Skip to main content
  • Nieuws
  • “Werkgeversorganisaties gaan nauwer samenwerken omtrent milieudossiers”

“Werkgeversorganisaties gaan nauwer samenwerken omtrent milieudossiers”

  • 05/10/2017

Gisteren organiseerden Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, VCB en Voka het derde Vlaams Milieuforum. De organisaties hebben er zich geëngageerd om nauwer samen te werken omtrent milieuthema’s. “De voorbije jaren leverde de industrie heel wat inspanningen op het vlak van milieu. Toch blijven er belangrijke uitdagingen. Administratieve vereenvoudiging en realistische milieudoelstellingen in lijn met de Europese regels zijn cruciale hefbomen om zowel de concurrentiepositie van bedrijven, als het leefmilieu in Vlaanderen verder te verbeteren”, zo klonk het tijdens de conclusies van het forum.

Hoe ziet het nieuwe ‘Departement Omgeving’ eruit en wat zijn de gevolgen voor de bedrijvenHans Maertens? Welke milieudossiers staan nog op ons te wachten? Hoe verloopt de samenwerking tussen overheid en industrie op vlak van leefmilieu? Hoe ervaart de industrie de Vlaamse milieuregelgeving op het terrein? Over deze belangrijke vragen werd vandaag gediscussieerd in het Vlaams Parlement tijdens het derde Vlaams Milieuforum, waarop zowat 150 milieu-experten verenigd waren.

Het Vlaams Milieuforum werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door vier werkgeversorganisaties: Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Vlaamse Confederatie Bouw en Voka. “Samenwerking is cruciaal”, aldus de werkgevers. “Die samenwerking tussen werkgeversorganisaties willen we in de toekomst verdiepen en structureler organiseren. We vertegenwoordigen immers heel wat gemeenschappelijke bedrijven en belangen. Door structureel informatie en expertise te delen rond verschillende beleidsthema’s, waaronder milieu, zijn we er allen van overtuigd dat we onze slagkracht kunnen vergroten en nog betere resultaten op het terrein zullen boeken.”

Heel wat inspanningen van de Vlaamse industrie

debatDe milieu-uitdagingen zijn actueler dan ooit. De voorbije jaren leverde de industrie heel wat inspanningen op vlak van milieu. Zo werd er voor lucht en water een duidelijke daling gerealiseerd in het aandeel emissies en verontreinigde stoffen. De werkgevers pleiten dan ook voor een maximaal inzetten op resultaten, met een minimum aan deeldoelstellingen en administratieve rompslomp. “Het kan niet zijn dat we bovenop de strenge Europese regelgeving nog extra doelstellingen voor de industrie opleggen. Dit ondermijnt de concurrentiekracht van onze ondernemingen die voluit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en nu al forse milieu-investeringen doen.”

Daarenboven verwachten de werkgevers veel van het nieuwe Departement Omgeving. Sinds 1 april 2017 zijn de departementen ‘Leefmilieu, Natuur en Energie’ en ‘Ruimte Vlaanderen’ gefuseerd tot 1 departement. “We verwachten dat dit de administratieve vereenvoudiging ten goede zal komen.” Toch blijft de samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. “Door in Vlaanderen te focussen op een gunstig economisch klimaat met ruimte voor investeringen en innovaties, zullen de milieuwinsten blijven volgen”.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - 0472 84 15 99 - Tom.Demeyer@voka.be

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant