Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Werkgevers en hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden op blind date

Werkgevers en hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden op blind date

  • 06/10/2023

Bijna 50 procent van de nieuwkomers in België is hoogopgeleid. Dit is een enorme poule aan talent in onze zeer krappe arbeidsmarkt. Om werkgevers de gelegenheid te geven deze potentiële werknemers te ontmoeten, organiseren Jobroad, Voka Oost-Vlaanderen, VDAB, Stad Gent en Amal de tweede editie van 'Blind Date Resto'. 'Blind Date Resto' is een uniek concept waar werkgevers en hoogopgeleide internationale talenten in een informele setting in contact kunnen komen met elkaar. Tijdens een 5-gangen diner op de bovenste verdieping van het gebouw van de Artevelde Hogeschool, krijgen werkgevers de gelegenheid om diverse werkzoekenden te ontmoeten en hun potentieel te verkennen. Na het succes van de eerste editie, zullen dit jaar maar liefst 20 bedrijven en meer dan 80 internationale talenten aan tafel schuiven. 

De krappe arbeidsmarkt dwingt bedrijven om creatief uit de hoek te komen en onbetreden paden te bewandelen in de zoektocht naar medewerkers. 'Blind Date Resto' is een uniek evenement waar werkgevers tijdens een 5 gangendiner in een informele setting in contact kunnen komen met hoogopgeleide internationale talenten.  Bij iedere gang wisselen de werkzoekenden van tafel. De werkgevers kregen op voorhand geen cv zodat het daadwerkelijk om een ‘blind date’ gaat en iedereen met een open vizier aan tafel gaat. JobRoad zocht in samenwerking met VDAB en Amal naar een match tussen de internationale talenten en de werkgevers. Hiervoor werd niet alleen gekeken naar (al dan niet erkend) diploma en werkervaring. Ook interesses, motivatie en sector-overschrijdende competenties werden in overweging genomen. Werkgevers werden voorafgaand aan het diner tijdens een rondetafelgesprek bij Voka Oost-Vlaanderen geïnspireerd door experten tewerkstelling internationale talenten (onderzoekers van Artevelde Hogeschool, de werkplekarchitecten en Amal vzw).

Voor (ex)inburgeraars en nieuwkomers met een migratieachtergrond is het vaak niet evident om ingang te vinden bij werkgevers, ondanks hun hoge opleiding en werkervaring. Voor hen biedt dit event de kans om zichzelf voor te stellen aan potentiële werkgevers in een informele sfeer, met focus op potentieel in plaats van op drempels. Ook zij moeten out-of-the-box denken over hoe hun talenten kunnen ingezet worden. Zo kan een orthodontist (in afwachting van erkenning van diens diploma) ook de functie van labo-assistent of apothekersassistent overwegen. Voorafgaand aan het diner werd met de werkzoekenden op die oefening ingezoomd waardoor een breder pallet werd bekomen aan job-opties. Op basis daarvan werden zij gematcht met werkgevers op de avond van het diner zelf.

 

 

Vorige editie: chemie op blind date

Op 1 december 2022 was er een eerste blind date resto waarbij 15 bedrijven met vacatures uit de Gentse regio, 5 uitzendbedrijven en 45 hoger opgeleide anderstalige nieuwkomers aan tafel schoven in sociaal restaurant Parnassus. De eerste editie was meteen een schot in de roos.

Johan Vermeen, site manager Imerys Talc Gent “Tijdens verschillende gangen schoven sollicitanten aan, allemaal internationale hoogopgeleide nieuwkomers. Door de taalbarrière hebben ze vaak ook een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Anh, een Vietnamese hoogopgeleide nieuwkomer was er meteen een klik. Ze is sinds 1 januari 2023 bij ons aan de slag in logistiek en productieadministratie en haar enthousiasme en gedrevenheid werken aanstekelijk.” 
Dit jaar nemen maar liefst 20 bedrijven deel en meer dan 80 hoogopgeleide internationale talenten deel aan Blind Date Resto. De profielen zijn daarbij zeer divers: (bio)ingenieurs, IT-specialisten, communicatie- en marketing experten, logistieke managers, bouwkundigen, medische experten, ...


 

Bart Somers, Vlaams minister van Samenleven: “44% van de inburgeraars is hooggeschoold. Velen hebben onmiddellijk een inkomen nodig en gaan meteen aan de slag, maar ervaren drempels bij het vinden van een job op eigen niveau. Zo gaat veel talent en kennis verloren en verliezen we allemaal. Het zijn initiatieven zoals deze Blind Date Resto die ervoor zorgen dat hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers hun talenten maximaal kunnen inzetten op onze arbeidsmarkt.”

Arne Oosthuyse, directeur Arbeidsmarkt Voka Oost-Vlaanderen: "De krappe arbeidsmarkt stelt onze bedrijven voor grote uitdagingen. We hebben in Oost-Vlaanderen de hoogste werkzaamheidsgraad, maar het werk zit er nog niet op. De werkzaamheidsgraad moet nog verder omhoog, bijvoorbeeld in Gent waar het nog maar 72% is. Hierdoor wordt het voor onze bedrijven nog crucialer om het nog beschikbare talent op creatieve manieren zo optimaal mogelijk te matchen met de meer den 14.000 openstaande vacatures in Gent. We hopen dat deze blind dates zullen uitgroeien tot bloeiende relaties, waarin talent en kansen samenkomen en floreren."

Schepen voor Werk en Sociale economie Stad Gent, Bram Van Braeckevelt: "Met het Arbeidspact in Gent willen we onder andere de invullingsgraad van openstaande vacatures verhogen. De blind date resto is een creatieve en innovatieve manier om potentiële werknemers en werkgevers aan elkaar te koppelen."

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen: “We willen als VDAB samen met al onze partners out of the box denken en inspanningen doen om die krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en werkgevers in contact te brengen met onbekend talent dat in en rond Gent woont. We vinden het belangrijk dat we hogeropgeleiden, ook al hebben ze een migratie-achtergrond en is hun Nederlands nog niet perfect, op hun niveau aan de slag proberen te krijgen en houden. Met de juiste opleiding en inspanning haal je zo de witte raaf in elke medewerker naar boven. Ook werkgevers kunnen we extra job-en taalcoaching aanbieden indien nodig. Zo geven we uitvoering aan ons motto "samen sterk voor werk.”

Sophie Van Rymenant, operational manager JobRoad ivzw: "Internationaal talent wordt in onze krappe arbeidsmarkt zwaar onderbenut. Een event als Blind Date Resto is dan ook bijzonder waardevol. Voor werkgevers brengen deze openhartige gesprekken een belangrijke shift in mindset: van focus op de gebruikelijke drempels naar denken in opties. Voor de internationale talenten brengt het event een kans om 'echt' gezien te worden omwille van wie ze zijn en de unieke talenten en competenties die ze hebben. We hopen uiteraard veel mensen aan een betekenisvolle job te helpen. Want  werk is zoveel meer dan louter een inkomen, het brengt een doel, sociaal netwerk en de kans om volwaardig te integreren in de maatschappij." 

Caroline Mathys, diversiteitsmedewerker Amal: Een Amal Ambassadeur zei ooit: “We zijn een enorme talentenbank met veel capaciteiten en goesting om aan de slag te gaan. Laten we deze kans benutten!” Vanuit Amal kunnen we deze missie alleen maar ondersteunen en werkgevers aanmoedigen om te streven naar diverse en inclusieve werkvloeren. De Blind Date Resto is een mooie manier om dit te realiseren en met elkaar in verbinding te gaan.

Blind Date Resto is een organisatie van Voka Oost-Vlaanderen, VDAB, Stad Gent, Amal en Jobroad ivzw en wordt georganiseerd in opdracht van en met de ondersteuning van de Vlaamse Regering (Agentschap Binnenlands Bestuur). 
Volgende bedrijven doen mee: AGP Glass, Aluprof, ArcelorMittal, Denys, Eastman, Fuji Oil, HetVeer, IKEA, Inditex, Morrow, Optimile, Pfizer, Solusio, Tailormade Logistics, Verstraete ent Equans,Bureau9000, Synthomer, Ctrl-F, Somatie 

 

Contactpersonen

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke