Skip to main content

Werken voor het klimaat

  • 14/03/2019

Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) staat te kijken van de groene golf die twee Zweedse vlechtjes en twee Vlaamse meisjes met de naam Greta, Kyra en Anuna op gang brachten. Zelf heeft BBL-beleidscoördinator Mathias Bienstman deze dagen geen tijd om te spijbelen, laat staan te staken: het is volop wérken voor het klimaat, met uitgestoken hand naar de bedrijven. “Het zijn ook de ondernemingen die voor de oplossingen zorgen”, aldus Bienstman.

Mathias Bienstman
Mathias Bienstman

Dat de temperatuur van het klimaat niet alleen op de meteorologische maar ook op de politieke thermometer stijgt, is duidelijk. “Het lééft, ook bij ondernemers”, stelt Bienstman. En het belang daarvan valt volgens hem niet te onderschatten. “Veel van de producten en diensten die bedrijven leveren, gaan in de toekomst deel van de oplossing zijn. De transitie dringt zich bovendien net op in de sectoren die zwaar wegen binnen onze economie: vastgoed, mobiliteit, industrie, energie en landbouw. Die ondernemers gaan de schokken sneller voelen dan de overheid of de burger. Want de transitie gebeurt in de eerste plaats door het verschuiven van investeringen en aankopen, en die zijn direct voelbaar in de markt. Zo is in China, de VS en Europa de verkoop van wagens met een fossiele verbrandingsmotor aan het dalen. In het wagenpark gaan we die omslag maar over 5 à 10 jaar zien. Maar voor autoconstructeurs die 5 à 10 jaar terug niet investeerden in een fabriek voor batterijproductie en voor elektrische voertuigen, is het nu al bijna te laat.”

Toekomst

Het komt er voor bedrijven dus meer dan ooit op aan om de blik naar de toekomst te richten. Bienstman: “Zo zien we héél interessante evoluties: baggeraars die aan windmolenparken werken, olieondernemingen die naar gas zijn overgegaan en nu allicht naar waterstof, voedingsbedrijven die van productie met dierlijke naar plantaardige producten overstappen. Kunnen we bijvoorbeeld melk maken uit granen? Of mayonaise maken zonder eieren?"

Of zo’n ecologische omslag niet voor een economisch bloedbad dreigt te zorgen? Nee, meent Bienstman. “Studies, onder andere van Eurofound, komen uit op een licht positief effect op de economische groei en een significant positief effect op de tewerkstelling: 80.000 extra jobs in 2030. Welke sectoren gaan erop vooruit? Diensten, bouw, productie – en dus ook industrie – en banken. Sectoren die in onze Vlaamse economie sterk aanwezig zijn. Welke verliezen? De klassieke ontginning van steenkool, olie en gas, maar die hebben wij hier niet.” Wordt voor onze energieintensieve industrie die omslag niet net een moeilijk vraagstuk? “Er worden in de petrochemie technische paden verkend, maar ze zijn momenteel nog duurder dan hoe we het nu doen. Hoe kan je die toch introduceren in een internationaal speelveld? Want ook vanuit de milieubeweging willen we dat de industriële productie hier blijft, zij het binnen een milieuvriendelijk kader. Er zijn drie opties. Ofwel doet iedereen binnen de sector mee via mondiale sectorakkoorden. Ofwel zorg je voor Europese bescherming via een model waarin de kost van vervuiling ook voor buitenlandse concurrenten wordt doorgerekend. Een derde piste is om wie goed bezig is te bevoordelen.“

Het volledig interview kan je lezen in de Voka Tribune van maart.

Onze voorstellen voor een beter klimaat kan je lezen op www.durfkiezen.be.

Contactpersoon

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie

Imu Salesforce
IMU Multiburo