Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Werken aan de Ring: veiliger, groener en ruimer voor alle weggebruikers

Werken aan de Ring: veiliger, groener en ruimer voor alle weggebruikers

  • 19/01/2021

Met het project ‘Werken aan de Ring’ - waarbij ook Voka Vlaams-Brabant nauw betrokken is - krijgt de Ring (R0) rond Brussel een nieuw leven. Hoognodig, want De Ring werd ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw. Daardoor kent De Ring vandaag verkeersveiligheidproblemen en kan de weg de verkeersdruk niet meer aan. Files, ongevallen, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeentes, versnippering van de groengebieden,… zijn de aanleiding voor ‘Werken aan de Ring’, die de veiligheid en leefbaarheid in Brussel en de Vlaamse Rand moeten verbeteren. Maar niet enkel de ringweg alleen wordt aangepakt. De Werkvennootschap, die instaat voor de uitvoering van de werken, zet ook sterk in op openbaar vervoer, een betere fietsinfrastructuur en een betere ontsluiting van de bedrijvenzones. Samengevat betekent dit heel wat werken de komende jaren, soms gelijktijdig, die ook hinder met zich meebrengen. We zetten ze graag even voor jou op een rijtje, samen met de verwachte impact. 

Tekst: Marijn Struyf

1. De herinrichting van de Hector Henneaulaan: nieuwe en bredere brug

De brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem wordt druk gebruikt. Als op- en afrit van de Ring rond Brussel, als verbinding tussen Zaventem en Diegem en als hub voor de nabijgelegen bedrijvenzones. Wie de brug kent, ziet echter vooral het stilstaande autoverkeer én de onveilige omgeving voor voetgangers en fietsers. Daar moet dringend wat aan gedaan worden. Begin 2021 start de herinrichting van deze laan. De werken zullen zo’n drie jaar in beslag nemen.

Wat zal er allemaal veranderen? Er komt een nieuwe brug die meer dan dubbel zo breed is. Ook voetgangers en fietsers zullen deze probleemloos en in alle veiligheid kunnen kruisen. Er komt een vrije busbaan, zodat het openbaar vervoer vlot kan doorrijden. Over de volledige lengte van de nieuwe brug komt een groenstrook, die de beide kanten van de brug verbindt. 

Impact van de werken? De huidige brug is in slechte staat, waardoor er een volledig nieuwe brug nodig is. Dat is ingrijpend. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, gaat De Werkvennootschap aan de slag in twee fases. Eerst wordt de nieuwe brug gebouwd naast de oude brug. Zodra de eerste helft van de brug klaar is, passeert alle verkeer langs daar. Eenmaal ook de tweede helft van de brug klaar is, wordt de oude brug gesloopt. Het verkeer zal normaalgezien altijd kunnen passeren aan de werken. Een aantal keren zal de Ring een aantal uren afgesloten worden voor de werken, maar dit enkel ’s nachts.

Henneaulaan

2. Medialaan: focus op de zachte weggebruiker met ‘vliegende fietsbrug’

Dit najaar zijn de werken aan het op- en afrittencomplex van Vilvoorde-Koningslo gestart aan de Medialaan. Ook de Tyraslaan in Vilvoorde wordt aangepakt. De brug die de Ring vandaag gebruikt, krijgt een stevige facelift, om de levensduur te verlengen. De weginfrastructuur wordt compacter, zodat er ruimte vrijkomt voor een brede groenverbinding. Aan dit op- en afrittencomplex liggen heel wat bedrijven, wat zorgt voor veel woon-werkverkeer. Heel wat werknemers van deze bedrijven komen per fiets. De manier waarop zij vandaag de Ring en de rotonde kruisen, leidt soms tot gevaarlijke situaties, zeker tijdens de spitsuren. Bij de herinrichting wordt volop ingezet op de zachte weggebruiker. Deze werken zullen een jaar en enkele maanden duren.

Wat zal er allemaal veranderen? Dankzij een ‘vliegende fietsbrug’ kunnen fietsers veilig en zonder conflicten oversteken. Zo hoopt De Werkvennootschap nog meer mensen op de fiets te krijgen. De fietsbrug komt op het niveau tussen de brug van de Ring en de rijweg te liggen. Vandaag neemt het op- en afrittencomplex veel ruimte in. Dankzij de herinrichting wordt alles compacter, overzichtelijker en logischer. Zo gaat de veiligheid voor het wegverkeer erop vooruit én komt er meer ruimte vrij voor extra groen. 

Impact van de werken? Bij de renovatiewerken aan de brug zal er ook op de Ring hinder zijn. In de mate van het mogelijke zal er gewerkt worden met versmalde rijstroken, zodat het aantal rijstroken hetzelfde blijft. Als er werken moeten gebeuren die een grote impact hebben op het werkverkeer, zullen deze enkel ’s nachts, in het weekend of na de spitsuren uitgevoerd worden. Mogelijks moet de afrit van de binnenring een poosje afgesloten worden. In dat geval zal er tijdig gecommuniceerd worden met de omliggende bedrijven en buurtbewoners.

Medialaan

3. Fietsbrug over de Ring op de HST-route tussen Leuven en Brussel

Goed nieuws voor wie tussen Leuven en Brussel fietst: de F3 HST-Fietsroute, die langs het hogesnelheidstrein-spoortraject tussen Leuven en Brussel loopt, wordt momenteel volop aangepakt. Zo wordt het traject een volwaardige fietssnelweg. De werken zijn dit najaar al gestart, verlopen in verschillende fases en duren nog tot augustus 2021. 

Wat zal er allemaal veranderen? Er wordt werk gemaakt van de ‘missing link’ tussen de Keibergstraat in Zaventem en de Lodewijk Vankeerberghenstraat in Machelen. Dankzij een nieuwe fietsbrug over de Ring rond Brussel kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken. Het bedrijventerrein Keiberg-Kouterveld wordt beter ontsloten dankzij een goede aantakking.

Impact van de werken? In de lente van 2021 zullen er enkele hinderpieken zijn. Tijdens een paar weekends voorziet De Werkvennootschap een gedeeltelijke afsluiting van de Ring, wanneer de brugdelen op de pijlers geplaatst worden. Verkeer zal steeds via de omliggende infrastructuur van de Ring in beide richtingen de werken kunnen passeren. Dit zal over een verminderd aantal rijstroken zijn en aan een verlaagde snelheid. 

Fietsbrug

Heb je vragen over de Werken aan de Ring?

Mobiliteitsexpert Wim Pannecoucke focust op de bereikbaarheid van de bedrijven en bedrijvenzones in de buurt van de werken. Voka blijft de modal shift stimuleren bij bedrijven. Wim kan je daarom bijstaan om maximaal in te zetten op alternatieve vervoermodi. Neem zeker contact op voor meer info!

wim.pannecoucke@voka.be - www.werkenaandering.be

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging regio West-Brabant - Werkvennootschap, Deskundige Mobiliteit

Proximus

Artikel uit publicatie