Skip to main content
Map

West Flanders, Gateway to Europe

  • 15/11/2019

The Flemish Hunting Deck. Ik hoor u denken: “wat gaat Bert ons nu weer
vertellen…?”. Het is de naam van de oudste nog intacte en volledige set van
52 speelkaarten. Die is te bewonderen in het Metropolitan Museum of Art in
New York. En inderdaad, zoals de naam al doet vermoeden, werden de kaarten
omstreeks 1480 in onze contreien vervaardigd.

Dit eeuwenoude universele spel inspireerde de Provincie West-Vlaanderen,
Voka West-Vlaanderen en hun partners om een creatief gadget te ontwikkelen
om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Met de acquisitietool “West Flanders,
gateway to Europe” legt West-Vlaanderen zo letterlijk haar troefkaarten op
tafel.

Evoluties zoals de brexit hebben een grotere impact op West-Vlaanderen dan de
algemene cijfers op Vlaams of Belgisch niveau laten vermoeden. Berekeningen
van POM West-Vlaanderen leren dat het Verenigd Koninkrijk voor bijna 20%
van de West-Vlaamse export staat. De Vlaamse impactcijfers van de brexit houden
rekening met een aandeel van rond de 8%. Onze open economie en sterk
exportgerichte industrie verplichten ons daarom om proactief te handelen.

In het voorjaar riep de Provincie een eerste keer de economische krachten van
West-Vlaanderen bijeen rond een ontwerp van actieplan. Dit actieplan werd de
afgelopen maanden verder uitgewerkt. West-Vlaanderen op de kaart zetten als
uitvalsbasis voor internationaal ondernemen, is één van de acties uit het plan.

Met de acquisitietool mikt West-Vlaanderen op twee doelgroepen: West-Vlaanderen
wil zich positioneren als alternatieve toegang tot een brede Europese
markt voor bedrijven die hiervoor op vandaag het Verenigd Koninkrijk als
Europees bruggenhoofd gebruiken. Daarnaast kijkt West-Vlaanderen ook naar
de eigen industrie en wil het de toelevering van grondstoffen veilig stellen door
toeleveranciers aan te trekken.

"We hebben alle troeven in handen, aan ons om die uit te spelen."

Bert Mons, Algemeen Directeur

Als Voka West-Vlaanderen zijn we blij met dit initiatief. Dat West-Vlaanderen
extra impact ondervindt van omwentelingen zoals de brexit verplicht ons ertoe
om de krachten te bundelen. Onze ondernemingen verdienen een proactieve
aanpak. De lancering van de tool is een eerste stap.

Toen ik tijdens de persconferentie naar aanleiding van de lancering van het
initiatief zelf de vraag stelde aan de journalisten wat ons onderscheidt van
de Nederlanders bleef het aanvankelijk even stil. Onze bescheidenheid, beste
West-Vlamingen! En net die weliswaar mooie eigenschap moeten we maar
eens achterwege laten. Het zit in onze West-Vlaamse cultuur ingebakken om
ons nederig op te stellen. We zijn geen tafelspringers, we onthouden ons van
grootspraak en we doen liever “geweune”. Het vertaalt zich des te meer in die
typische West-Vlaamse gedrevenheid en dat zo kenmerkende West-Vlaamse
ondernemerschap.

Laat ons die bescheidenheid ombuigen naar een fierheid over ons zijn en
kunnen. Fier op onze regio, op onze bedrijven, op onze speerpuntsectoren en
op onze kennisinstellingen. En net met die combinatie van fierheid en ondernemerschap
willen we potentiële investeerders van dichtbij en veraf, maar zeker
ook dat o zo noodzakelijke toptalent naar West-Vlaanderen halen. We hebben
alle troeven in handen, aan ons om die uit te spelen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag