Skip to main content
  • Nieuws
  • West-Vlaamse bedrijven pleiten voor handelsvriendelijke brexit

West-Vlaamse bedrijven pleiten voor handelsvriendelijke brexit

  • 07/07/2017

Op donderdag 6 juli 2017 nodigde minister-president Geert Bourgeois de Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, uit voor een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Voka West-Vlaanderen was aanwezig samen met een aantal bedrijfsleiders actief in de haven van Zeebrugge om de belangen te behartigen van de West-Vlaamse ondernemers die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk.

Lees het volledige verslag van de ontmoeting hieronder.

Minister-president Geert Bourgeois verwelkomde de heer Barnier en benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is voor Vlaanderen: Vlaamse bedrijven exporteerden voor meer dan 27 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk. Disruptie in de handel met het Verenigd Koninkrijk, onze vierde grootste exportmarkt, zou dan ook een serieuze impact hebben op onze economie.

Joachim Coens, CEO van de Haven van Zeebrugge benadrukte bovendien dat heel wat van de haventrafiek naar het Verenigd Koninkrijk bestaat uit goederen afkomstig uit de hele EU: de haven van Zeebrugge is immers een belangrijk knooppunt in de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De cijfers liegen er niet om: 45% van de haventrafiek is gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk.

Om die reden benadrukte Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, het belang van een handelsvriendelijke brexit met zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen, zoals importheffingen, niet-tarifaire barrières of uiteenlopende productnormen en -standaarden. Daarnaast is rechtszekerheid en een stabiel financieel-economisch klimaat in het Verenigd Koninkrijk van groot belang voor onze ondernemers. Ook de haven van Zeebrugge is voor veel bedrijven een belangrijke logistieke link in hun supply chain, in dit opzicht is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar douanecontroles die de vlotte verwerking van de goederenstromen garandeert, zodat onze bedrijven ‘just-in-time’ kunnen blijven leveren na de brexit.

In lijn met deze bekommernissen, pleitte Minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor een douaneregeling die zoveel mogelijk aanleunt bij de huidige situatie. Zo lanceerde de minister de suggestie om een model te ontwikkelen dat afgeleid is van de huidige regeling met Noorwegen. Dat zou zeker een valabel pad moeten zijn voor een transitieperiode tussen de huidige situatie en de uiteindelijke brexit.

Michel Barnier schonk veel aandacht aan de opmerkingen van Voka en benadrukte dat hij zal ijveren voor een goeie deal met de Britten. Desalniettemin waarschuwde de brexit-hoofdonderhandelaar dat zelfs bij een gunstig scenario de douaneformaliteiten zullen toenemen. Vlaamse bedrijven zullen zich hier dan ook op moeten voorbereiden.

Marc Adriansens, voorzitter van belangenvereniging van de haven van Zeebrugge (Apzi) kondigde alvast aan dat er intern gekeken wordt naar een digitalisering van de douaneprocedures om na de brexit de handel zo vlot mogelijk te laten verlopen, hetgeen toegejuicht werd door de heer Barnier.

Tenslotte vertelde Barnier dat er nu eerst werk gemaakt moet worden van de scheidingsprocedure: er moet eerst een deal op tafel liggen inzake de rechten van EU burgers in het Verenigd Koninkrijk en de rekening die de Britten zullen moeten betalen. Daarna kan er pas onderhandeld worden over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Barnier uitte zijn hoop dat deze onderhandelingen reeds eind dit jaar zouden kunnen aanvangen.

Voka blijft de onderhandelingen op de voet volgen en verdedigt de belangen van de bedrijven bij alle betrokken onderhandelaars. We koppelen hierover uiteraard op regelmatige basis terug naar onze leden

Voor meer info: daphne.renier@voka.be.