeringen van de bedrijven op  West-Vlaams niveau  bevestigen  de  economische relance. De totale omzet van de West-Vlaamse bedrijven steeg in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2017 met gemiddeld 7,8% in vergelijking tot dezelfde periode in 2016. De evolutie van de investeringen vertoont een gelijkaardig beeld. De eerste drie kwartalen in 2017 lieten een stijging van gemiddeld 17,4% noteren, opnieuw in vergelijking met 2016.

Ook de situatie op de arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit  cijfers van de VDAB. De werkloosheidsgraad bedraagt nu 5,2% in West-Vlaanderen, tegenover 6,7% in Vlaanderen. In het arrondissement Diksmuide en Tielt  bedraagt de werkloosheidsgraad slechts 3,4%, het laagste van de hele provincie. De daling van de werkloosheidsgraad is uiteraard rechtstreeks gelinkt aan de spectaculaire toename van het aantal vacatures en jobs. In het jaar 2017 ontvingen  de VDAB en de selectiekantoren maar liefst de helft meer vacatures dan het jaar daarvoor (+50,89%). In sommige West-Vlaamse  regio’s is de vraag naar  arbeids- krachten   zelfs   meer   dan  verdubbeld   ten opzichte van het jaar voordien. Opmerkelijk- en gelinkt aan deze evolutie - is dat de vraag naar  interimarbeid  alle  records  breekt. In 2017 bedroeg in West-Vlaanderen het totaal aantal aanvragen 218.150. Dat is een toename van 41% vs. 27% op Vlaams niveau. Roeselare (118%) en Veurne (132%) stijgen het sterkst. Dit leidt dan weer tot een grote(re) spanning op de arbeidsmarkt. In het  arrondissement Roeselare is de verhouding gedaald tot 1 op 1 (een absolute ondergrens). In heel WestVlaanderen is dat 1,7 en in Vlaanderen 2,9. Wat dat laatste betreft, zullen we het in 2018 echt wel over een ander boeg moeten gooien én out of the box moeten gaan denken over hoe we dat tij gaan keren. Technologie en artificiële intelligentie zullen ons op termijn zeker helpen, maar op korte termijn moeten we wel een antwoord verzinnen op denataliteitscijfers  en vergrijzingsstatistieken die ons niet meteen vrolijk stemmen.

En  afsluiten  doen we met nog een laatste cijfer, beste ondernemers. Met net geen 3.000 was u op onze  nieuwjaarsrecepties in Ieper, Roeselare,   Brugge, Nieuwpoort en Oostende. Bedankt. U was weer geweldig. Samen met die moedige politici die het vuur aan de schenen kregen gelegd en die onze boodschap ter harte hebben genomen. Voluit kiezen voor ondernemingen in 2018. Meer moet dat niet zijn.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag